vrijdag 29 april 2016

BespaarBalans op blind date bij Verlossende Aflossers

Al weer even geleden kwam Y. in contact met Rose, een collega blogger die schrijft onder de naam Verlossende Aflossers. Zij blijkt op een steenworp afstand te wonen. Zo ontstond het idee van haar kant om eens met elkaar af te spreken. Daar stond Y. wel voor open. Zo gezegd, zo gedaan. Gisteren, tegen het einde van de middag, belde Y. aan bij het huis van Verlossende Aflossers, dat van een afstand al te herkennen was aan het prominente verkoopbord in de tuin. 

Hoewel het an sich best apart is om met iemand af te spreken die je alleen van een blog kent, en zij in die zin ook mij alleen zo kent, bleek zij in het recente verleden een collega van Y. te zijn geweest bij het bedrijf waar Y. nu werkt. Niet dat wij elkaar daar ooit zijn tegengekomen, maar dat terzijde :-)

Het werd - onder het genot van een hapje en een drankje - een erg leuke en vooral gezellig middag, die overging in de avond. Leuk om te praten en te discussiëren over allerlei onderwerpen, zoals - natuurlijk - de aanleiding tot het consuminderen en (extra) aflossen en de zoektocht naar een goede balans tussen besparen en genieten voor nu en in de toekomst. Wij spraken ook over al gerealiseerde en nog te realiseren besparingen, dat veel kleine beetjes grote beetjes maken. Ook passeerden de vele initiatieven, die zich in de (deel)economie ontplooien, de revue. 

Kortom: erg leuk om met eensgezinden ervaringen en belevenissen te delen. Wat mij betreft voor herhaling vatbaar.

maandag 25 april 2016

Extra inleggen in en verkorten van de bankspaarhypotheek: het gesprek met de hypotheekadviseur

Let op: lange blog!

Medio januari van dit jaar schreven wij een drietal drie scenario's uit om inzicht te krijgen in hoe wij om kunnen gaan met onze bankspaarhypotheek. In vervolg hierop blogden wij eind maart over een scenario dat in het eerste blog nog wat onderbelicht is gebleven: het behouden van de bankspaarhypotheek, waarbij wij extra inleggen en/of de looptijd er van inkorten.

Inmiddels hebben wij een gesprek gehad met de hypotheekadviseur van onze bank. Dat was - zonder twijfel - het meest leuke en boeiende gesprek sinds jaren met een medewerker van onze bank :-) Iemand die goed constructief mee dacht, uiteraard in de wetenschap dat hij ook het belang van de bank dient. Omdat hij toch wel erg benieuwd was naar mijn rekenwerk met behulp van de tool van Rentenier besloot ik hem te verwijzen naar onze blog. Dat wekte nogal het nodige enthousiasme - iets dat ik niet had verwacht - in die zin dat hij het niet zo vaak mee maakt dat mensen zo doordacht met hun financiële (toekomst)planning bezig zijn, dat ook nog eens actief delen op een blog en daar (samen met enkele andere bloggers) in zo'n korte tijd al zoveel mensen mee weten te bereiken. Ja, zo kun je het natuurlijk ook bekijken :-)

Om de drie genoemde eerdere scenario's goed te kunnen vergelijken, heeft hij een proforma boeteberekening laten uitvoeren. De boete - waarbij rekening wordt gehouden met een resterende rentevaste periode tot 1 december 2019 tegen 4,75% en met een 10-jaars rente van 1,7% - komt voor alle leningdelen tezamen neer op ruim € 15.000,00. 
Voor het aflossingsvrije hypotheekgedeelte gaat het dan om bijna € 5.000,00 en voor de twee bankspaardelen om € 10.000,00 in totaal. In dit laatste geval geldt dan wij dan ook bij aanpassing hiervan direct moeten afrekenen met de fiscus, omdat wij dan niet meer voldoen aan de fiscale voorwaarden. Deze hypotheekvorm moet namelijk minimaal 20 jaar lopen om gebruik te kunnen maken van het fiscale voordeel.

