dinsdag 7 november 2017

BespaarBalans: the end

Na een periode van bijna twee jaar bloggen heb ik onlangs besloten te stoppen met mijn blog  'BespaarBalans'.

Diegenen die al langer met mij mee lezen, was het al opgevallen: het is sinds eind augustus erg stil op mijn blog. Een aantal ongeruste lezers vroeg zich in een reactie op mijn laatste blog al af wat er aan de hand is en of het wel goed met mij gaat. Ik heb hen, en kan ook jullie, geruststellen: het gaat goed met mij; er is niets ernstigs aan de hand. Maar waarom is het dan zo stil? En waarom dit besluit?

Al langere tijd merk ik dat de inspiratie om te schrijven weg is. Het kost mij steeds moeite om te schrijven, ik zie er tegen op. En dat was wel eens anders :-) Waar zit het hem dan in? Ik merk - althans zo voelt dat - dat ik op een gegeven moment in herhaling begin te vervallen. Op een gegeven moment is er voldoende gezegd over onderwerpen op het gebied van besparen en consuminderen. En hoewel ik mij besef dat er altijd weer nieuwe lezers zullen zijn die nieuwe inspiratie opdoen uit mijn blogs, is dat voor mijzelf onvoldoende om mij gemotiveerd te houden om hier over te blijven schrijven. Been there, done that, zeg maar. Ik merk ook dat ik andere blogs om deze redenen minder actief lees. Al blijft er altijd ruimte om te blijven leren.

Het zegt denk ik ook meer iets over de weg die wij de afgelopen jaren hebben bewandeld. De zoektocht naar een balans tussen besparen en genieten voor nu en in de (nabije) toekomst, de ervaring die ik onderweg heb opgedaan - en waar ik jullie deelgenoot van heb gemaakt op dit blog - heeft geleid tot inzichten en een inrichting van ons leven waar ik nog elke dag dankbaar voor ben!

Wij blijven op dezelfde voet doorgaan, waarbij er steeds meer ruimte komt om in het hier en nu nóg meer te genieten, maar er ook voor te zorgen dat wij de keuze en het moment kunnen invullen om in de toekomst ons (werkende) leven anders in te richten.

Ik wil alle vaste en anonieme lezers uit het diepst van mijn hart bedanken voor het meelezen op mijn blog, maar meer nog voor het reageren, het delen van jullie ervaringen en niet in de laatste plaats het voeren van inhoudelijke discussies. Ook 'mijn' mede-bloggers bedank ik voor hun inspiratie, interactie en waardeer het fijne contact dat er in de afgelopen jaren is geweest.
Jullie zijn nog niet helemaal van mij af, want ik blijf jullie blogs - zij het wat minder frequent - lezen en zal vast ook nog wel eens een reactie achterlaten.

Dit blog blijft, al is het maar vanwege een archieffunctie, voorlopig nog online.

Het ga jullie goed!

donderdag 31 augustus 2017

Budget uitvaart: laat je niet kisten door de commercie

Geen advertorial!

Van de week las ik in de digitale versie van het Algemeen Dagblad een interview over een voordelige en persoonlijke uitvaart. Beter bekend als de 'budget uitvaart'. Het blijkt om een nieuw boek te gaan van bespaardeskundige Marieke Henselmans. Een (werk)boek met de titel 'Laat je niet kisten door de commercie'.

Hoewel dit boek medio september pas in de winkel ligt, trok het wel mijn aandacht. Want, in mijn twee blogs over de nieuw afgesloten overlijdensrisicoverzekering stel ik mijzelf al de vraag of wij onze uitvaartverzekeringen nog wel moeten houden. Het punt is dat ik vanaf mijn geboorte een uitvaartpolis heb met een dekking die naar de maatstaven van vandaag erg goed is. 


Al diverse keren is mij geadviseerd - door diverse verzekeraars - deze polis met een premie van een paar euro nooit te beëindigen. De aangepaste uitvaartpolis van mijn vrouw en zoon, afgesloten bij de geboorte van onze zoon, is een stuk minder riant. Maar waarom blijven betalen als de nieuw afgesloten overlijdensrisicoverzekering voldoende ruimte biedt om deze kosten te dekken?

Los van het gegeven dat de nieuwe overlijdensrisicoverzekering voldoende dekking heeft om een uitvaart te kunnen betalen, is dat geld natuurlijk niet meteen beschikbaar na overlijden. Nu zal de factuur van de uitvaartondernemer - in het geval dat wij geen uitvaartverzekering meer hebben - ook niet meteen de eerste dag op de mat liggen. Als de kosten echt beduidend lager liggen dan een reguliere uitvaart, dan is het zelfs het overwegen waard om het bedrag te sparen in plaats van een uitvaartverzekering af te sluiten.

Wat sterk mee speelt is dat na een overlijden van een dierbare - en dit hebben wij helaas van heel dichtbij meegemaakt - je hoofd niet staat naar allerlei regelzaken. Het kan dan fijn zijn om dat uit handen te geven. Maar daar hangt dan wel een kostenplaatje aan. De belangrijkste tip die Marieke geeft is: bel niet direct de uitvaartondernemer. Overleg eerst met de familie en/of vrienden.
Het punt dat Marieke in dit interview maakt is dat nabestaanden andere keuzes maken als een uitvaartondernemer in het spel is, en daarbij niet zo op het financiële plaatje letten. Uitvaartondernemers hebben er ook zelf baat bij om het maximale bedrag van de uitvaartverzekering uit te nutten, en bij voorkeur nog iets meer. Hierdoor is een uitvaartverzekering een stuk duurder dan nodig is. Zij stelt dat een gemiddelde uitvaart al snel € 8.000,00 kost. Dit kan volgens haar een heel stuk goedkoper, variërend van € 1.250,00 tot € 3.750,00. Het bij het boek te bestellen werkboek bevat instrumenten om zelf uit te zoeken en te beschrijven hoe de uitvaart er uit moet komen te zien. Ik kan mij zo voorstellen dat de nabestaanden dan zelf het meeste regelen.

Het geeft in ieder geval stof tot nadenken. Het lijkt mij een interessant boek, maar de aanschafprijs van € 17,99 schrikt mij een beetje af, temeer omdat je het werkboek (€ 9,99) los van het boek moet aanschaffen. Al zal een groot deel van deze informatie - en een stappenplan - ook vast op internet te vinden zijn. Of even wachten totdat het boek in de bieb ligt, en het werkboek los aanschaffen :-) 

Heb jij jouw uitvaartwensen in kaart? En zou jij voor een budget uitvaart kiezen? 

woensdag 30 augustus 2017

Onverwachte afkoopsom overlijdensrisicoverzekering

Vorige week schreef ik al over een grote besparing die wij realiseerden door het afsluiten van een nieuwe overlijdensrisicoverzekering. 

Het opzeggen van de 'oude' overlijdensrisicoverzekering blijkt echter geen sinecure.  Zoals ik al schreef verzocht de verzekeraar ons om een aantal aanvullende stukken op te sturen, zoals identiteitsbewijzen, een recent bankafschrift, een IBAN en een afkoopverklaring. De afkoopverklaring was niet bijgevoegd. Ook was er geen voorbeeld op hun site te vinden. Dus schreef ik zelf een keurig briefje waarin ik een verklaring aflegde tot afkoop van de polis.
Maar dat was blijkbaar niet voldoende, want deze week ontvingen wij wéér een brief van de verzekeraar, waarin nogmaals werd bevestigd dat wij van plan zijn de verzekering te beëindigen. Ook werden wij fijntjes gewezen op de gevolgen hiervan. De strekking van de brief was duidelijk: weet u het wel echt, ja, heel echt zeker dat u bij ons weg wilt?

