donderdag 25 mei 2017

Dilemma: extra aflossen of bijstorten in de bankspaarhypotheek

Ik zit met een dilemma. Of eigenlijk een luxe-probleem. Het is maar hoe je er naar kijkt. 

Tot op heden ligt de focus - voor wat betreft het verminderen van de hypotheekschuld - op het aflossen van het aflossingsvrije gedeelte. Sinds eind 2012 lossen wij maximaal boetevrij af op dit deel. Op de pagina, waar wij onze hypotheek nauwkeurig bijhouden, kun je zien dat wij inmiddels € 71.385,56 hebben afgelost op onze aflossingsvrije hypotheek. 

Sinds begin vorig jaar heb ik in toenemende mate geblogd over de fiscale regels omtrent onze bankspaarhypotheek. maar ook over aspecten als extra stortingen en/of het inkorten van onze bankspaarhypotheek. Een overzicht van alle blogs die betrekking hebben op de bankspaarhypotheek lees je hier terug.

Begin dit jaar schreef ik over een extra inleg op onze bankspaarhypotheek. Het plan was om ieder jaar een extra inleg te doen van € 1.500,00, naast de maximale extra aflossing van € 10.500,00 op onze aflossingsvrije hypotheek. Van dit bedrag losten wij begin dit jaar al € 6.190,70 af. Het doel is namelijk om deze aflossingsvrije hypotheek tegen het einde van onze rentevastperiode eind 2019, of uiterlijk een jaar later, afgelost te hebben. 


Dilemma

Maar de laatste tijd ben ik toch weer aan het twijfelen. En rekenen :-) Doen wij er goed aan om ons volledig te focussen op het volledig aflossen van de aflossingsvrije hypotheek binnen een relatief kort tijdsbestek? 

Het dilemma zit hem daar in dat ik dacht dat een extra storting in de bankspaarhypotheek nu eenmaal meer rendement oplevert dan een extra aflossing op onze aflossingsvrije hypotheek. Want, over de inleg krijgen wij 4,75% rente vergoed, in ieder geval tot einde rentevastperiode. Bovendien blijft de hypotheekrenteaftrek over dit deel in tact. Aan de andere kant is een aflossing op de aflossingsvrije hypotheek ook echt een aflossing; de hypotheekschuld wordt minder en de hiermee uitgespaarde rente betalen wij nooit meer.
Door extra te storten in de bankspaarhypotheek benutten wij het maximaal boetevrij af te lossen bedrag - 10% van de hoofdsom van het leningdeel - niet volledig als wij een tweesporenbeleid volgen. Het klinkt misschien wat suf, maar het niet benutten van die ruimte om boetevrij af te lossen voelt als een gemiste kans. Ik besef mij terdege dat er genoeg lezers zijn die niet in de buurt van deze grens kunnen komen. Dus in dat opzicht is het een luxe-probleem. 

Wat is dus nu verstandig? Gewoon maximaal extra blijven aflossen? Toch meer bijstorten? Of van allebei een beetje?

De cijfers

Ons resterende boetevrij af te lossen bedrag op onze aflossingsvrije hypotheek voor 2017 is € 4.359,35. Als wij dit bedrag zouden aflossen - door het wederom uit de buffer voor te schieten - dan levert dat ons ineens een bruto rentebesparing op van € 11,26 per maand. Rente die nooit meer betaald hoeft te worden.De totale hypotheekschuld daalt daarmee naar € 172.140,70 (exclusief opgebouwde waarde bankspaarhypotheekdelen).

Een extra storting op onze bankspaarhypotheek van eenzelfde bedrag levert een besparing op van € 29,27 per maand. Zie de uitwerking rechts hiernaast.
Door extra in te leggen wordt de maandelijkse inleg lager, want bij een gelijkblijvende einddatum hoeft er maandelijks minder gespaard te worden om op de einddatum toch hetzelfde doelbedrag bij elkaar te sparen. 

De bandbreedte loopt wel op, maar blijf ruim binnen de wettelijke verhouding 1:10.

Als ik deze tendens doorzet voor de komende jaren, tot in ieder geval het moment dat onze rentevastperiode afloopt (eind december 2019), dan heeft dat het volgende gevolg:

Je ziet dat de inleg in het jaar 2017 afneemt van € 171,94 naar, in medio 2019, € 59,56. De bandbreedte loopt ook op, tot net boven de wettelijk toegestane verhouding van 1:10, namelijk 1:10,26. Door de looptijd in te korten lossen wij het bandbreedte-issue op.
Het rendement is hoger dan als wij enkel voor aflossen zouden kiezen.

