donderdag 29 september 2016

Vergelijken van zorgpolissen met 'de zorgverzekeringskaart'

Zorgverzekeraars komen dit najaar met een 'zorgverzekeringskaart' bij elke basiszorgverzekering voor 2017. Dat maakte Zorgverzekeraars Nederland onlangs bekend. Dat moet het voor de consument eenvoudiger maken om te vergelijken en de juiste keuze te maken in het oerwoud van zorgpolissen.

Op de kaart staat vergelijkbare informatie over de belangrijkste polisvoorwaarden van zorgverzekeringen. Het gaat onder meer om het eigen risico en zorgadvies en -bemiddeling. Voor de meest gebruikte zorgvormen bevat de kaart informatie over vergoedingen en keuzevrijheid. Die betreft de huisarts, medicijnen, fysiotherapie, ziekenhuizen, hulpmiddelen en wijkverpleging.

De kaart is uiterlijk 19 november beschikbaar bij iedere basisverzekering die volgend jaar verkrijgbaar is. Consumentenorganisaties klagen al jaren over het gebrek aan betrouwbare informatie voor verzekerden om een zorgverzekeraar te kunnen kiezen.

Poliswoud


Dianda Veldman, directeur van Patiëntenfederatie Nederland, noemt de kaart "een goede eerste aanzet naar meer duidelijkheid''. Zij is vooral benieuwd hoe consumenten de kaart straks gaan gebruiken en of ze het een handig instrument vinden. "Het is goed dat er wat licht komt in het poliswoud. Want steeds meer mensen kunnen door de bomen het bos niet meer zien'', aldus Veldman.

De kaart is gemaakt nadat onder meer de Patiëntenfederatie bij verzekeraars had aangedrongen op meer duidelijkheid.

Bron: Telegraaf

Mijn mening

Dat de zorgkaart verschijnt bij elke basiszorgverzekering is een goed initiatief. Wat mij wel verbaast is deze kaart enkel bij de basiszorgverzekering wordt gemaakt. Deze verzekering, die toch in de basis gelijk zou moeten zijn aan elkaar, kent allerlei (budget)smaken. Ik zou juist méér meerwaarde zien in het een zorgkaart voor de aanvullende verzekeringen. Ik denk persoonlijk dat daar het poliswoud het grootst is.

Denk jij dat een dergelijke zorgkaart toegevoegde waarde heeft bij het vergelijken van zorgpolissen? 

woensdag 28 september 2016

Pittig

De afgelopen weken is het een stuk rustiger op mijn blog. Ook de frequentie van mijn reacties op andere blogs, die ik trouw volg, is lager. En dat zal de komende twee weken, tot aan onze vakantie, ook nog wel even zo blijven. Je bent gewaarschuwd :-)

Nadat ik de afgelopen twee jaar tot driemaal toe uit de roulatie ben geweest als gevolg van een gelijk aantal operaties, heb ik begin mei - toen ik weer fulltime werkte - mij voorgenomen om de cursussen en trainingen die nog op mijn lijstje stonden nog dit jaar in te halen. Ik stond voor mijn gevoel al zo lang stil. En na overleg met mijn teamleider werden alle gewenste trainingen onderdeel van mijn jaarplan. Fijn!

Voor één softskill training had ik mij overigens al twee jaar geleden ingeschreven en deze kon ik een laatste keer verschuiven naar juni en juli van dit jaar. Een interessante training over beïnvloedingsvaardigheden. 
Dat de overige cursussen en trainingen elkaar snel zouden opvolgen, en grotendeels overlappen, nam ik voor lief. Nu het zover is, moet ik zeggen dat het volgen van drie cursussen tegelijkertijd, waarvan allen met veel zelfstudie en er één wordt afgesloten met (deel)examens, wel erg pittig is. Naast het veeleisende werk, mag ik ook mij 's avonds verheugen op veel leeswerk.

Het klinkt zwaar, en dat is het ook. Daar draai ik niet om heen. Ik heb nu - meer dan ooit - respect voor die mensen die naast hun werk een volledige (avond)opleiding volgen. 

Aan de andere kant is het qua periode goed te overzien en heb ik straks iets heel moois in handen. Het is niet iedereen gegeven om, nagenoeg onbeperkt, cursussen, trainingen en/of opleidingen te volgen. Ik ben daar zondermeer dankbaar voor! En de volgende keer toch maar een beetje meer spreiden :-)

Volg jij (regelmatig) een training, cursus en/of opleiding tijdens of naast je werk?

zondag 25 september 2016

De bezem door het aantal spaarpotjes

Ons spaargeld hebben wij ondergebracht bij een tweetal banken, waarvan één in Nederland en één in België. Daarnaast hebben wij nog een aantal slapende spaarrekeningen, zonder saldo, bij een andere bank in Nederland. De rente bij deze bank is net iets lager dan bij de andere twee banken.