Ehm, ja! :-) 

Dit keer was er wel een afkoopverklaring bij de brief gevoegd, waarbij ook weer aanvullende stukken moeten worden bijgevoegd, waaronder de originele polis. Is die niet bijgevoegd, dan moet er ook een afstandsverklaring getekend worden, om te voorkomen dat iemand met de originele polis alsnog een verzoek indient om de opgebouwde waarde in de polis uit te laten keren.

Want, wat bleek? Een deel van de premie die wij voor de overlijdensrisicoverzekering betalen, wordt apart gezet. Hiervan waren wij ons niet bewust, en ik kan dit in de originele polis ook niet teruginden.
De verklaring die de verzekeraar geeft is dat in het begin van de verzekering teveel premie wordt betaald en tegen het einde van de verzekering te weinig. Over de gehele looptijd komt de premiebetaling wel netjes uit. Maar als je nu vroegtijdig de overlijdensrisicoverzekering opzegt, keren ze de teveel betaalde premie uit. En dat gaat toch nog om een flink bedrag: € 974,95. 

De gevraagde afkoopverklaring en de bijbehorende stukken gaan morgen met de post mee. Met een beetje geluk staat er binnenkort een leuk bedrag op onze rekening. Dit bedrag zetten wij even apart op de spaarrekening, omdat ik binnenkort ook eens ga kijken wat wij met onze uitvaartverzekeringen gaan doen.

dinsdag 22 augustus 2017

Grote besparing met nieuwe overlijdensrisicoverzekering

Toen wij in december 2009 onze hypotheek oversloten naar onze huidige bank, stelde de Nationale Hypotheek Garantie (hierna: NHG) een overlijdensrisicoverzekering verplicht. De verzekering wordt dan verplicht gekoppeld aan de hypotheek. Dit heet ook wel 'verpanden'. Bij overlijden van één van de verzekerden wordt met het verzekerde bedrag (een deel van) de hypotheek afgelost.
De norm die NHG stelt is dat er bij overlijden niet meer aan hypotheek mag overblijven dan 80% van de waarde van de woning. Het bedrag dat daarboven wordt geleend, moet daarom verplicht afgedekt worden met een overlijdensrisicoverzekering. Dit geldt voor elke aanvrager van wie het inkomen nodig is voor de hypotheek.

Op dat moment was de hoogte van onze hypotheek € 245.000,00, en inclusief financieringskosten € 248.000,00. De marktwaarde van onze woning was op dat moment € 221.000,00. Nemen wij van dit bedrag 80%, dan moet er voor het bedrag boven € 176.800,00 (€ 68.200,00) een overlijdensrisicoverzekering afgesloten worden. Voor ons was er nóg een reden om een dergelijke verzekering te willen afsluiten. Wij wilden (en willen) elkaar graag goed achterlaten, zodat er voldoende ruimte is om in het huis te kunnen blijven wonen. Hierbij moet niet alleen gedacht worden aan het (gedeeltelijk) aflossen van de hypotheek, maar ook aan inkomensterugval in verband met, bijvoorbeeld, extra zorg en opvang van kinderen. 

Wij sloten een gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering ter hoogte van € 145.000,00 voor de duur van de looptijd van de hypotheek, zijnde 26 jaar. De premie bedroeg € 38,51 per maand.

Aflossen hypotheek

De afgelopen jaren hebben wij fors extra afgelost op onze aflossingsvrije hypotheek. Kijk voor een gedetailleerd overzicht van onze aflossingen (en extra stortingen in de bankspaarhypotheek) op onze hypotheekpagina

Inmiddels is de hoogte van onze hypotheek met bijna € 76.000,00 gedaald. Per 1 juli 2017 bedraagt deze € 172.140,65. Dat houdt in dat de verplichting om een overlijdensrisicoverzekering te koppelen aan de hypotheek mag komen te vervallen. 

Het voordeel van het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering die niet verpand is aan de hypotheek is dat je vrij bent om tussentijds een andere overlijdensrisicoverzekering af te sluiten (of stop te zetten). De uitbetaling vindt plaats aan de verzekeringnemer(s), waarmee je de hypotheek zelf (gedeeltelijk) kunt aflossen en een gedeelte van de uitkering kan gebruiken voor andere doeleinden, zoals de financiering van een begrafenis of crematie. Of om na deze heftige gebeurtenis meer financiële vrijheid te hebben om (tijdelijk) minder te werken om zo meer te zorgen te kunnen bieden aan eventuele kinderen.

Daarnaast zijn de premies van overlijdensrisicoverzekeringen de afgelopen jaren aanzienlijk gedaald. Het kan dus best lonen om zelf een nieuwe af te sluiten.


Maar hoe regel je dat?


Contact met de bank

Al voordat de hypotheek door 'de grens' van € 176.800,00 zakte, nam ik contact op met de hypothekenlijn van onze bank. De hypotheekadviseur vertelde dat, als wij aan de NHG-norm voldoen, wij een verzoek bij de bank kunnen indienen om de verpanding te laten vervallen. Dat houdt kortweg in dat de bank aan de verzekeraar toestemming geeft om de overlijdensrisicoverzekering los te koppelen van de hypotheek. 
Zo gezegd, zo gedaan. Na het overmaken van de extra aflossing op onze aflossingsvrije hypotheek van begin juli 2017 mailde ik de hypotheekadviseur rechtstreeks met het verzoek de overlijdensrisicoverzekering te laten vervallen.

De volgende dag ontving ik bericht dat hij het verzoek had doorgezet naar het hoofdkantoor. Enkele dagen later kreeg ik groen licht van de bank. Ik moest nog een formeel formulier invullen. Hiermee heb ik even gewacht totdat ik een nieuwe overlijdensrisicoverzekering had afgesloten. Daarover hieronder meer. 

Het verzoek werd snel afgehandeld door de bank. Er zou een bevestiging van de verzekeraar volgen, waarin de verzekering wordt beëindigd. Na onze vakantie lag er een brief bij de post, waarin de verzekeraar ons verzocht aanvullende stukken aan te leveren, waaronder geldige identiteitsbewijzen, ons bankrekeningnummer en een afkoopverzoek. Op zich vreemd, want bij het aangaan van de verzekering waren al identiteitsbewijzen aangeleverd. En maandelijks wordt de premie geïncasseerd van ons bankrekeningnummer. 
Over het afkoopverzoek verbaasde ik mij ook, want naar mijn weten hebben wij geen polis afgesloten waarop nog een afkoop kan plaatsvinden. En in de tussentijd was onze nieuwe overlijdensrisicoverzekering al ingegaan...

Ik stuurde begin deze week de gevraagde stukken alsnog op. Ik verwacht toch in de komende week de schriftelijke bevestiging van opzegging. Het zou dan mooi zijn als wij ook nog een afkoopbedrag ontvangen :-)


Nieuwe overlijdensrisicoverzekering

Het afsluiten van een nieuwe overlijdensrisicoverzekering is tegenwoordig heel eenvoudig online te regelen. Net als met energie kun je ook online verzekeraars vergelijken. 


Uiteindelijk kozen wij er voor, met name gezien de lagere afsluitkosten, om rechtstreeks met de verzekeraar in zee te gaan.  Het invullen van de medische verklaringen was, eveneens online, snel gebeurd. Van de stappen in het vervolgproces - de beoordeling van de medische verklaringen - werden wij keurig op de hoogte gehouden. Binnen een paar dagen werden wij goedgekeurd en werd de polis afgegeven. Een erg prettig en efficiënt proces!