Natuurlijk kunnen wij er ook voor kiezen een verdeling te maken, waarbij wij extra inleggen op de bankspaarhypotheek binnen de bandbreedte en extra aflossen op de aflossingsvrije hypotheek. Uitgangspunt hierbij is een bedrag van € 10.500,00. Dit is het bedrag dat wij jaarlijks maximaal boetevrij aflossen op onze aflossingsvrije hypotheek.

Stel, wij lossen jaarlijks € 7.500,00 af op onze aflossingsvrije hypotheek en leggen het restant van € 3.000,00 in op onze bankspaarhypotheek, dan ziet het plaatje er als volgt uit:

Wij blijven met deze extra inleg ruim binnen de bandbreedte, óók als de rente bij einde rentevastperiode fors hoger ligt (zeg eind 3%). De inleg daalt, zoals duidelijk mag zijn, aanzienlijk. Dat levert in het eerstvolgende jaar een besparing op van ruim € 20,00 per maand. Dat is op jaarbasis € 240,00. Over de (extra) inleg ontvangen wij 4,75% rente, dit is hierin nog niet meegenomen.

Als wij vervolgens de aflossing doen op de aflossingsvrije hypotheek, dan levert dat een besparing op van € 357,00 in het eerstvolgende jaar. Dit is het verschil in te betalen rente (4,75%) tussen de nu uitstaande hypotheekschuld (€ 34.000,00) en de hypotheekschuld na aflossing van € 7.500,00 (€ 26.500). 
Tezamen is dat een besparing van om en nabij de € 597,00. 

Zouden wij dit bedrag alleen aflossen op de aflossingsvrije hypotheek, dan levert dat een rentevoordeel op van € 498,75.

Als je het zo bekijkt, is de mogelijkheid om extra in te leggen erg aantrekkelijk. 

Wat zou jij mij adviseren om te doen?

Tip: ik heb gebruik gemaakt van de rekentools van Rentenier. En ik grijp elke blog - waarin ik deze tools gebruik - aan om reclame voor zijn tools te maken :-)

donderdag 18 mei 2017

Is de aflosser de klos?

Vanavond las ik in een online krantenartikel dat een groeiende groep huizenbezitters de komende jaren een onvoorziene fiscale strop te wachten staat. Degenen die hun hypotheek grotendeels hebben afgelost moeten tot in de honderden euro's per jaar aan extra belasting betalen. Het artikel is niet breed opgepikt in de media, zoals dat wel het geval is voor wat betreft de nieuwe AFM-leidraad, die korte metten maakt met foutieve boeteregels die zijn toepast bij het vervroegd aflossen van hypotheken. Dat is op zich vreemd, want juist bij de huidige lage spaarrente wordt in toenemende mate (fors) extra afgelost op hypotheken.


Fiscale strop

In het artikel valt te lezen dat een Kamermeerderheid opheldering eist van het kabinet, nu de te betalen belastingbedragen veel forser blijken dan eerder werd aangenomen. Er worden enkele voorbeelden genoemd.

Zo gaat iemand met een huis ter waarde van € 600.000,00 en een hypotheek van € 100.000,00 in de toekomst € 560 op jaarbasis betalen. Bij een waarde van € 400.000,00 en € 50.000 hypotheekschuld is de rekening € 378. Dat blijkt uit berekeningen van fiscalist Cor Overduin van Grant Thornton, die van 'onrecht' spreekt.

Deze getallen zeggen mij an sich niet zoveel. Ik ben eerder benieuwd naar de oorzaak van de stijging. In het artikel valt hierover te lezen:
'Waar huizenbezitters tot vier jaar geleden nog tegen het hoogste tarief van 52 procent hypotheekrente konden aftrekken, gaat daar sinds de nieuwe wet ieder jaar een half procent vanaf. Zo kan het voorkomen dat er meer belasting moet worden betaald over het eigenwoningforfait dan dat er aan hypotheekrentekosten kan worden afgetrokken, zodat de facto een bijtelling ontstaat. De VVD-bewindsman noemt de effecten een ’logisch’ gevolg van het stapsgewijs inperken van de hypotheekrenteaftrek'. 