Het spaargeld dat bij de Nederlandse bank is ondergebracht betreft een aantal spaardeposito's, die vast staan van voor een periode van een paar maanden tot 5 jaar.
Het spaargeld bij de Belgische bank is vrij opneembaar.

Belangrijk criterium bij de keuze voor deze banken is dat zij vallen onder een Nederlands of Europees depositogarantiestelsel en dat bij deze banken het geld ondergebracht kan worden in verschillende spaar(deposito)potjes.

Door de jaren heen is het aantal spaar(deposito)potjes sterk gegroeid. En wel zo dat het niet meer overzichtelijk is. Van de week heb ik dan ook eens de bezem door het aantal spaarpotjes gehaald. 

Wat betekent dat dan concreet?

Vóórdat ik de bezem er daadwerkelijk doorheen kon halen, heb ik op een rijtje gezet waarvoor wij nu geld apart zetten en waarvoor wij dit ook inzichtelijk willen hebben. Natuurlijk, je kunt ook alles op één spaarrekening zetten en zelf bijhouden waarvoor welk deel bestemd is. Daar is niets mis mee. Voor menigeen werkt dit systeem prima. Voor ons niet. Ik wil graag - heel fysiek - inzicht hebben.

Ik heb de volgende nieuwe indeling gemaakt:
- spaar/bufferrekening
- spaarrekening voor onze zoon
- spaarrekening crowdfunding
- reserveringsrekening inleg bankspaarrekeningen
- reserveringsrekening auto (afschrijving + onderhoud)
- reserveringsrekening woningonderhoud

Van de negen spaarpotjes resteren er nu dus nog zes. 
De opgedoekte spaarpotjes waren bedoeld om de kinderbijslag, vakantiegeld/variabele beloning en de '52 weken uitdaging' apart te zetten.

De kinderbijslag, vakantiegeld/variabele beloningen worden voortaan bijgeschreven op de spaar/bufferrekening.
Met de '52 weken uitdaging' zijn wij inmiddels gestopt. De reden? Wij hebben gemerkt dat het enkel realiseren van extra besparingen niet het doel was, meer het apart zetten van hetgeen wij overhielden. Dan kun je net zo goed hetgeen per maand over is op de spaar/bufferrekening zetten.

Deze week zal ik eens in een blog uitleggen voor welk doel wij welke bedragen per maand apart zetten op de hierboven genoemde spaarrekeningen. 

Werk jij ook liever met verschillende spaarpotjes - en zo ja waarom - of gaat 'alles op de grote hoop'?

woensdag 21 september 2016

Minder huizen 'onder water': (schijn)veiligheid?

Gisteren was het Prinsjesdag. Een dag vol tradities. Een dag waarop de rijksbegroting van het komende jaar centraal staat. In de diverse media en op diverse blogs is aan deze begroting al voldoende inhoudelijke aandacht besteed. Ik voel niet de behoefte dat dan ook nog eens dunnetjes over te doen :-)

In de troonrede viel mij wel iets anders op. Een zinsnede, die mij - als vervend 'hypotheekaflosser' - heeft getriggerd:

Bij minder mensen staat de hypotheek onder water, waardoor verhuizen gemakkelijker wordt.

Dat bij steeds minder mensen de hypotheek onder water staat - de fiscale hypotheekschuld is hoger dan de waarde van de eigen woning - is al langer een tendens. Maar graag zie ik dat onderbouwd met harde cijfers. Dus ben ik op zoek gegaan naar deze door De Nederlandse Bank (DNB) aangeleverde cijfers in de Miljoenennota van 2017. En wat blijkt?

Op pagina 14 staat te lezen dat het aandeel 'onderwaterhypotheken' tussen begin 2013 en begin 2016 is gedaald van 36% naar 22,5%. Hoewel de procentuele daling groot lijkt, kijk ik toch liever naar 'harde' cijfers. Even verder speuren. Volgens de informatie uit oktober 2015 van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) klopt deze stelling, al krijgt het begrip 'tussen' een wel wat ruimere betekenis. Zij schrijven:

Van de 4,3 miljoen huishoudens met een eigen woning staat nu zo’n 32 procent onder water. Sinds het begin van de economische crisis in 2008 is het aantal huishoudens met een huis onder water alleen maar gestegen. Tot vorig jaar, toen het tij langzaam keerde.