Waar hebben wij nu uiteindelijk voor gekozen?

Een overlijdensrisicoverzekering van € 175.000,00, die over een periode van 30 jaar lineair daalt. De maandpremie komt uit op € 17,60. Dat is een besparing van € 20,91 per maand. Er zijn dan nog wel afsluitkosten van eenmalig € 95,00 (tegen drie termijnen van € 65,00 bij de grootste vergelijkingssite). De terugverdientijd is dus zo'n 4,5 maanden. Hierbij houd ik nog geen rekening met het feit dat wij nu - zo lang de huidige verzekeraar de polis nog niet heeft beëindigd - dubbel verzekerd zijn.

Een substantieel hogere overlijdensrisicoverzekering. Waarom? En waarom lineair dalend? De reden hiervoor is dat - door extra aflossingen op het aflossingsvrije deel van de hypotheek - dit deel van de hypotheek over een jaar of vier algeheel is afgelost. 
De waardeopbouw voor de bankspaarhypotheek wordt maandelijks hoger en wordt aan het einde van de looptijd afgelost, tenzij wij er voor kiezen om bij het einde van de rentevastperiode eind 2019 dit deel om te zetten naar een lineaire (of annuïtaire) aflosvorm.

Door de daling van de hypotheekschuld blijft er over de gehele looptijd ook nog voldoende ruimte over om - in geval van overlijden - de afwikkeling hiervan te financieren.
Een volgende stap is om de begrafenisverzekering onder de loep te nemen (lees: opzeggen). Dit vind ik nog wel een dingetje, omdat ik vanaf mijn geboorte een polis heb met zulke goede voorwaarden dat het bijna 'zonde' is om deze op te zeggen. Dat ligt anders voor mijn vrouw en zoon; die hebben pas sinds een de geboorte van onze zoon gezamenlijk een polis. Maar aan de andere kant: waarom blijven betalen als de dekking vanuit de overlijdensrisicoverzekering voldoende is. Ook speelt mee dat de overlijdensrisicoverzekering niet direct uitbetaald. Dat ga ik binnenkort maar eens uitzoeken.

Wist jij dat je de overlijdensrisicoverzekering, in geval van NHG, kan loskoppelen van de hypotheek? En zou je dat doen als het je een grote besparing oplevert?

zaterdag 19 augustus 2017

Zomervakantie 2017: de uitgaven

Vorige week vrijdag hebben wij in de loop van de middag onze tent uitgesopt en weer fris en fruitig - en vooral droog! :-) - ingepakt. Na een relatief korte autorit van twee uur, dat is het voordeel van in Nederland kamperen, waren wij thuis.

De afgelopen drie weken hebben wij heerlijk genoten van alles wat Zeeland te bieden heeft. Een fantastische camping, rust, prachtige natuur, en niet in de laatste plaats het heerlijke weer! Waar ik in de nieuwsberichten, of tijdens sporadisch contact met het thuisfront, hoorde van slecht zomerweer - en zelfs van 'horrorzomerweer' - hebben wij 'slechts' een handvol dagen regen gehad. Dat is wel iets meer dan vorig jaar het geval was, toen wij ook in Zeeland verbleven. De rest van de dagen was het heerlijk vertoeven bij een graad of 20 of net er boven. In de zon, en vooral uit de wind, voelt dat al heel snel als een erg aangename temperatuur. Het voordeel met deze temperaturen is dat je ook nog iets kunt ondernemen. Dat is anders als het bijna 40 graden is. Het enige nadeel blijft, vind ik, dat je niet 's avonds tot laat lekker buiten kunt zitten. Maar ach, als dat het enige nadeel is :-)

Drie weken ontspannen, zorgeloos genieten en leuke dingen doen. Lekker eten en drinken. Wat heeft ons dat nu uiteindelijk gekost?


Camping

De camping reserveerden wij begin dit jaar. Wij stonden op een luxe camping met veel voorzieningen. En ook nog eens op comfort-kampeerplaats met onze tent. De camping is zeker niet goedkoop. Voor voorzieningen als goed sanitair, een zwembad, voldoende activiteiten voor tieners (het trekt ook deze leeftijdsgroep aan) moet ook betaald worden. De kosten van de kampeerplaats voor 21 nachten kwam uit op € 955,00. Dat komt neer op een bedrag van iets meer dan € 45,00 per nacht. Deze kosten werden al eerder betaald van het vakantiegeld.


Uitjes

Uit het overzicht komt naar voren dat wij aan uitjes veel minder hebben besteed dan in andere jaren. Wij hebben het Deltapark Neeltje Jans bezocht, waar wij overigens meer van hadden verwacht. Het park zelf is het geld naar onze mening zeker niet waard. De rondleiding van een gids door de Oosterscheldekering daarentegen was zeer interessant en leerzaam!

Ook hebben wij het pittoreske Veere, Middelburg en Gent (België) bezocht. Allemaal prachtige, sfeervolle plaatsen.

In de eerste week - toen mijn vrouw nog aan het werk was - heb ik samen met mijn zoon een dag een kajak gehuurd, om zo van het ene naar het andere eiland op het Veerse meer te peddelen. Heerlijk dobberen op het water, uitrusten op één van de eilandjes. genieten van het uitzicht. En gezellig samen kletsen en picknicken. Wat een topdag!

Ook zijn mijn vrouw en ik een dag samen op pad geweest, toen onze zoon met een vriendje en zijn gezin mee mocht naar het Veerse meer om met een rubberboot te gaan varen. Wij hebben een Geocach-wandeling van ruim 15 kilometer gemaakt. Ook ben ik er zelf veel op uitgegaan met de fiets om te geocachen en te genieten van de prachtige Zeeuwse omgeving en dorpen. Ik haal er ontspanning uit. Het is leuk en kost niets. 


De uitjes kosten al met al zo'n € 125,00.

Boodschappen

De kosten zitten hem ook niet in de categorie boodschappen. Als ik de uitgaven naast het reguliere boodschappenbudget leg dan hebben wij zelfs minder uitgegeven dan normaal. En dat terwijl wij toch wat meer lekkere gezonde producten (aardbeien) kochten, maar toch ook 'ongezonde' lekkere producten, zoals bier, wijn en snacks (nootjes en chips).


Horeca

Dit jaar hebben wij beduidend minder uitgegeven aan horeca. Wij zijn weer meer met onze gasstelletjes in de weer geweest. Ik vind dit één van de aantrekkelijke dingen van kamperen. Toch hebben wij ook geregeld gebruik gemaakt van de voortreffelijke en betaalbare brasserie bij de camping. Dagelijkse vers bereide (streek)producten 'op de plank'. Niet dat wij hier nu dagelijks 'uit eten gingen', laat dat duidelijk zijn. Slechts een paar keer :-) 
Wel hebben wij wel wat vaker geluncht of een terrasje gepikt in de steden die wij bezochten. Ook hebben wij regelmatig een lekker ijsje gekocht op de camping. Al met al hebben wij in drie weken tijd zo'n € 265,00 uitgegeven.

Als ik alle uitgaven bij elkaar optel, inclusief de benzine, parkeerkosten en tol voor de Westerscheldetunnel, komen onze uitgaven voor de zomervakantie uit op een kleine € 1.500,00. De camping werd, zoals gezegd, al eerder van het vakantiegeld betaald. De overige uitgaven van de betaalrekening. Wij hebben het resterende vakantiegeld niet aan hoeven spreken.