Dat de hypotheekrenteaftrek kan omslaan in een bijtelling bleek vorige week uit antwoorden van demissionair staatssecretaris Wiebes van Financiën op Kamervragen van de SP. Maar daarin werd nog uitgegaan van enkele tientjes.

Reacties vanuit de Tweede Kamer

De onderbouwing van demissionair staatssecretaris Wiebes wordt niet gedeeld door zijn partijgenoot, Kamerlid Aukje de Vries. Zij zegt hierover in het artikel: 'Dit klinkt niet logisch en lijkt niet in lijn met de bedoeling van de wet.'.
Ook Carola Schouten van de ChristenUnie reageert. 'Dit is totaal niet in de geest van de wet. De Kamer heeft dit niet zo gewild, dus los het op! Ten slotte wordt ook Steven van Weyenberg (D66) om een reactie gevraagd: ´Erg vreemd dat mensen gedwongen zouden kunnen worden tot het benutten van aftrekposten als dat in hun nadeel zou zijn.´

Ik vind deze uitspraken nogal opmerkelijk, want het is toch een meerderheid van de Kamer die met deze wetgeving heeft ingestemd. Het klinkt nu alsof het als een verrassing komt. Zijn er door beide dames en deze heer - of hun voorgangers - niet eerder vragen gesteld ten tijde van de behandeling van de wet?

Dan de reactie van CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt. Hem heb ik persoonlijk hoog zitten, los van de partijstandpunten waarvoor hij staat. Hij heeft in het verleden bewezen zich kritisch op te stellen ten aanzien van tal van met name financiële thema´s, waaronder de Europese wetgeving rondom pensioenen en de boeterente bij vervroegd aflossen van hypotheken.

Hij diende vorige week ook al vragen in over de opstelling van demissionair staatssecretaris Wiebes. Die zou haaks staan op de belofte die voormalig minister Blok (Wonen) de Kamer vier jaar geleden nog deed. Huizenbezitters zouden er volgens hem voor kunnen kiezen om hun hypotheekrente niet op te geven om zo bijtelling te kunnen ontlopen. Maar wie dat advies van Blok heeft opgevolgd, is volgens demissionair staatssecretaris Wiebes in overtreding.
´In antwoord op Kamervragen stelt Wiebes nu namelijk dat het ’verplicht’ is om een eigenwoningschuld „en de daarmee verband houdende aftrekbare kosten eigen woning” op te voeren in de aangifte. „Dat betreft geen keuze”, aldus Wiebes.´.

Bron: Telegraaf


Wat vind ik er zelf van?

De overheid straalt naar mijn mening hiermee geen eenduidig beleid en vertrouwen uit. Het geeft mogelijk ook een verkeerde stimulans aan huizenbezitters om dan de hypotheekschuld niet verder terug te brengen.

Maar goed, het laatste woord is er vast nog niet over gezegd. 

Wat vind jij? 

donderdag 11 mei 2017

Definitieve aanslag inkomstenbelasting 2016

Begin maart schreef ik over de aangifte inkomstenbelasting 2016 en de fout die in de hypotheekrenteaftrek van het hypotheekdeel zat waarop rentemiddeling is toegepast. Ik herstelde deze fout zelf handmatig. Nu is het bekend dat er in de eerste periode nog wel vaker fouten zitten in het programma. Dat weerhoudt mij er niet van om in de eerste week mijn aangifte in te vullen en te verzenden.

De Belastingdienst is dit jaar wel heel erg vlot met de afhandeling van de aangiftes. Althans, in ons geval. Normaal gesproken ontvang ik begin mei - steevast rond de 5 of 6 mei - de definitieve aanslag inkomstenbelasting. De uitbetaling volgt dat een kleine week later. Dit jaar viel zowel de digitale definitieve aanslag van mijn vrouw als mij al op 25 april in de digitale berichtenbox van Mijn overheid. Overigens schreef ik ruim een jaar geleden een review over deze dienst. Lees deze hier nog eens terug.
De papieren variant viel eind april op de mat en de betaling van een kleine € 2.500,00 werd begin mei overgemaakt. Het bedrag staat vooralsnog op de spaarrekening. Wat wij van plan zijn met dit bedrag, en de reeds ontvangen variabele beloning van Y. en het nog te ontvangen vakantiegeld van ons beiden?  Daarover van de week meer.