Deze kentering is vooral het gevolg van de voorzichtige stijging van de huizenprijzen.
Als het opgebouwde vermogen in spaar- en beleggingshypotheken verrekend wordt, komt het aantal huizen dat onder water staat lager uit. Bij de fiscale hypotheekschuld is geen rekening gehouden met deze opgebouwde tegoeden. Om de hoogte van spaar- en beleggingstegoeden in hypotheken te kunnen bepalen loopt momenteel een onderzoek bij CBS.

Dat betekent dat de daling pas in 2015 is ingezet. En ja, dat jaartal ligt inderdaad tussen 2013 en 2016. Zo zie je maar weer dat je niet alles in eerste aanleg moet geloven wat er gedrukt staat :-)

Uit een nieuwsbulletin van DNB van eind vorig jaar blijkt eveneens dat (extra) aflossingen op de hypotheekschuld maar een klein deel vormen van de reden dat minder huizen onder water staan. Als voornaamste reden wordt ook hier de aantrekkende huizenmarkt en de voorzichtige stijging van de huizenprijzen - met name in en rond de grote steden - genoemd. 

Op zich een logische, valide onderbouwing. 

Persoonlijk blijf ik het een gevaarlijke ontwikkeling vinden. Waarom? Omdat het enkel vertrouwen op stijgende huizenprijzen naar mijn mening een schijnveiligheid is. Ik ben en blijf er namelijk van overtuigd dat de sterk oplevende huizenmarkt van tijdelijke aard is. De onderbouwing hiervoor komt onder andere aan bod in mijn blog Deflatie in aantocht, waar de schrijver van het boek ook nog eens nadere toelichting op geeft. 

Met het (extra) aflossen van de hypotheek - waarbij ik wel opmerk dat bij nieuwe hypotheken sinds 2013 verplicht afgelost moet worden - blijf je zelf aan de knoppen zitten.

Wat vinden jullie? Is de in de Miljoenennota gepresenteerde afname van 'onderwaterhypotheken' toekomstbestendig of een schijnveiligheid?

zaterdag 17 september 2016

Lezersvraag van MeerGeldMinderStress

Ruim een maand geleden plaatste ik een oproep voor een nieuwe rubriek ´Lezersvraag´. Sjoukje, die met haar inspirerende blog ´MeerGeldMinderStress´ sindskort flink aan de weg timmert, reageerde op deze oproep. Vandaag een antwoord op de door haar gestelde vraag:

Leuk idee! Ik ben wel benieuwd hoe jullie de meeste besparingen realiseren. Wat zijn jullie grootste aanpassingen sinds je bewust bezig bent met geld?

Ik ben wel benieuwd hoe jullie de meeste besparingen realiseren.

De meeste besparingen hebben wij gerealiseerd door eerst onze inkomsten en uitgaven goed inzichtelijk te maken. Hoewel wij goed weten wat er elke maand binnen komt, stond met name het uitgavenpatroon minder scherp op het netvlies. Wij hebben eind 2012 een realistische begroting opgesteld, waarin wij - naast de inkomsten - alle vaste en variabele lasten, inclusief sparen en reserveringen, hebben opgenomen. Dat geeft zoveel inzicht! 

Vanaf dat moment zijn wij de inkomsten en meer nog de uitgaven nauwlettend gaan bij houden in een Excelsheet. Naarmate het jaar vorderde hebben wij – door een beter en voortschrijdend inzicht, maar ook door het lezen van diverse interessante boeken en blogs met bespaar- en financiële tips – de begroting steeds verder verfijnd. 
De besparingen werden daardoor steeds groter. Op een gegeven moment is de grootste rek er wel uit. Natuurlijk, door andere keuzes te maken zouden wij nóg meer kunnen besparen. Daar komt dan het onderschrift van ons blog om de hoek kijken: 'Op zoek naar een balans tussen genieten en besparen'. 

Na al die jaren is die balans er nu. Wij houden de uitgaven niet meer op dagbasis bij. Om het gevaar van 'blinde vlekken' te beteugelen, kijken wij nu op maandbasis naar onze inkomsten en uitgaven. Wij kijken, net als voorgaande jaren, wel een aantal keer per jaar kritisch naar te behalen besparingen, op bijvoorbeeld verzekeringen en energie.

Wat zijn jullie grootste aanpassingen sinds je bewust bezig bent met geld?

De grootste aanpassing, naast het inzichtelijk maken van onze inkomsten en uitgaven, is het toepassen van het 'pay-yourself-first'-principe. In plaats van aan het einde van de maand te kijken wat er over is en dit te sparen, boeken wij direct na ontvangst van onze salarissen een vast bedrag over naar de spaar- en reserveringsrekeningen en naar de bank voor een extra maximale aflossing - binnen het boetevrije toegestane percentage - op onze aflossingsvrije hypotheek. 