Aflossingsvrije hypotheek

Een snelle rekensom leert dat het aanpassen van de aflossingsvrije hypotheek geen voordeel oplevert. Immers, de rentevergoeding (lees: boete) is nagenoeg even hoog als het rentevoordeel dat wij ontvangen. Voor dit deel geldt dus dat wij onverminderd maximaal (€ 10.500,00 per jaar) blijven aflossen.. Met een restant hypotheeksom van € 52.500,00 per 1 maart 2016 is dit deel in de loop van 2020 geheel afgelost.

Bankspaarhypotheek

Ook het aanpassen van de bankspaarhypotheekdelen levert - rekening met de genoemde rentevergoeding (lees: boete) en het feit dat wij direct met de fiscus moeten afrekenen - geen voordeel op. Dat is op zich geen nieuws, want deze rentevergoeding doet een groot deel van de opgebouwde spaarwaarde teniet. Een aanpassing van deze hypotheekvorm schrappen wij dan ook van ons lijstje

De op onze blog uitgewerkte variant, waarbij wij een combinatie hebben gemaakt tussen extra inleggen en het stapsgewijs inkorten van de bankspaarhypotheek, blijkt in de praktijk een kostbare grap. 
De bank ziet het inkorten van de bankspaarhypotheek als een adviesplichtige handeling, omdat het naar eigen zeggen om een aanpassing in een complex product gaat. Naast advieskosten rekenen zij ook nog eens afhandelingskosten. De advieskosten liggen op € 350,00; de afhandelingskosten op € 150,00. Totaal een kostenpost van € 500,00 per wijziging. Dat maakt, zoals gezegd, het stapsgewijs inkorten van de bankspaarhypotheek niet aantrekkelijk. Inkorten moet dan bij voorkeur in één keer.

Het levert het meeste voordeel op om, als wij er voor kiezen om de bankspaarhypotheek in te korten tot 20 jaar en hierbij ook extra in te leggen, dit op korte termijn te doen. De inleg gaat echter, bij een rentewijziging (10 jaar: 2,9%) eind 2019, in de komende fors omhoog. Zie het onderstaande rekenvoorbeeld:


De inleg in jaar 8 (2017) stijgt dan door de inkorting van de bankspaarhypotheek naar 20 jaar van € 181,65 naar € 384,82, met een piek op het moment van renteherziening naar € 451,66. 
Door de extra inleg in de komende jaren daalt de inleg weliswaar weer, maar blijft toch fors, zij het dat tegen die tijd de aflossingsvrije hypotheek (jaar 12, 2020) geheel is afgelost. De extra besparing komt - met een inleg van € 24.500,00, in dit geval uit op € 23.639,16.

Natuurlijk kunnen wij er ook voor kiezen om de maximale aflossing op de aflossingsvrije hypotheek tijdelijk te staken en dit geld in te leggen in de bankspaarhypotheek. Dan zou het plaatje er zo uit zien:


De inleg in jaar 9 (2018) stijgt dan licht door de inkorting van de bankspaarhypotheek naar 20 jaar van € 181,65 naar € 234,17. 
Door de extra inleg in de komende jaren daalt de inleg weliswaar weer naar een inleg die bijna gelijk is aan de inleg die wij nu betalen. 
De extra besparing komt - met een inleg van € 42.000,00, in dit geval uit op € 28.004,96. Dat houdt natuurlijk wel in dat wij in 2021 nog vier jaar maximaal moeten aflossen op onze aflossingsvrije hypotheek.

Maar wat nu als wij het inkorten achterwege laten, maar wel de komende jaren bedragen extra inleggen in de bankspaarhypotheek? Het plaatje ziet er in die situatie dan zo uit:


De inleg in de eerste jaren daalt licht, naar € 150,70 in jaar 10 (2019). Door de renteherziening eind 2019 stijgt de inleg in eerste instantie naar € 248,48 en daalt daarna door een grotere extra inleg (de aflossingsvrije hypotheek is dan immers afgelost) naar € 139,70. De extra besparing komt - met een inleg van € 24.500,00 - in dit geval uit op € 20.916,92. 

Wat is wijsheid?