Hanteren jullie een vakantiebudget? En ben je daarmee uitgekomen? Of heb je 'de boel de boel' gelaten en je jezelf niet aan een budget gecommitteerd?

maandag 7 augustus 2017

Offline

De 'overstap' naar een nieuw glasvezelabonnement bij onze huidige provider - waarmee wij € 120,00 verdienden - verliep in de praktijk een stuk minder soepel dan verwacht. Gevolg? Ruim drie weken offline, zowel voor wat betreft internet als televisie. Je beseft op zo'n moment pas hoe afhankelijk je in het dagelijks leven van een internetverbinding bent. Simpelweg wat informatie opzoeken (oriënteren en afsluiten nieuwe overlijdensrisicoverzekering; hierover in een volgende blog meer), even een appje sturen naar een bekende, het doen van bankzaken en online boodschappen. Een serie via Netflix kijken. Thuiswerken. Zo maar wat voorbeelden waar wij internet veelvuldig voor gebruiken.

Helemaal offline waren wij nou ook weer niet, want zowel mijn vrouw als ik hebben de mogelijkheid om bij onze mobiele provider onbeperkt internet af te nemen. Daar hebben wij dan ook tijdelijk voor gekozen. Door onze telefoon als een 'hotspot' in te stellen, fungeert deze als een WIFI-punt. Op die manier kunnen apparaten alsnog via het mobiele internet verbinding maken via het razendsnelle 4G-netwerk.  Ik moet zeggen dat dat erg goed werkt.

Ik zal jullie de vele momenten van frustraties in de afgelopen weken besparen. Talloze keren belde ik met zowel de eerste als tweedelijn helpdesk van de provider, alsook met de partijen waar de provider mee samenwerkt voor het verzorgen van de installatie van het glasvezelmodem. Het bekende kastje naar de muur. En alleen omdat eerst een verouderd modem verwijderd moest worden, vóórdat de nieuwe geplaatst kon worden. Het is stuitend om te moeten constateren dat er weinig deskundigheid aanwezig is. Pas toen ik via social media mijn beklag deed, kwam men enigszins in actie.
En ondanks dat ik onze vakantieperiode keurig had gecommuniceerd werd, jawel, de niet aan te passen opleverdatum midden in onze vakantie gepland. Gelukkig zijn wij in Nederland op vakantie, waardoor op en neer reizen met het OV een optie is. Zij het een optie is waar ik niet vrolijk van wordt. Maar nog eens minimaal drie weken zonder internet is ook zo wat. Dus ging ik 'even' op en neer naar huis. Afgelopen woensdag waren wij weer online. Oja, ik zou jullie mijn beklag besparen :-)

Uiteraard heb ik een klacht ingediend, die direct werd gehonoreerd. Er werd een compensatie aangeboden van ruim € 113,00 voor de periode dat wij de diensten niet konden gebruiken en voor alle gemaakte kosten. Ik moet zeggen dat ik dat ruimhartig vind. Maar het neemt niet weg dat het vertrouwen dat ik als vaste klant had in mijn provider een flinke deuk heeft opgelopen.

Ben jij hier ook wel eens tegen aan gelopen? En heb je toen ook om compensatie gevraagd? 

woensdag 12 juli 2017

Onrustig

Een paar weken geleden schreef ik een blog over mijn eerste stappen die ik zette als belegger. Begin juli breidde ik mijn portefeuille uit - op een moment dat de koersen al relatief flink aan het dalen waren - met nog eens een paar honderd euro naar ruim € 800,00. 

De app van mijn broker, die ik op mijn telefoon heb geïnstalleerd, raadpleegde ik de afgelopen weken dagelijks. Oké, als ik eerlijk ben meerdere keren per dag. Aan de ene kant uit nieuwsgierigheid naar de ontwikkelingen van de koersen van de indexfondsen, aan de andere kant om te ontdekken welke mogelijkheden de app heeft. 

En om eerlijk te zijn, maakt het dagelijks raadplegen van de koersen mij erg onrustig. De koersen schommelden de afgelopen weken aardig, en dan met name in negatieve zin. Als ik rekening houd met de in rekening gebrachte kosten, was het rendement eergisteren ruim 2,5% lager dan op het moment dat ik startte. Dat is nou niet precies de start die ik voor ogen had. Vandaag was er echter weer een flinke plus. Ik word er onrustig van.

Dat is nou net één van die dingen, waarvan ik van te voren wist dat ik dat wilde ervaren. Hoe rustig ik kan blijven bij dalingen of stijgingen, hoe relatief klein ook als je er van uitgaat dat in de crisisjaren dalingen van tientallen procenten aan de orde waren. 
En dat brengt mij weer bij mijn uitgangspunt, dat ik voor de lange termijn (defensief) wil gaan beleggen. Ik denk dan aan een tijdspanne van 20 tot 30 jaar. Ik ben daarbij vooralsnog niet van plan om actief te kopen en verkopen. Het verlies is geen verlies totdat je verkoopt. En het is een kwestie van een lange adem. Dus verwijderde ik de app van mijn telefoon en besloot het onrustige gevoel te laten voor wat het is. 

Ik heb met mijzelf afgesproken dat ik ééns per twee, drie maanden inlog bij mijn broker, om naar de stand van de koersen te kijken en mijn portefeuille eventueel aan te vullen. In de tussentijd zet ik het bedrag dat ik potentieel wil inleggen even op een spaarrekening. En ondertussen geeft mij dat mooi tijd mij verder te verdiepen in indexfondsen en wellicht ook 'losse' aandelen die dividend uitkeren.

Hoe ga jij, als beginnende of meer ervaren belegger, om met dat 'onrustige' gevoel van koersschommelingen, zowel in positieve als negatieve zin?

dinsdag 11 juli 2017

€ 120,00 verdiend met één telefoontje

Dit is géén advertorial!

Dat is lekker snel verdiend zeg: € 120,00 met slechts één telefoontje! 'Hoe dan?', zou mijn pré-puber zoon zeggen. Nou ja, zo dus!

Ik bedacht mij dat het inmiddels al weer ruim een jaar geleden is dat ik contact heb gehad met mijn internet, tv en telefoonaanbieder, Telfort. Op hun site zag ik dat de abonnementen weer veranderd zijn en dat zij een leuke welkomstbonus voor nieuwe klanten hebben. Laat ik nou geen nieuwe klant zijn, maar eentje die al wel jaren trouwe klant is. Ik was zelfs al klant bij de partij die mijn huidige aanbieder heeft overgenomen. Zo lang dus al :-)


Dus pakte ik de telefoon er bij en vroeg wat zij mij als trouwe klant te bieden hadden. Hierbij vermeldde ik maar even wel terloops dat er een nieuwe glasvezelprovider in de buurt haar diensten tegen dezelfde prijs aanbiedt, maar met een snelheid die tien keer hoger ligt dan mijn huidige aanbieder kan leveren.


Ik werd direct doorverbonden naar een collega, die mij als vaste klant een mooi aanbod kon doen. Want ja, ook deze collega bevestigde dat Telfort zo blij is met mij, als trouwe klant, dat het jammer zou zijn als ik weg zou gaan :-)

Al snel bleek dat ik nog op een 'oude' glasvezelinstallatie was aangesloten. Dat was niet meer van deze tijd en kon kosteloos worden omgezet naar de nieuwste technologie. Met een nieuw en compacter glasvezelmodemkastje in de meterkast, dat eveneens gratis door een monteur wordt vervangen en geïnstalleerd. De overige zaken moet ik wel zelf aansluiten, maar ach, die aansluitingen liggen er nu ook al. Wel levert het mij een nieuw up-to-date wifi-modem en tv-ontvanger op. Ik zit dan wel weer vast aan een jaarcontract. Dus dat.