Hebben jullie de definitieve aanslag al ontvangen?

donderdag 4 mei 2017

Financiële herbalans

In de afgelopen periode - waarin ik niet actief zelf nieuwe blogs heb geschreven en ook blogs van collega-bloggers even wat vaker dan anders 'links heb laten liggen'  - heb ik gemerkt dat de focus op het financiële vlak wat minder scherp is.
Niet dat wij nu ineens geen (financieel) bewuste keuzes meer maken, integendeel. Dat is een fundament, een automatisme dat er - na al die jaren - wel ingebakken zit. Maar die focus zorgt er wel voor dat je scherp blijft, niet versloft. Het zelf schrijven van blogs - en het lezen van andere blogs - helpt mij bij het behouden van die focus. Dat is ook één van de redenen om - zoals ik gisteren al schreef - te blijven bloggen. 

Het was deze week dus de hoogste tijd voor actie, tijd voor een financiële herbalans.

Financiële herbalans

De verminderde focus zit hem niet zozeer in de lasten die 'vast' zijn. 'Vast' in de zin van de werkelijke vaste lasten, zoals die van bijvoorbeeld de hypotheek, energie en verzekeringen. Ook heb ik het hier over de 'vaste' lasten als onderdeel van het 'pay yourself first' principe dat wij al jarenlang toepassen.
Bij ontvangst van onze salarissen gebruiken wij het salaris van X. - en een gedeelte van mijn salaris - om te sparen, te investeren, te reserveren voor woningverbeteringen en/of afschrijvingen en niet in de laatste plaats de maandelijkse maximale extra aflossing op de aflossingsvrije hypotheek. Nee, die vaste en 'vaste' lasten, daar zit het pijnpunt niet. 

Maar waar zit het pijnpunt dan wel? Aan het eind van de maand bleef er een steeds kleiner saldo over op onze betaalrekening. Pak het overzicht van inkomsten en uitgaven erbij (les één in financiële bewustwording!) hoor ik je zeggen. Dan weet je precies waar de pijn zit. Juist, dat is nou net iets waar wij de afgelopen maanden wat minder aandacht aan hebben besteed. Dus namen wij afgelopen week er samen even de tijd voor te kijken waar, ongemerkt, het nodige geld weg lekt. Eigenlijk is het een bevestiging van wat je gevoelsmatig al weet.

De voornaamste posten waar wij meer geld aan uitgaven dan voorheen zijn:
  • boodschappen
  • eten halen / in de kantine eten
  • uitjes
Ten aanzien van de boodschappen geldt dat wij zoveel mogelijk één keer in de week boodschappen doen bij de online supermarkt Picnic. Wij gebruiken hiervoor een weekmenu. Wij laten deze boodschappen dan steevast op maandag aan het begin van de avond bezorgen. Ja, gratis, dat dan weer wel :-) 
Wij kochten bewust geen chips en andere snacks. Dat eten wij alleen in het weekend. En om te voorkomen dat wij toch zwichten voor het lekkers dat dan in huis is, kochten wij het niet als onderdeel van onze wekelijkse boodschappen.
Op vrijdag kochten wij dan in de reguliere supermarkt wat lekkers voor in het weekend.
De laatste periode hebben wij met name tegen en in het weekend nogal eens wat extra boodschappen gehaald. Omdat de week anders liep dan gepland, maar eerlijk is eerlijk: er werd ook méér lekkers gekocht. En dat tikt flink aan.

Wij gaan weer uit van het boodschappenbudget dat wij hanteerden, en bestellen nu, samen met de weekboodschappen, ook de lekkere dingen voor in het weekend. Hierbij hebben wij het aantal lekkere dingen fors gereduceerd. Geen chips , behalve voor zoonlief een klein zakje, maar noten en fruit, zoals een verse ananas.