Er zijn nog veel andere varianten te bedenken. Deze voorbeelden geven enkel een inzicht in de diverse mogelijkheden bij extra inleggen en/of inkorten van de bankspaarhypotheek. Daarbij hangt het, naast de feitelijke besparingen, er a) ook van af wat de financiële ruimte is cq. zal zijn in de komende jaren en b) waar wij persoonlijk ons het meest senang bij voelen. Willen wij eerst van de aflossingsvrije hypotheek af? Of zoveel mogelijk rendement halen uit de bankspaarhypotheek, die uiteindelijk - links of rechtsom - geheel wordt afgelost met de opgebouwde spaarwaarde?

Wij neigen er naar om, onverkort, onze aflossingsvrije hypotheek eerst zo snel mogelijk af te lossen, waarbij wij in vanaf volgend jaar € 1.500,00 extra inleggen in de bankspaarhypotheek. Zodra de aflossingsvrije hypotheek is afgelost, kunnen wij dit geld gebruiken voor een hogere inleg in de bankspaarhypotheek. Dit betekent dat wij de bankspaarhypotheek vooralsnog niet zullen inkorten.

Andere inzichten, of tips, zijn natuurlijk van harte welkom! :-)

zaterdag 23 april 2016

Grote Bakken Met Geld Uitgeven

Hebben jullie dat ook wel eens, dat het geld er werkelijk met bakken tegelijk uitvliegt? Dat klinkt niet erg ´bespaarderig´of heel ´consuminderig´, is het wel? :-)
Het is een gevolg van het verschuiven van toekomstige doelen naar het heden. En zo lang het geld bij elkaar gespaard is en het een eigen - weloverwogen - keuze is waarbij wij ons prettig voelen, dan is het ook prima. Wij krijgen er ook weer veel woon- en rijgenot voor terug. Maar toch, het blijft veel geld :-)


Vervanging schutting

Deze week werd, zoals al eind maart aangekondigd in de update van onze jaardoelen - de schutting en poort vervangen. Het was een project dat eigenlijk voor 2017 op de planning stond. Maar doordat de bovenzijde van de schutting - en met name de poort - in veel slechtere staat was dan gedacht (de poort is er zelfs uitgevallen), hebben wij besloten deze dit jaar te vervangen door hardhouten panelen. Deze zijn bevestigd tegen een al aanwezige stenen muur. Zie hiernaast het resultaat. 
Wij zijn er erg blij mee, en de al niet zo grote tuin lijkt nu meer één geheel. Wel zijn er nog een aantal puntjes die opgelost moeten worden. Zo heeft onze tuinman in onze tafel gezaagd (oeps!). Dat wordt door zijn verzekering opgelost. Ook moet hij nog wat schade aan de poort en de buitenzijde van de muur herstellen (te grote pluggen gebruikt). 
Deze laatste punten komt hij volgende week zaterdag oplossen. Dan pas wordt ook het resterende deel van de nota betaald :-)

Kunststof kozijnen
Zoals ook in de update te lezen is, hebben wij vorig jaar de gehele voor- en zijgevel van onze woning van luxe kunststof kozijnen laten voorzien. De achterzijde is - na flink sparen - dit jaar aan de beurt. Wij tekenden het contract een paar weken geleden. De maten zijn van de week opgenomen. De nota van de eerste termijn (30%) viel deze week op de mat. De kozijnen worden eind mei geplaatst. Tegen die tijd volgt daar ongetwijfeld nog een blog over, met foto's :-)

Andere auto
Nóg een tweede doel dat wij naar voren hebben geschoven: de aanschaf van een andere auto. Wij blogden er al eerder over. Wij hebben hier best lang over nagedacht. Er zijn veel argumenten vóór maar ook tegen te bedenken. In 2012 kozen wij er namelijk heel bewust voor om onze grote auto in te ruilen voor een jong, klein en vooral zuinig exemplaar: een Peugot 107. Want ja, waarom zou je een grote auto het hele jaar voor de deur laten staan, als je hem met name voor drie weken vakantie per jaar gebruikt? Wij rekenden jullie al eens voor wat onze autokosten per maand zijn en welke besparing wij hiermee hebben gerealiseerd.
Van deze besparing, zo redeneerden wij, konden wij makkelijk een auto huren voor de zomervakantie. Zo bedacht, maar niet (elk jaar) zo gedaan. 