Op dit moment gebruiken wij bijna 40% van ons inkomen hiervoor, wat neerkomt op een bedrag van € 2.000,00 per maand. Dit bedrag is vanzelfsprekend ook opgenomen in onze begroting, en wordt regelmatig aangepast aangezien wij het rentevoordeel ook weer extra sparen. Het bekende sneeuwbal effect.

Heb je een lezersvraag? Laat dan hieronder een reactie achter. Mailen mag natuurlijk ook naar info@bespaarbalans.nl

maandag 12 september 2016

Doelen voor 2017

De doelen voor dit jaar zijn inmiddels bijna allemaal afgerond. Het enige doel dat nog niet behaald is, is het aflosdoel. Met de aflossingen die gepland staan voor oktober en november verwachten wij dit doel zonder problemen te halen.

Het tijdig behalen van onze doelen geeft natuurlijk wel te denken. Waren onze doelen wel ambitieus genoeg? Of geeft het stellen van doelen juist focus, waardoor je ze sneller behaald? Ik denk dat het een beetje van beiden is. 
Wij hebben aan de ene kant gemerkt dat het fijn is om per jaar concrete doelen te stellen. Aan de andere kant kunnen deze doelen in het loop van het jaar weer veranderen. Zo ook het afgelopen jaar, als gevolg van veranderende prioriteiten.

In een blog van eind augustus schreef ik over onze aanvullende doelen, die wij nog dit jaar willen realiseren. Lees het blog hier terug.

De vraag is nu of wij voor volgend jaar eenzelfde aanpak kiezen als het afgelopen jaar. Wat als je doelen stelt, die vervolgens niet meer valide zijn of net na de zomer al gerealiseerd zijn? Je kunt dan andere of aanvullende doelen stellen. Op zich niets mis mee, maar zijn er ook andere manieren die tóch focus geven en flexibiliteit bieden?

Het komend jaar pakken wij het iets anders aan. 

Er zijn twee jaardoelen, die in lijn zijn met ons streven om in de toekomst zoveel mogelijk financieel onafhankelijk te zijn. Juist, het maximaal boetevrij aflossen van onze aflossingsvrije hypotheek :-) En het opschroeven van onze buffer.
Naast dit jaardoel hebben wij gekeken naar de wensen, die wij in de komende jaren graag gerealiseerd willen zien. Vervolgens hebben wij die geprioriteerd. Begin volgend jaar beginnen wij bovenaan onze wensenlijst met het sparen voor de eerste wens. Dat geeft ons ook ruimte om na te denken hoe wij deze wens willen realiseren. Zodra deze wens financieel haalbaar is, volgt de uitvoering. Daarna pas gaan wij met de volgende wens aan de slag.
Op deze manier houden wij focus en zetten wij onze zinnen niet, zoals nu vaak gebeurt, op meerdere wensen tegelijkertijd. Eens kijken of dat voor ons werkt.   

Leuke gedachtegang, maar wat staat er dan op dat wensenlijstje van ons?


Jaardoel

 • Aflossen aflossingsvrije hypotheek: € 10.550,00
Het jaardoel bestaat, zoals gezegd, uit een maximale boetevrije aflossing op onze aflossingsvrije hypotheek. Dit is 10% van € 105.500,00, oftewel € 10.550,00 op jaarbasis. Delen wij dit bedrag door 12 maanden, dan gaat het om een maandelijkse aflossing van € 879,16. Om aan het einde van het jaar geen boete te betalen - als gevolg van afrondingsverschillen - maken wij direct na ontvangst van ons salaris € 875,00 per maand over naar de bank. Het resterende boetevrij af te lossen bedrag maken wij dan in december van het volgende jaar over, via de aflosfunctionaliteit van onze bank in internetbankieren.
 • Buffer: € 7.500,00
Het doel voor dit jaar is dat de buffer uitkomt op € 6.000,00. Volgend jaar willen wij er naar streven de buffer te verhogen naar € 7.500,00.