Nog niet heel erg onder de indruk van dit aanbod, bleek het nu pas echt serieus te worden. Door deze 'overstap' werd mij een korting op het abonnementsgeld van 3 maanden aangeboden. Ik betaal dan geen € 45,00 per maand voor het alles-in-één pakket, maar drie maanden lang € 20,00. Een fikse besparing van € 75,00. Kijk, dat begint ergens op te lijken.
Daarnaast werd nog een aantal kortingen op tv-pakketten aangeboden, die wij overigens niet gebruiken. Dus nog even doorvragen of er niet meer in het vat zit voor deze trouwe klant. Het is mij toch brutaal, mensen, ik weet het :-) En ja hoor, er kon ook nog een gratis snelheidsverhoging vanaf. En nu komt het: het extra tv-pakket Fox Sports Eredivsie kon ook zes maanden gratis aangeboden worden in plaats van € 7,50 per maand. Dat is nou een extra tv-pakket dat ik, samen met mijn schoonvader, wel gebruik. Een leuke besparing van € 45,00.

De totale korting voor het komende contractjaar komt dan uit op € 120,00. Kijk, als ik nou niets gedaan had, was ik als trouwe klant gewoon het normale tarief blijven betalen. Brutalen hebben de halve wereld. Proactief handelen loont, dat blijkt maar weer. 

Vraag jij ook al wel eens, als bestaande klant, om korting? En wat leverde dat op?

zondag 9 juli 2017

Hypotheekupdate!

Inmiddels is de extra bijstorting van € 2.000,00 in de bankspaarhypotheek door onze bank verwerkt. Dat geldt ook voor de extra aflossing van € 4.359,35, die met de reguliere maandelijkse incasso op 1 juli werd afgeschreven.

Door de extra bijstorting in de bankspaarhypotheek stijgt de door ons opgebouwde spaarwaarde naar € 35.873,91. Omdat het om een bijstorting gaat, en de looptijd niet wordt ingekort, is onze maandelijkse premie nu ruim € 14,00 lager.

De extra boetevrije aflossing op onze aflossingsvrije hypotheek zorgt er voor dat de schuldrest van dit leningdeel daalt van € 34.000,00 naar € 29.640,65. Deze was oorspronkelijk € 105.500,00. De te betalen rente daalt van € 87,83 naar € 76,57. Wij betalen vanaf deze maand € 11,26 minder rente.

De totale besparing komt dan uit op € 24,86 bruto per maand.

Totale hypotheekschuld per 1 juli 2017

De totale hypotheekschuld per 1 juli 2017 bedraagt € 172.140,65.
Houden wij echter rekening met de reeds opgebouwde spaarwaarde van € 35.873,91 op de geblokkeerde bankspaarrekeningen, dan resteert er een hypotheekschuld van € 136.266,74. Het positieve verschil tussen de in 2010 afgesloten hypotheek en de stand per 1 juli 2017 is € 111.733.26.

Houden wij rekening met de familiebankhypotheek, dan is dit verschil € 102.856,32 (€ 111.733,26 - € 8.876,94 (uitstaande restschuld)).


Totale maandelijkse besparing sinds aanvang hypotheek en 1 juli 2017

Het positieve verschil tussen het maandbedrag bij aanvang van de initiële hypotheek in 2005 en 1 juli 2017 is € 426,57 (€ 1.225,82 - € 799,25) bruto per maand. Bruto, want hierin is de hypotheekrenteaftrek nog niet in meegenomen.
Deze is gedaald van ruim € 384,00 bij aanvang van de hypotheek naar € 255,00 per 1 juli 2017. De netto besparing is dan ook € 297,60 (€ 841,85 - € 544,25) per maand.


De extra aflossing en extra bijstorting is ook verwerkt op onze hypotheekpagina. Deze is weer helemaal up-to-date!

Hoe staat het met jullie aflosplannen?

zaterdag 1 juli 2017

Nieuwe functie!

In februari 2016 schreef ik een blog waarin ik mij afvroeg of ik mijzelf wel genoeg ontwikkel. In deze blog stond ik uitvoerig stil bij mijn persoonlijke achtergrond, gevolgde opleidingen en certificeringen en het pad dat ik de afgelopen bijna 20 jaar binnen werkgebieden heb gelopen. Ik vroeg mij hardop af wat het volgen van een HBO-opleiding - naast mijn werk - mij brengt voor de toekomst. Het betreffende blog lees je hier nog eens rustig terug.

Eind mei van dat jaar schreef ik een vervolg op deze blog. Het volgen van zowel soft skill cursussen en het behalen van hard skill certificeringen, om bij te blijven op zakelijk vlak, vind ik erg belangrijk. Tegenwoordig wordt daarvoor ook wel vaak de term 'een leven lang leren' gebruikt. Dat geldt niet alleen op zakelijk, maar zeker ook op het privévlak. 
Zo had ik nooit gedacht dat ik duiken zo leuk zou vinden. Inmiddels ben ik drie brevetten verder en is het een serieuze hobby geworden, waarin ik veel rust en ontspanning vind.
Ook de opleiding waarvoor ik ruim een jaar geleden slaagde - de opleiding tot klassiek masseur - heeft mij veel gebracht. Het is iets dat ik graag doe en waar ik - naast de kennis en kunde over het menselijk lichaam en geest - veel voldoening uit haal. Je geeft niet alleen een massage, je krijgt er ook energie voor terug. De plannen om er iets meer mee te gaan doen staan overigens nog altijd in de ijskast. Dat komt omdat er zich begin afgelopen februari een nieuwe ontwikkeling voor heeft gedaan. 

Begin februari schreef ik namelijk over een nieuwe uitdaging op mijn werk.
Het door mij - in overleg met het management - opgestelde ontwikkelplan heb ik uitgevoerd. Ik ben nu bijna een half jaar bezig binnen mijn nieuwe vakgebied en heb de nodige opleidingen gevolgd. Ook word ik nog actief gecoacht, zowel door iemand in als buiten mijn team.

Vorige week heb ik een evaluatie gehad en die was ronduit positief. Leuk om dat te horen. En zo verlaat ik na ruim 17 jaar mijn vakgebied en maak ik per 1 augustus a.s. een in mijn ogen logische vervolgstap binnen mijn nieuwe vakgebied.

Ik krijg er energie van, want ik heb weer plezier in mijn werk. Ik ben mijn werkgever dan ook erg dankbaar, dat zij mij deze kans geven en in mij willen blijven investeren. Ik kan de komende jaren weer volop blijven leren. Was het al duidelijk dat ik er zin in heb? :-)

woensdag 28 juni 2017

Update: doelen 2017

Medio september van het vorige jaar kwamen wij tot de conclusie dat zowel onze initiële als aanvullende doelstellingen voor 2016 zijn gehaald. 

Het tijdig behalen van onze doelen geeft natuurlijk wel te denken. Waren onze doelen wel ambitieus genoeg? Of geeft het stellen van doelen juist focus, waardoor je ze sneller behaald? Ik denk dat het een beetje van beiden is. 

Wij hebben aan de ene kant gemerkt dat het fijn is om per jaar concrete doelen te stellen. Aan de andere kant kunnen deze doelen in het loop van het jaar weer veranderen als gevolg van veranderende prioriteiten.

Wij besloten het in 2017 anders aan te pakkenWij stelden onszelf twee concrete doelstellingen, die in lijn zijn met onze wens om in de toekomst zoveel mogelijk 'vrij' te zijn. 

Hoe staat het nu met deze twee doelen? Hoog tijd voor een update!