In de praktijk komt het er toch op neer dat wij het zonde vinden om voor drie weken, en zelfs via een deeleconomie als SnappCar, veel geld neer te tellen voor een huurauto. Ook al is dat geld dat wij zelf hebben uitgespaard. 
Wij hebben het gevoel dat het steeds meer onze vrijheid inperkt, in die zin dat wij niet spontaan even een weekendje weg kunnen om te kamperen. Fietsen mee te nemen als wij er eens op uit gaan. Welke eisen stellen wij dan een een andere auto? Hij moet dus voldoende ruimte hebben om de kampeerspullen en fietsen mee te kunnen nemen, zonder dat daar een aanhangwagen voor nodig is. Een auto die, in tegenstelling tot onze vorige auto's, iets ouder mag zijn. Wij willen een gedeelte van het reeds afgeschreven bedrag, dat wij voor een deel apart hebben gezet op een spaarrekening en voor een ander deel nog een half jaar vast staat in spaardepositorekeningen, bijleggen op de inruilwaarde van de Peugot 107. Na veel speuren vonden wij een zeer net onderhouden Peugot 207 stationwagon (SW). Eentje uit 2009 met 78.000 kilometers op de teller.  Niet om de hoek - in Apeldoorn - maar dat mocht de pret niet drukken. Vorige week hebben wij - na enkele dagen nadenken en het maken van doorrekeningen - de knoop doorgehakt. Vandaag konden wij onze nieuwe aanwinst ophalen. En, eerlijk is eerlijk, wat een heerlijke comfortabele auto. 
De vraag is nu of wij deze auto ook weer gaan verhuren via SnappCar. De huuropbrengsten drukken dan mooi de nu iets hogere maandlasten. Wij hebben hier nog geen besluit over genomen. Eerst er maar eens zelf van genieten :-) En de kampeervakantie is ook al uitgezocht. Hierover later meer in een apart blog.


De financiering

Zoals gezegd hebben wij, naast alle extra maximale aflossingen, hard gespaard voor de aanschaf van de kunststof kozijnen. Op € 1.000,00 na hebben wij het bedrag bij elkaar. Door goede onderhandelingen zijn wij precies op budget gebleven. Wij hebben bedongen dat wij zelf mogen bepalen wanneer wij de resterende termijn - na oplevering - mogen overmaken. In die zin, dat het bedrag uiterlijk 31 december 2016 op de rekening van de kozijnenboer moet staan. Die ruimte is er zondermeer. Nadat de kozijnen geplaatst zijn blijven wij € 500,00 per maand sparen voor woningverbeteringen. Deze laatste termijn zal dan ook waarschijnlijk in augustus of september betaald worden.

De schutting - die dus onvoorzien is - halen wij van de buffer. In totaal € 1.500,00. 

Ook de aanschaf van de andere auto halen wij voor een deel van de spaarrekening, waarop wij maandelijks een bedrag voor afschrijving zetten. Het overige deel hebben wij voorgefinancierd uit de buffer, omdat het resterende deel nog in twee termijndeposito's is ondergebracht. Eén loopt eind dit jaar af en de ander begin februari 2017. De gespaarde afschrijving is overigens aanzienlijk hoger dan het bedrag dat wij nu moeten bijbetalen. Tegen de tijd dat deze termijndeposito's vrij vallen, zuiveren wij de buffer weer aan. Het deel dat overblijft gebruiken wij dan weer als basis voor de afschrijving van de huidige auto.

Duidelijk mag zijn dat de buffer - tijdelijk - fors is gedaald. Gelukkig wordt deze al weer voor een groot deel aangezuiverd als maandag de variabele beloning van Y. wordt gestort en in mei het vakantiegeld van ons beiden. Ook wordt dan de teruggaaf van de Belastingdienst overgemaakt. Hoewel, ook zonder deze aanzuivering is deze nog hoog genoeg om directe tegenvallers (kapotte apparatuur) op te kunnen vangen. Voor onze baan hoeven wij beiden op korte termijn niet te vrezen, omdat Y. in een branche werkt waar meer vraag dan aanbod is. Daarnaast is er ook nog zoiets is als een royaal sociaal plan en een WW-uitkering. In deze noodsituatie hebben wij een noodbegroting klaar liggen. Dit is wel een belangrijk punt dat wij hebben meegenomen in onze overweging de doelen naar voren te halen. Het moet wel verantwoord blijven.