Wensen (geprioriteerd)

 • Boxspring: € 3.000,00
Ons bed, en met name de matrassen, is echt aan vervanging toe. Wij hadden dit jaar al de wens om een boxspring aan te schaffen. Uiteindelijk moesten wij dit jaar de schutting eerder vervangen dan gepland. Vandaar dat deze wens in de ijskast werd gezet. Begin volgend jaar gaan wij ons oriënteren op een boxspring. Wij verwachten in de tweede of derde maand van volgend jaar de boxspring te kunnen bestellen. In december van dit jaar en in februari van het volgende jaar komen er twee een spaardeposito's vrij, die bedoeld zijn voor de vervanging van onze auto. Onze auto hebben wij echter begin dit jaar al vervangen. Het uit de buffer voorgeschoten bedrag vullen wij eerst aan met de uit deze spaardeposito's te ontvangen bedragen. Er blijft echter nog een leuk bedrag ´over´, dat wij voor deze wens zullen gebruiken. Wij hoeven dan ook nog maar een klein bedrag te sparen.
 • Zolderrenovatie: kamer M.: € ?
Nu onze zoon bijna 11 jaar oud is, wordt het ook tijd om (de inrichting van) zijn kamer te laten aansluiten bij zijn leeftijd. Op de planning voor dit jaar staat nog de wens om andere meubels - een bureau, stoel en kastje - voor hem te kopen.
In de eerste helft van het volgende jaar willen wij de muren strak en fris laten maken en de vloerbedekking vervangen door laminaat.
Volgende maand komt onze 'huisschilder' nog een laatste klusje afmaken (gat dichten waar al jaren een vogelnest zit en dit in de verf zetten). Wij willen hem dan om een prijsopgave vragen. Ook zullen wij - samen met M. - ons oriënteren op een laminaat vloer. De kosten zijn dus nu nog niet bekend.
 • Zolderrenovatie: voorzolder: € ?
Zodra de renovatie van de kamer van onze zoon M. is afgerond, willen wij ook de wanden op de voorzolder - alsook die in het trappengat - strak en fris laten maken. Ook hiervoor zullen wij een prijsopgave aan onze schilder vragen.
 • Trapopgang eerste en tweede verdieping: € ?
Zowel de trap van de begane grond naar de eerste verdieping als de trap van de eerste verdieping naar zolder is - toen wij in dit huis kwamen wonen - geschilderd en voorzien van zogenoemde 'halve maantjes'. De trap is inmiddels weer aan een schilderbeurt toe. Wij hebben gekeken naar een U.pstairs traprenovatie, maar het is niet zo gek dat er op internet geen prijsinformatie te vinden is. Via een collega van X. hoorden wij dat dit naar verluid om ongeveer € 5.000,00 per trap gaat. Het plan is nu om beide trappen te voorzien van een stevig tapijt. Ook niet goedkoop, maar een beter alternatief nu wij de trap niet opnieuw willen schilderen. 
Wij gaan binnenkort eens informeren naar de kosten.

Ben jij al bezig met het nadenken over doelen, die jullie volgend jaar willen realiseren?

zaterdag 10 september 2016

Ouders geven pubers te weinig financiële verantwoordelijkheid

Begin juni schreef ik een uitgebreide blog over het financieel opvoeden van kinderen. De volgende onderwerpen kwamen hierin aan bod:

 • Waarom financieel opvoeden?
 • Financieel opvoeden: hoe doe je dat?
  • Zakgeld en kleedgeld
  • Sparen
  • Lenen
  • Omgang met verleidingen, zoals reclame
 • Orthodoxe manieren
 • Eerlijk over jouw financiën

Reacties waren er volop! Reacties waar ook wij weer veel van op hebben gestoken. 


Ouders geven pubers weinig financiële verantwoordelijkheid

Gisteren verscheen er in diverse media een nieuwsbericht van het Nibud dat ouders hun pubers te weinig financiële verantwoordelijkheid geven.
In het artikel valt ondermeer te lezen:

"Meer dan de helft van de ouders betaalt de volledige kosten van kleding, schoenen, en de smartphone van hun kinderen tussen de 12 en 18 jaar. Dit aantal is gegroeid in vergelijking met drie jaar geleden. Toen betaalde 54 procent van de ouders de kosten van de mobiele telefoon volledig, nu is dat 61 procent. Kleding wordt door 56 procent van de ouders volledig betaald, dit was 48 procent. Hetzelfde geldt voor cadeaus: in 2013 betaalde 17 procent van de ouders alle kosten hiervoor, nu is dat 29 procent."


"Dit zijn de uitkomsten van het Nibud Scholierenonderzoek 2016 dat mede mogelijk is gemaakt door ING Nederland en het Nationaal Fonds Kinderhulp. Het Nibud houdt al 32 jaar de inkomsten en uitgaven van scholieren in de gaten. Ouders lijken vaker de geldzaken van hun kinderen over te nemen, in plaats van dat ze hun kinderen leren hoe ze zelf hun financiën moeten regelen. Het Nibud vindt dat ouders hun pubers meer zelf achter het ‘financiële stuur’ moeten zetten, in plaats van hun kinderen de rol van bijrijder te geven."