Doelen 2017


  • Aflossen aflossingsvrije hypotheek: € 10.550,00
  • Buffer: € 10.000,00


Aflossen aflossingsvrije hypotheek: € 10.550,00
Met de aflossing van € 4.359,35, die wij begin juni hebben aangevraagd en per 1 juli a.s. wordt verwerkt - hebben wij dit doel gehaald. 
Zodra wij begin juli het leningoverzicht van onze bank hebben ontvangen, werken wij ook ons hypotheekoverzicht weer bij.

Buffer: €10.000,00
Deze doelstelling lijkt dichtbij, maar ook weer ver weg. Lekker cryptisch hé? Dat zit zo: op dit moment is het doel bijna in zicht, maar omdat wij besloten hebben de laatste extra aflossing op onze aflossingsvrije hypotheek (weer) voor te schieten uit de buffer, daalt deze aanzienlijk. 
Met het bedrag dat wij normaal gesproken maandelijks apart zetten voor de extra aflossing op de aflossingsvrije hypotheek zuiveren wij tot het einde van het jaar de buffer aan. Naar de huidige verwachtingen komen wij uit op een buffer van ruim € 11.000,00.


Wensen

Naast de jaardoelstellingen hebben wij een wensen, die wij geprioriteerd hebben opgenomen op onze pagina 'Doelen 2017':

Boxspring: € 3.000,00
De boxspring werd eind december besteld en het was de bedoeling dat deze met zes weken - zo half februari 2017 - geleverd zou worden. Door een fout van de leverancier werd eerst een verkeerde lengte geleverd (kwamen ze achter bij het monteren!) en het vervangende exemplaar liet ook nog even op zich wachten. Inmiddels slapen wij sinds begin maart op onze nieuwe boxspring. En ik moet zeggen dat het een wereld van verschil is qua ligcomfort.

Wij zijn ruim binnen budget gebleven. Het totaalbedrag voor de boxspring, inclusief 'aanbieding' (lees: korting en gratis donzen dekbedden en luxe kussens), komt uit op € 1.770,00.
Door de leverancier werd - gezien de gemaakte fouten - al meteen een korting aangeboden van € 150,00. Bij de definitieve levering werd nogmaals het beddengoed en de kussens geleverd. Dat hebben wij dan maar zo gelaten :-) Wij hebben dit niet verkocht; wij hebben het op zolder luchtdicht opgeslagen.

Ons huidige bed hebben wij op Marktplaats verkocht voor € 100,00.

De totale investering komt hiermee uit op € 1.520,00. Dit is bijna de helft van het budget dat wij gereserveerd hadden. Dat is dan weer mooi meegenomen, nietwaar? :-)

Een wedstrijd van FC Barcelona bezoeken met mijn zoon: € 850,00
Nadat wij heel lang in (financieel) dubio hebben gezeten, hakten wij begin januari de knoop door. Het was werkelijk een onvergetelijk lang weekend; het was in alle opzichten fantástico
Hoewel ik in het betreffende blog mij niet heb uitgelaten over de totale kosten, wil ik daar nu best voor uitkomen :-) Wij hebben iets meer dan € 1.000,00 uitgegeven.

Zolderrenovatie: kamer M.: € 1.450,00
Nu onze zoon een pre-puber is, wilden wij zijn kinderkamer weer bij zijn (toekomstige) leeftijd laten aansluiten. Daarbij speelt ook dat de afwerking van die kamer niet helemaal naar onze zin was. Onze huisschilder heeft alles opnieuw strak gekit, de wanden strak gemaakt, het plafond opnieuw gesaust en een nieuwe laminaatvloer gelegd. Totale kosten, inclusief materiaal, kwamen uit op € 1.450,00.

Zolderrenovatie: voorzolder: € nog niet bekend
Nu de zolderkamer van onze zoon er weer helemaal netjes uitziet, willen wij ook de voorzolder aanpakken. Een afspraak is hierover al gemaakt met de huisschilder. Hij komt langs zodra hij buiten niet verder kan werken. Hij zal ook de voorzolder opnieuw kitten, de wanden strak afwerken en een zelfde laminaat vloer leggen als in de kamer van M. 
Het laminaat hebben wij al gekocht en zit in de materiaalkosten van de kamer van onze zoon. Wij verwachten enkel nog een paar uurtjes arbeidsloon en verf.

De overige wensen - het aanpakken van de trapopgang van eerste de en tweede verdieping - blijven nog even staan. Wij verwachten dat wij dat in de loop van volgend jaar zullen aanpakken.


Hoe staat het met jullie doelen voor dit jaar?

vrijdag 23 juni 2017

Mijn eerste stappen in beleggen

Vanaf begin januari van het vorige jaar investeer ik actief, maar erg defensief, in crowdfunding-projecten. Lees meer over onze eerste stappen in de wereld van crowdfunding, de projecten waarin hebben geïnvesteerd en welke criteria wij hanteren bij het investeren in crowdfunding-projecten.

In blogs over dit onderwerp heb ik meerder malen aangegeven dat het tijd wordt om de risico's van mijn investeringen te spreiden. Eén van de investeringsmogelijkheden is om te gaan beleggen. Iets dat ik al langer overweeg. Het risico van een investering in, bijvoorbeeld, een indexfonds is - door onder andere de geografische spreiding en het aantal deelnemende bedrijven in het fonds - een stuk kleiner dan een investering in één bedrijf. Bovendien kun je aandelen ten alle tijde weer verkopen. Dat kan bij crowdfunding niet.

Hoewel ik persoonlijk nog altijd geloof in de kracht van crowdfunding, en hiermee tot een maximaal bedrag blijf investeren, is het nu echt tijd om ook op andere manieren te investeren. Wie langer op mijn blog meeleest, weet dat ik het toch een grote stap vind om (actief) te gaan beleggen. Het voelt eng, en het is misschien ook minder concreet dan het investeren in een crowdfundingproject. En is het nu wel het juiste moment? Want crisissen komen en gaan. Persoonlijk denk ik dat een volgende crisis niet lang op zich laat wachten. En welke strategie hanteer ik bij beleggen?

Ik kan in deze gedachten - en daar ben ik heel eerlijk in - best lang blijven hangen; de tweestrijd die zich voortdurend in mijn hoofd afspeelt. Maar als ik de stap niet durft te nemen, geen keuze durft te maken, dan houd ik die tweestrijd zelf ook in stand.

Voorbereiding

Er is zoveel te lezen, dus waar begin je? Wat mij persoonlijk erg aanspreekt is de blog van Mr. FOB (Financieel Onafhankelijk Blog). Hij schrijft - althans zo ervaar ik dat - op een heel toegankelijke manier over het onderwerp beleggen. Voor beginners, zoals ik, die net in aanraking komen met beleggen is er een kennisbank. Ook schrijft hij over zijn persoonlijke beleggingsstrategie en zijn ervaringen met brokers. Je komt er zelfs handleidingen tegen om - bijvoorbeeld - een eerste order te plaatsen bij de broker, die hij zelf gebruikt. 
Zijn blog heeft mij dus heel goed op weg geholpen (waarvoor dank!) om - stapje bij stapje - mij te verdiepen in de wereld van beleggen. Daarna ben ik ook andere blogs gaan lezen die dit onderwerp veelvuldig bespreken. Maar goed, ik ben en blijf een beginner.  En daar ben ik niet de enige in. Collega-blogster LekkerLevenMetMinder schreef onlangs over haar eerste ervaringen met beleggen. Lees haar blog Beleggen voor beginners eens. Of anders het blog van Verlossende Aflossers met de titel: eerste twee aandelen.