woensdag 20 april 2016

Deelname aan onderzoek naar bankzaken

Regelmatig - zo'n drie tot vier keer per jaar - neemt Y. deel aan een onderzoek - via een één-op-één of groepsgesprek - van M-Select. Het is leuk om je mening te kunnen geven, waarbij je ook een flinke zakcent kunt verdienen. De netto verdiensten liggen meestal tussen de € 25,00 en € 75,00. Y. gaat niet voor minder dan € 40,00 :-)

Bedrijven laten onderzoek uitvoeren naar werkelijk allerlei onderwerpen. Hoewel vaak de opdrachtgever niet bekend wordt gemaakt (deze kijkt overigens wel mee via een spiegelwand), is het meestal niet moeilijk te raden :-)

Gisteren nam Y. deel aan een groepsgesprek van twee uur.  Dat lijkt lang, maar de ervaring leert dat de tijd werkelijk vliegt. Zo ook deze keer. En je krijgt er nog voor betaald ook. De verdiensten waren dit keer € 60,00.
Het gesprek stond in het teken van 'bankzaken'. Nou, dat is wel een onderwerp dat Y. aanspreekt :-)

Voorafgaand aan het groepsgesprek moest er een huiswerkopdracht worden gemaakt. Gevraagd werd om een drietal banken te vergelijken voor wat betreft de keuze van een nieuwe betaalrekening. In het gesprek werd hier op voortgeborduurd (een leuk woord om weer eens te gebruiken)
Waarom kiezen de aanwezige deelnemers nou voor die drie banken? Werd er enkel gelet op kosten of kijkt men ook naar de diensten binnen het betaalpakket? En welke diensten dan? Spelen er nog andere overwegingen mee? 

Opvallend was dat de deelnemers tot vóór het onderzoek helemaal niet zo bezig waren met de kosten van een bankpakket. Laat staan dat ze goed wisten welke diensten er in zitten en wat ze er eigenlijk voor betalen. Want ja, waarom zou je - als je bijvoorbeeld al vanaf kinds af aan bij een bank zit - voor een paar euro per maand zoveel moeite doen om je eens goed te verdiepen in wat je nodig hebt en wilt betalen? Laat staan zou willen overstappen?
De huiswerkopdracht zorgde er voor dat dat inzicht er wel kwam. Dat was even schrikken voor menig deelnemer. De diensten en daarmee ook de kosten verschillen enorm per bankpakket. Het zorgde in ieder geval voor een leuke discussie en niet geheel onbelangrijk de nodige bewustwording :-)
Het toont maar weer eens aan hoe weinig mensen zich bezig houden met hun bankzaken en met financiële producten, die zij afnemen.
Uiteindelijk stelden wij tijdens het - overigens zeer leuke gesprek - een drietal bankpakketten samen, variërend van een goedkoop basis betaalpakket tot een uitgebreid betaalpakket. Betaalpakketten met hele vernieuwende en verfrissende (digitale) diensten. Helaas mag ik hierover niets vertellen. 
Wij deden ook nog enkele suggesties voor modulaire betaalpakketten, waar je alleen voor die diensten betaalt die je ook daadwerkelijk afneemt. Dat werd door de opdrachtgever, zo begrepen wij na afloop, zeer positief ontvangen.