En verderop in het artikel las ik:

"Invloed ouders op geldgedrag is groot

Uit het Scholierenonderzoek blijkt dat scholieren die met hun ouders praten over geld en geholpen worden met budgetteren en sparen, planmatiger met hun geld omgaan. Zij sparen meer en maken vaker een overzicht van de inkomsten en uitgaven. Scholieren die zeggen dat hun ouders het belangrijk vinden dat zij goed met geld leren omgaan, krijgen vaker kleedgeld."

Uitgaande van de resultaten uit dit onderzoek is er over de hele linie een sterke stijging zichtbaar van de kosten die ouders in toenemende mate (volledig) betalen voor hun kinderen. Ik vind dit schokkend. Ik vraag mij dan of er oorzaken zijn te vinden voor deze ontwikkeling. Er wordt wel een aantal aandachtspunten genoemd, waaronder dat kinderen minder verdienen met bijbaantjes. Maar waar ligt nu echt de oorzaak? Zijn er bijvoorbeeld minder bijbaantjes voorhanden, waardoor ouders meer financieel bijspringen dan voorheen? Of heeft de weer (wat) aantrekkende economie hier een weerslag op? Jammer genoeg laat het artikel van het Nibud ons hierover in het duister tasten.

Wat ook de oorzaak mag zijn, en hoewel het ongetwijfeld goed bedoeld is vanuit het perspectief van de ouders, onderschrijf ik het standpunt van het Nibud dat een goed voorbeeld goed doet volgen. Ouders hebben een belangrijke rol om kinderen te leren hoe zij het beste met geld kunnen omgaan. En leren bedoel ik dan ook in letterlijke zin: zak- en kleedgeld is 'leergeld'. De fouten die ze nu maken hebben relatief gezien weinig gevolgen. Die gevolgen kunnen op volwassen leeftijd veel groter zijn. Wat mij betreft kun je niet vroeg genoeg beginnen met de financiële opvoeding.

Hoe kijk jij hier tegen aan?

vrijdag 9 september 2016

Opnieuw 10% boetevrij aflossen na rentemiddeling

Gisteren schreef ik over een drietal extra aflossingen op onze aflossingsvrije hypotheek. Wij maken dit nog altijd zelf over - via een overboeking - naar onze bank, onder vermelding van het lening- en leningdeelnummer. 
Het is echter ook sinds enige tijd mogelijk om deze extra aflossing via internetbankieren door te geven. Het voordeel is dat je - onder andere - meteen kunt zien of je binnen het boetevrije percentage aflost, wat het resterend boetevrije bedrag is, wat de te realiseren maandelijkse (bruto) besparing is, wat de nieuwe maandtermijn is en wat de nieuwe hypotheekschuld is. Handige informatie, nietwaar?

Nu viel het mij op dat het boetevrij af te lossen bedrag voor het aflossingsvrije hypotheekgedeelte  - weer - op € 10.550,00 staat. Dit komt overeen met een percentage van 10% boetevrij aflossen. Ik dacht nog: dat klopt niet! Want wij hebben het afgelopen jaar maandelijks extra afgelost op dit leningdeel met een totaalbedrag van € 8.374,54.
Ik legde daarom de constatering voor aan de bank.

En wat blijkt? Als gevolg van de inmiddels doorgevoerde rentemiddeling gaan de voorwaarden weer opnieuw in per ingangsdatum van de nieuwe rentevastperiode van het leningdeel waarop rentemiddeling is toegepast. Onderdeel van die voorwaarden is dat per jaar 10% boetevrij mag worden afgelost. De teller staat dus in ons geval per 1 augustus gewoon weer op 0% boetevrij afgelost.  Niet dat wij nu ineens van ons doel afwijken om extra-extra af te lossen, maar mocht er nog een meevaller komen, dan hebben wij tot het einde van het jaar de mogelijkheid om dit nog voor een extra-extra aflossing te gebruiken.

Was jij, als je rentemiddeling hebt toegepast, hiervan op de hoogte?

donderdag 8 september 2016

De helft van onze aflossingsvrije hypotheek is afgelost!

In juli en medio augustus stelden wij de geplande extra aflossingen uit vanwege de wijzigingen, die als gevolg van de aanvraag van rentemiddeling nog niet waren doorgevoerd. Hoe het ook al weer precies zat, lees je hier en hier terug.