Ook opende ik de afgelopen periode een account bij DeGiro, om eens rond te neuzen. Zonder gebruik te maken van de vriendenkorting, achteraf heel dom natuurlijk.

Strategie

Nou, daar kan ik kort over zijn: een volledig zelf uitgedachte beleggingsstrategie heb ik nog niet. Wat ik wel weet - en dat hanteer ik vooralsnog als mijn uitgangspunten - is dat ik voor de lange termijn (defensief) wil gaan beleggen. Ik denk dan aan een tijdspanne van 20 tot 30 jaar. Ik ben daarbij vooralsnog niet van plan om actief te kopen en verkopen. In vaktermen schijnt dat een buy and hold strategie te heten :-) Ook wil ik mij verre houden van voor mij nu schimmige constructies, zoals opties, hefbomen en dergelijke.
Ik wil periodiek inleggen - bij voorkeur maandelijks - en ik wil het risico zoveel mogelijk spreiden.  Niet in de laatste plaats: ik wil er niet dagelijks naar om hoeven te kijken.  

Op zich is het benoemen van deze uitgangspunten een goed begin. Het geeft een handvat om een richting te kiezen. Het ligt dan voor de hand om te beleggen in indexfondsen of obligaties. 


Gewoon beginnen

Ik heb mij voorgenomen om met een relatief klein bedrag dat ik kan missen (€ 250,00) te gaan beleggen, het uit te proberen of het iets voor mij is. Gewoon ervaring op doen. 
Ik boekte dinsdagavond het genoemde bedrag via IDeal over naar DeGiro. Ik besloot € 200,00 te gebruiken voor het aanschaffen van aandelen in indexfondsen en € 50,00 te gebruiken om 'te spelen' met losse aandelen. Dat laatste noem ik voor het gemak 'play money'.

Mijn bescheiden portefeuille

Ik heb er uiteindelijk dus voor gekozen om te beleggen in indexfondsen. Hierbij heb ik mij, ook daar ben ik heel eerlijk in, laten leiden door de strategie van Mr. FOB. Ik kocht twee aaandelen in het Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) en één aandeel in Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
Van de resterende € 50,00 (play money) kocht ik één aandeel Ahold en één aandeel ABN Amro. Gewoon om eens te kijken hoe dat in zijn werk gaat.

Ik installeerde de app van DeGiro op mijn telefoon en ik moet zeggen dat ik daar nu vaker dan mij lief is op heb gekeken. Dat is vast nieuwigheid, dat houd ik mij althans voor, want als je op de lange termijn wilt beleggen is dat natuurlijk geen doen. Helemaal niet als je binnen één dag al ruim 2% verlies hebt gedraaid. Maar ook daarvoor geldt: de knop om en laten gaan.

Hoe nu verder?

De komende periode ga ik mij verdiepen in andere indexfondsen en de kosten hiervan. Speciale aandacht gaat hierbij ook uit naar de groenfondsen. Kortom: ik wil mij verder gaan verdiepen door meer blogs en boeken over dit onderwerp te lezen.  En adviezen van mijn lezers zijn natuurlijk altijd welkom :-)

En wil je ook beginnen met beleggen, of ben je bezig je daarop te oriënteren, maak dan niet dezelfde fout als ik door geen gebruik te maken van de vriendendeal.
Als je je via mijn link aanmeldt, ontvangen wij beiden € 20,00. Goede deal, lijkt mij :-)

Beleg jij? En hoe lang doe je dat al? Of durf je het niet aan, en waarom dan niet?

woensdag 21 juni 2017

Volop genieten!

Wat kan ik toch genieten van het volop zomerse weer! Heerlijk warme temperaturen, de stralende zon, de prachtig groene natuur. Genieten van het samen buiten eten, een koud biertje op een zwoele avond in de tuin na een dag hard werken. En dan is de zomervakantie voor ons nog niet eens aangebroken.

Hoewel, zo voelde het al wel een beetje de afgelopen dagen. Vrijdagmiddag was ik op tijd thuis, na een drukke werkweek waarin ik in de dagen vóór vrijdag al veel meer uren had gemaakt dan anders. Een vroeg begin van het weekend. Ook een weekend zonder al te veel plannen, zonder echt iets te moeten. Heerlijk! 

Zondagmorgen - vaderdag - werd ik op tijd door zoonlief gewekt. Op voorhand had ik al aangegeven dat ik geen cadeautjes wilde hebben en het liefst een dag zou willen waarin wij als gezin samen zijn; samen iets leuks gaan doen. En dat is meer dan gelukt!
Een zelf geknutseld fotolijstje met een foto van hem en mij doet een vaderhart toch smelten. En ik kreeg een verzorgende mannencrème, omdat ik er ook niet jonger op wordt. Ja, mensen, het is mij wat zo'n pre-puber in huis :-)
Vervolgens werd ik naar beneden genomen voor een heerlijk ontbijt. De tafel was mooi gedekt, maar zonder eten. Een briefje onder mijn bord vertelde mij dat ik was 'geprankt' door zoonlief en dat wij zouden gaan lunchen bij (ja, u leest het goed) het bedrijf waar een grote gele 'M' op het dak staat. Tsja, daar vertrok mijn gezicht, waarop X. vertelde dat het het plan van M. was en ik gewoon mee moest. Zo gezegd, zo gedaan.
Ter plekke reed vrouwlief een sportief rondje over de parkeerplaats van het bedrijf met de grote gele 'M' en reed er net zo hard weer van af. 'Weer geprankt, pap!'. Dus, daar zit je dan met je goede gedrag :-)
Even verderop stopten wij bij een hotel, waar ze een uitgebreid ontbijt/brunchbuffet serveren. Nou, ik kan u vertellen: het aanbod was inderdaad overdadig, maar vooral heerlijk :-) Gezien het verwachte warme weer zijn wij in de middag naar het bosbad geweest. Heerlijk zwemmen, spelen met 'de kleine man' en er was zowaar nog tijd om lekker te luieren in de zon. De dag sloten wij af met een BBQ in onze tuin. Wat een mooie dag!

Maandag was zoonlief vrij van school. Er stond een studiedag op het programma. Ik had vrij genomen van mijn werk. Ik verraste mijn zoon op mijn beurt met een dagje uit, een dagje naar een pretpark met de nodige achtbanen in de nieuwste provincie van ons land. Uiteraard met korting :-)
Een bezoek aan dit park was voor mij al weer even geleden, en dat terwijl ik er vroeger heel vaak te vinden was. Ik ben gek op achtbanen. Het werd, ondanks de warmte, een hele leuke, gezellige en vooral 'achtbanige' dag :-) Een dag om intens van te genieten, van de activiteiten in het park, maar vooral van de interactie met mijn zoon. En om eerlijk te zijn, had ik tegen het einde van de middag wel genoeg achtbanen gezien. Ach ja, ik word ten slotte ook een dagje ouder ;-)

donderdag 8 juni 2017

De keuze: extra aflossen én bijstorten in de bankspaarhypotheek

Vorige week donderdag schreef ik over een dilemma waar wij mee worstelen: extra aflossen op de aflossingsvrije hypotheek, extra inleggen in de bankspaarhypotheek of een combinatie van beiden.

Op deze blog kwamen de nodige reacties binnen, variërend van lezers die ook met dit onderwerp aan het stoeien zijn, ervaringen en adviezen. Fijn om te merken dat jullie niet alleen mee lezen, maar met name ook actief meedenken!