Ook halen wij meer dan voorheen vaker eten buitenshuis. In plaats van de airfryer te gebruiken, halen wij regelmatig een patatje bij de snackbar. Ook is vrouwlief de afgelopen tijd veel vaker dan voorheen gezellig uit eten geweest, onder andere met collega's. Of een high tea met een vriendin. Dat moet ook allemaal kunnen - en dat kan financieel ook prima - maar het kan best wat minder.
Datzelfde geldt voor het eten in de kantine.  Daar waar ik voorheen vaak met een boterham in de hand samen met collega's een rondje liep door de wijk waar het kantoor van mijn werkgever staat, eet ik nu bijna dagelijks met mijn (nieuwe) team in de kantine. Hoewel er vooral gezond aanbod is, is het natuurlijk duur om bijna dagelijks in de kantine te eten. Ook al neem ik regelmatig zelf salades of een boterham mee. Per maand kunnen wij hier makkelijk enkele tientjes op besparen. Afspraak die ik met mijzelf heb gemaakt is dat ik nu één keer per week een betaalde maaltijd in de kantine eet en op de overige dagen zelf een lunch(salade) meeneem.

Ten slotte hebben wij dan nog de categorie uitjes. Ook dit budget is in de afgelopen maanden fors overschreden. Wij gaan regelmatig naar de sauna (lees: ergens tussen eens per kwartaal en een half jaar). Sinds eind december van vorig jaar zijn wij inmiddels vier keer naar de sauna geweest. Heerlijk, om een dag en/of avond samen te ontspannen, te genieten. Wij betalen - op één sauna na - nooit het volle pond. Maar goed, als je een kopje koffie met wat lekkers neemt, een lunch of er 's avonds eet, tikt de teller toch wel weer aan.
Ook hebben wij de afgelopen periode een bezoek gebracht aan een musicalvoorstelling (Soldaat van Oranje) en hebben wij afgelopen week de Beekse Bergen (wel met korting!) bezocht. Al met al bestedingen die niet binnen ons maandelijks budget vallen. Je kunt dan kiezen om het budget aan te passen of je kunt er voor kiezen om weer even pas op de plaats te maken. Wij kiezen voor het laatste. 

Waar het natuurlijk allemaal op terug te voeren is, is dat wij ons digitale huishoudboekje beter moeten bij houden. Want zo zie je maar weer: een stevig fundament, een automatische piloot is géén garantie om scherp te blijven. Ongemerkt geef je toch meer geld uit dat gepland. 
En nu besef ik mij terdege dat wij een luxe probleem hebben (lees: dat er naast de vaste lasten en het 'pay yourself first principe' nog geld over is). Geld dat juist gecreëerd is door in de afgelopen jaren te besparen, bewuste keuzes te maken ten aanzien van consumeren. Maar voor nu kiezen wij er voor om het door ons gecreëerde sneeuwbaleffect te blijven gebruiken om in de komende jaren eerder financieel 'los' te komen.  

Pas jij dat ook regelmatig toe, een financiële herbalans?

woensdag 3 mei 2017

BespaarBalans Revisted

Na een wat langere periode van relatieve stilte op mijn blog - enerzijds vanwege een gebrek aan inspiratie en anderzijds vanwege de vraag die ik mijzelf heb gesteld of, en zo ja hoe, ik verdere invulling wil geven aan mijn blog - merk ik dat het schrijven van blogs toch wel blijft kriebelen. Daarmee is meteen ook de vraag beantwoord of ik door wil gaan met dit blog.

In de afgelopen maand heb ik rustig - nou ja, rustig - kunnen nadenken of ik op dezelfde voet door blijf gaan of dat ik kies voor een andere insteek van mijn blog. Zoals ik eind maart al schreef, voelt het soms alsof ik in de afgelopen jaren - in onze zoektocht naar een gezonde balans tussen besparen en genieten - zo'n beetje alle onderwerpen wel eens de revue heb laten passeren. Dat voelt als herhaling, en dat is het misschien ook. Toch zijn het juist die onderwerpen, die dicht bij mij staan. Die mij boeien. En mijn lezers blijkbaar ook, gezien de positieve reacties op mijn blog 'Inspiratie'. Dus, waarom zou ik dan voor een andere insteek kiezen? Want, bloggen doe ik vooral voor mijzelf. En om te leren van de reacties van mijn lezers.

Ik heb dan ook besloten gewoon lekker te blijven bloggen over dezelfde onderwerpen, aangevuld met 'nieuwe' (financiële) onderwerpen over, bijvoorbeeld, beleggen. Maar wel op een moment dat mij het beste uitkomt en met een frequentie dat beste bij mij past. Dat houdt in dat er niet elke dag een blog verschijnt en ook niet meer op vaste dagen in de week. Kortom: geen druk op de spreekwoordelijke ketel :-)

Lezen (en reageren!) jullie weer mee?

Totaal aantal pageviews