Afloskriebels

Nu de wijzigingen correct zijn doorgevoerd, kriebelde het al weer om direct de twee apart gezette extra aflossingen (van juli en augustus) vóór 10 september a.s. aan de bank over te maken. De aflossingen worden namelijk dan nog in dezelfde maand verwerkt.
Eigenlijk wilde ik wachten tot eind september, om dan de twee apart gezette extra aflossingen en de extra aflossing van september over te maken.
Wij hebben besloten de extra aflossing van eind september voor te schieten uit de buffer.


Extra aflossingen overgemaakt

En zo maakte ik € 2,625,00 over naar onze bank voor de aflossing op onze aflossingsvrije hypotheek. Onze maandlasten dalen met € 6,78 per maand en komen daarmee uit op € 870,69 bruto. Netto komen wij nu nét onder de € 600,00 uit: € 595,00 om precies te zijn.


De helft van de aflossingsvrije hypotheek afgelost

Van de oorspronkelijke hoofdsom van € 105.500,00 resteert er nu nog € 48.123,62. Dat houdt in dat wij inmiddels meer dan de helft (lees: € 57.376,38) van het leningdeel hebben afgelost! En dat geeft best een heel fijn gevoel :-))

Als wij met dezelfde vaart blijven aflossen, dan is dit leningdeel in ruim vier jaar tijd in zijn geheel afgelost. Er resteert dan nog de bankspaarhypotheek. Op deze bankspaarhypotheek willen wij vanaf volgend polisjaar extra in gaan leggen. Wil je hier meer over weten? Lees dan dit blog dat ik over dit onderwerp schreef.

De pagina 'Onze hypotheek' is ook weer bijgewerkt.

woensdag 7 september 2016

Fiscus wil geen pottenkijkers bij proefproces vermogensrendementsheffing

Sinds jaar en dag gaat de fiscus ervan uit dat Nederlanders zonder moeite jaarlijks 4 procent rendement kunnen behalen op hun vermogen. Spaarders halen dat bij lange na niet, helemaal niet met de rentestanden van de laatste jaren. 

Nieuw systeem voor vermogensrendementsheffing

Eerder werd al een voorstel gedaan voor een nieuwe systeem voor vermogensrendementsheffing. In dit blog van 'Financieel Onafhankelijk Worden' wordt de nieuwe vermogensrendementsheffing - die in 2017 moet ingaan - naar mijn mening duidelijk uitgelegd.

Proefproces tegen de fiscus

Ruim 1500 boze belastingbetalers willen hier niet op wachten en hebben bezwaar gemaakt tegen de huidige vermogensrendementsheffing. Vandaag begint het langverwachte proefproces tegen de fiscus.
Het frappante is dat de Belastingdienst geen pottenkijkers wenst bij de inhoudelijke behandeling van dit proefproces. Waarom de zitting niet openbaar is, is onduidelijk. Het heeft er alle schijn van dat de fiscus de ophef probeert te beperken door publiek te weren. Dat is opmerkelijk, want de Bond voor Belastingbetalers, die het proefproces heeft aangespannen, heeft juist aangedrongen op een openbare zitting.

Dat de fiscus de deuren dichthoudt bij een zaak die zo in de publieke belangstelling staat, noemt hoogleraar fiscale economie Leo Stevens "onverstandig" en "getuigen van benepen visie". Om wille van privacy van de burgers en bedrijven zijn belastinggeschillen vaak geheim. "Maar dat is niet bedoeld om de fiscus te beschermen. De overheid wil graag transparant zijn. Dat staat hier haaks op", aldus de hoogleraar.

Uit de diverse berichtgeving begreep ik dat de Belastingdienst geen inhoudelijke reactie wil geven.

Wat vind ik er van?

In beginsel blijf ik het persoonlijk onbegrijpelijk vinden dat over het niet-vrijgestelde vermogen (vanaf 2017 boven € 25.000 per persoon) vermogensbelasting wordt geheven. Immers, over het inkomen (wat kan leiden tot vermogen) is reeds loonheffing/inkomstenbelasting betaald. Daarom voelt het dubbelop. Helemaal als je de bewuste keuze maakt om zuinig te leven en ruimte hebt om te sparen. Degenen die niet zuinig leven cq. weinig sparen, betalen deze vermogensrendementsheffing niet, maar genieten wel van de besteding van het geld. 

Als er dan toch belasting over het vermogen betaald moet worden - links of rechtsom is het een inkomstenbron voor de Staat, die weer uitgegeven wordt om (een deel van) de begroting te financieren - dan zou uitgegaan moeten worden van een reëel percentage, welke bijvoorbeeld een gemiddelde is tussen de behaalde rendementen uit sparen en/of beleggen. Klinkt eenvoudig, maar zo ligt het natuurlijk niet. 