Overwegingen

De opmerking van John heeft mij aan het denken gezet. Hij schreef: "Kortom het geld in depot is eigenlijk gewoon afgelost (alleen op papier niet)." Daar is, hoe je het ook bekijkt, geen speld tussen te krijgen. Als je het rationeel bekijkt, is extra inleggen, binnen de fiscale regels, dan ook het meest rendabel.

Toch ligt dat gevoelsmatig genuanceerder. 

De reeds opgebouwde en nog op te bouwen spaarwaarde - (extra) inleg en hierover ontvangen rente - is feitelijk bedoeld voor het volledig aflossen van dit hypotheekdeel op de einddatum van de hypotheek. Dit hypotheekdeel zal hoe dan ook volledig worden afgelost. Dat ligt anders met de aflossingsvrije hypotheek. Over dit hypotheekdeel betalen wij alleen rente. Er wordt niets afgelost. Nu kun je stellen dat, met de toenemende overwaarde van ons huis, een kleine restschuld op dit leningdeel geen kwaad kan. De rente echter blijven wij tot in lengte van dagen betalen. Ook zullen wij op de einddatum (1 januari 2040) deze hypotheek toch moeten aflossen en/of oversluiten.

Los van de cijfermatige onderbouwing voelt het beter om de resterende restschuld op dit aflossingsvrije gedeelte vóór de einddatum af te lossen. Nu kunnen wij er voor kiezen om per jaar kleine bedragen hierop af te lossen en maximaal, binnen de fiscale regels, extra in te leggen op de bankspaarhypotheek. Echter, als onze rente eind 2019 afloopt weet ik nog niet zo zeker of wij de bankspaarhypotheek wel willen aanhouden. Immers, als de rente laag is, zal de inleg fors stijgen. De te betalen rente daalt weliswaar ook, maar een rekensom leert dat het omzetten van dit deel naar, bijvoorbeeld, een annuïtair hypotheekgedeelte qua maandlasten goedkoper is. Dat komt omdat de bankspaarhypotheek dan net 10 jaar loopt; het meeste rendement wordt over het algemeen in de laatste tien jaar behaald. Bovendien zouden wij op einde rentevastperiode dan ook gericht kijken naar een geldverstrekker waar je, met eigen middelen, onbeperkt kan aflossen op dit annuïtaire leningdeel.

Onze keuze

Wij kiezen er voor het jaarlijks maximaal boetevrij af te lossen bedrag van onze aflossingsvrije hypotheek - dat wij als uitgangspunt nemen voor extra aflossingen - vanaf volgend jaar als volgt te verdelen: 
  • Wij lossen per jaar € 7.000,00 af op onze aflossingsvrije hypotheek. Met een huidige restschuld van € 34.000,00 is de hypotheek in een kleine 5 jaar afgelost. Het originele plan was om dit hypotheekdeel in de loop van 2020 afgelost te hebben.
  • Wij leggen € 3.500,00 extra in op onze bankspaarhypotheek. In het overzicht hiernaast zie je wat dat doet met de maandelijkse inleg, de opgebouwde spaarwaarde en de bandbreedte. Wij blijven ruim binnen de fiscale grenzen. Eind 2019 hebben wij een spaarwaarde van net iets meer dan € 50.000,00 opgebouwd.

Aangezien wij dit jaar al een extra inleg van € 1.500,00 op de bankspaarhypotheek hebben gedaan, heb ik afgelopen maandag nog eens € 2.000,00 overgemaakt als extra inleg. Hiermee hebben wij dit jaar in totaal € 3.500,00 extra ingelegd.

Vanavond heb ik ook de opdracht verzonden binnen internetbankieren van onze bank om het resterende maximaal boetevrij af te lossen bedrag van € 4.359,35 op onze aflossingsvrije hypotheek af te lossen. Deze bedragen schieten wij voor uit de buffer. Deze zakt dan tijdelijk aanzienlijk. De resterende maanden gebruiken wij dan om de buffer aan te zuiveren met het bedrag, dat wij normaliter maandelijks aflossen op onze aflossingsvrije hypotheek. Onze doelstelling om de buffer op minimaal € 10.000,00 te krijgen tegen het einde van het jaar komt hiermee niet in het gedrang.

Wat levert het ons vanaf nu op?

Door de extra inleg van dit jaar op onze bankspaarhypotheek daalt de inleg van € 181,90 naar € 158,40 per maand. Een positief verschil van € 23,50, vanaf 1 juli van dit jaar. 
De zojuist aan de bank doorgegeven extra aflossing op de aflossingsvrije hypotheek levert een bruto rentevoordeel op van € 11,23 per maand, ook vanaf 1 juli van dit jaar. Gezamenlijk is het een bruto besparing van € 34,73 per maand. Het bedrag dat wij uitsparen wordt weer gebruikt, als sneeuwbaleffect, om te sparen voor de volgende extra inleg op de bankspaarhypotheek en/of extra aflossing op de aflossingsvrije hypotheek.

Kortom: hoewel wij niet een financieel optimale keuze hebben gemaakt, voelt deze keuze wel erg goed. En dat is ook wat waard.

maandag 5 juni 2017

Wat zijn wij nu waard? (update juni 2017)

Een een half jaar geleden maakten wij voor het laatst de balans op hoeveel wij waard zijn. De voorlaatste update lees je hier terug. Hoe staan wij er nu voor?

In tegenstelling tot de eerdere updates heb ik het verloop nu in één tabel gezet:

Feb 2015
Jan 2016
Jun 2016
Jan 2017
Jun 2017
Inboedel
€ 5.000,00
€ 5.000,00
€ 5.000,00
€ 5.000,00
€ 5.000,00
Spaargeld
€ 22.387,00
€ 29.968,00
€ 23.773,46
€ 25.217,86
€ 23.255,03
Crowdfunding
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.500,00
€ 2.750,00
Waarde auto
€ 5.500,00
€ 5.250,00
€ 5.050,00
€ 4.650,00
€ 4.600,00
WOZ-waarde
€ 199.000,00
€ 199.000,00
€ 202.000,00
€ 202.000,00
€ 221.000,00 *
Totaal bezittingen
€ 231.887,00
€ 239.218,00
€ 235.823,46
€ 238.367,86
€ 256.605,03
Af: hypotheek
€ 186.862,40
€ 172.294,08
€ 165.673,01
€ 149.150,28
€ 142.938,02
Af: familielening
€ 6.900,00
€ 5.900,00
€ 5.300,00
€ 4.700,00
€ 4.200,00
Af: familiehyp.
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 10.000,00
€ 8.825,75
Totaal:
€ 38.124,60
€ 61.023,92
€ 64.850,45
€ 74.517,58
€ 100.641,26

* Eind mei 2017 hebben wij een gratis en vrijblijvende waardebepaling laten uitvoeren.
De geschatte waarde van onze woning ligt tussen de € 250.000,00 en € 255.000,00. Ga ik uit van de laagste waarde, dan zouden wij niet € 100.641,26 waard zijn, maar € 129.641,26. Toch een fijne gedachte. Voor de vergelijking over een langere periode is het wel zo eerlijk om de WOZ-waarde aan te houden.

Sinds afgelopen januari zijn wij € 26.123,50 méér waard geworden. Een groot deel van het verschil (€ 19.000,00) wordt verklaard door een fors hogere WOZ-waarde. De extra aflossingen op onze aflossingsvrije hypotheek en de extra storting in de bankspaarhypotheek zorgen voor het resterende verschil. Het spaartegoed lijkt weliswaar wat gedaald, maar dit komt vooral doordat wij een hoger bedrag geïnvesteerd hebben in crowdfunding.

Hoeveel ben jij waard?

Totaal aantal pageviews