Wat vind jij er van?

dinsdag 6 september 2016

Nieuwe boeteregels óók van toepassing op oude hypotheken

De nieuwe boeteregels - onderdeel van de nieuwe hypothekenrichtlijn Mortgage Credit Directive (MCD) - voor het vervroegd aflossen van de hypotheek gelden zowel voor nieuwe als bestaande hypotheken. Minister Blok (Wonen) bevestigt dat, in antwoord op Kamervragen van Ronnes en Omtzigt. Ook de AFM had zich hier, medio vorige maand, al op eenzelfde manier over uitgelaten.

Op zich een goede ontwikkeling dat er geen onderscheid wordt gemaakt tussen nieuwe en oude hypotheken. Maar in hoeverre wordt de nieuwe regelgeving nageleefd? Minister Blok antwoord, eveneens in antwoord op vragen van de bovengenoemde Kamerleden, dat de AFM momenteel onderzoek uitvoert onder kredietverstrekkers. De uitkomsten worden in dit najaar verwacht.  

Maar wat mij voor mij nog altijd volledig onduidelijk is wat men nu concreet bedoeld met het berekenen van de daadwerkelijke kosten die de kredietverstrekker heeft gemaakt. Hier spelen naar mijn mening verschillende belangen: die van de kredietverstrekker en die van de consument.
Ik vrees dan ook dat dit niet zo makkelijk één-twee-drie concreet te maken valt. Je kunt natuurlijk uitgaan van diverse gebruikte methodieken, zoals de netto-contante waarde methodiek. Maar wordt een dergelijke methodiek dan uniform toegepast door alle kredietverstrekkers? En is deze in begrijpelijke taal aan de consument uit te leggen? 

Het kan bijna niet anders dan dat over dit onderwerp nog veel gediscussieerd zal worden, nu er nog zoveel onduidelijkheden zijn. En dat terwijl je als consument mag verwachten - helemaal in de context van het (recente) verleden - dat de hypothekenrichtlijn geen ruimte laat voor onduidelijkheden. 

Wat vind jij van deze nieuwe hypothekenrichtlijn?

zondag 4 september 2016

Een week met grote contrasten

Het was de afgelopen week bijzonder rustig op mijn blog. Mijn hoofd stond simpelweg niet naar bloggen. Het was een week van grote contrasten. 

Begin deze week overleed mijn opa, de vader van mijn inmiddels twaalf jaar geleden overleden moeder, op 92-jarige leeftijd na een kort ziekbed. Hij was lichamelijk, maar ook geestelijk op. Het gemis van zijn vrouw, mijn oma, die twee jaar geleden overleed speelde hierin een belangrijke rol. Gisteren werd hij in het bijzijn van zijn negen kinderen, talloze klein- en achterkleinkinderen begraven. 
Het besef dat zijn generatie in onze familie nu is opgehouden te bestaan, heeft mij deze week veel bezig gehouden. Ook de dierbare herinneringen, de pijn, het verdriet en het gemis rondom het overlijden van mijn moeder kwamen weer boven drijven. Het toont de vergankelijkheid van het leven, de verbinding die je met iemand hebt (gehad).
Stof om de komende tijd over na te denken, het rustig neer te laten dwarrelen.
Niets is zinloos
als het een herinnering nalaat.

Het contrast kon vandaag niet groter zijn, nu wij - een half jaar later dan gepland - ons 12.5-jarig huwelijksjubileum hebben gevierd met onze directe familie. Op een mooie, sfeervolle locatie - op steenworp afstand van ons huis - hebben wij vanmiddag samen genoten van een heerlijke high-tea.


Wij werden niet alleen verwend met allerlei lekkernijen, maar ook met een luxe weekend weg voor twee personen én een logeer- en verwenbon voor tijdens dit weekend voor onze zoon M., een prachtig boeddhabeeld en een geldbedrag. Alle cadeau's waren voorzien van hele lieve kaarten. Een middag om te koesteren!

Hiermee kunnen wij, nu wij van de week ook het laatste deel van van de zonvakantie hebben betaald - het doel 'Koperen huwelijk' van onze lijst afstrepen.
Voor diegenen die benieuwd zijn naar de uiteindelijke kosten heb ik even een optelsom gemaakt. De zonvakantie in het najaar naar Marrokko en de high-tea komen tezamen uit op € 2.763,20. Iets boven het gestelde budget.

Morgen zijn wij al weer 13 jaar getrouwd. Aangezien wij vandaag al stil hebben gestaan bij ons 12,5 jarig huwelijk, zal ik hier morgen op een bescheiden wijze invulling aan geven. Ik zeg niet wat, want X. leest maar al te graag mee op dit blog :-)

Totaal aantal pageviews