Zou jij liever voor een 'vast' betaalpakket kiezen of voor een modulair opgebouwd betaalpakket, waarbij je alleen betaalt voor de diensten die jij nodig hebt?

dinsdag 19 april 2016

Budgetkeuze: de kapper

Deze week staat in de schijnwerpers: de kapper

Tot vorig jaar gingen wij met zijn drieën naar een kapper - die qua naam overigens eerder aan een Chinees restaurant doet denken :-) - in een wijk, die aan de onze grenst. Een kapper die goed knipt tegen redelijke prijzen.
Op het laatst betaalde Y. € 19,50, X. € 22,50 en M. € 17,50 voor een knipbeurt. 
In totaal toch een slordige € 59,50. 
Andere, meer trendy kappers - zoals bij ons in de wijk - vragen al snel € 34,00 voor een was- en knipbeurt. Daarvoor kun je een dag met het gezin naar een willekeurig pretpark :-)

Wij maakten met name gebruik van de inloopmomenten aan het einde van de dag. Je hoeft dan geen afspraak te maken op de dag zelf, want dan moet er gewerkt worden. Vaak waren wij niet de enige met die gedachtegang, zodat wij vaak toch lang moesten wachten. 

Een thuiskapper is een goed alternatief. Vindt er maar eens een goede, die ook nog ruimte heeft voor nieuwe klanten. Dat heeft nog best lang geduurd. Uiteindelijk vonden wij er één via een moeder van een vriendje van onze zoon. En dat bevalt erg goed.
Wij zien meer voor- dan nadelen.

Voordelen die wij ervaren zijn:
- geen reistijd;
- de afspraken kunnen in de (voor)avond en flexibel ingepland worden;
- je hoeft niet te wachten terwijl de ander wordt geknipt;
- en niet in de laatste plaats is de prijs ook aantrekkelijk: € 49,50 voor ons drieën; dat scheelt toch € 10,00).

Een nadeel is er ook: je moet zelf even de keuken stofzuigen na de knipbeurten. Dit nadeel weegt naar onze mening niet op tegen de voordelen.

Hoe doen jullie dat? Gaan jullie naar een kapper of maken jullie ook gebruik van een thuiskapper? Of knip je jouw partner en/of kinderen zelf?

maandag 18 april 2016

Spaargeld bij negatieve rente: de uitslag van de poll


Op onze blog van afgelopen vrijdag besteedden wij aandacht aan het inmiddels veelbesproken onderwerp van negatieve rente op spaargeld. Ook verwezen wij in dit blog naar een enquête die de Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft gehouden onder een eigen consumentenpanel. De resultaten werden deze week gepubliceerd in het economenblad ESB.

Wij waren benieuwd naar het antwoord van onze lezers op dezelfde vraag: 
Wat is het meest waarschijnlijke dat jij met jouw spaargeld gaat doen als de spaarrente negatief wordt?

Op deze vraag reageren maar liefst 77 lezers, er van uitgaande dat er één keer gestemd kon worden (tenzij lezers heel actief vanaf meerdere locaties een stem hebben uitgebracht :-)):


Ruin 37,5% van de lezers geeft aan geld fysiek te bewaren als de spaarrente negatief wordt. Dit komt redelijk overeen met de resultaten (34%) van het eigen consumentenpanel van de AFM. De overige resultaten wijken toch wel af.

Onze lezers kiezen er procentueel meer voor om schulden extra af te lossen (27,27%) en niet te consumeren (2,6%), waarbij respectievelijk 18% en 5% van de lezers van voornoemd panel deze keuzes maken. 

Beleggen is beduidend minder populair onder 'onze' stemmers: iets meer dan 10% kiest hiervoor, tegen 20% van het consumentenpanel van de AFM.

Ook kiezen de lezers van ons blog (bijna 17%) er - althans procentueel gezien - eerder voor om het geld op de spaarrekening te laten staan dan het genoemde panel (12%). Het lange tijd in deposito houden van het spaargeld is juist minder populair onder 'onze' stemmers: 5,15% tegenover 11% van de panelleden van de AFM. 

Natuurlijk kunnen de resultaten - in ieder geval marktonderzoektechnisch - niet zo maar met elkaar vergeleken worden. Want, wij weten niet hoe groot en divers het consumentenpanel van de AFM is. 
Onze lezers hebben een bepaalde interesse - bezig zijn met consuminderen, besparen en aflossen - en dat kan het resultaat ook aardig kleuren. 

Dat neemt niet weg dat het interessant blijft om te kijken wat jullie in een dergelijke situatie zouden doen. Diegenen die hebben gestemd - of gereageerd hebben op ons blog - willen wij hiervoor bedanken! :-)

vrijdag 15 april 2016

Spaargeld bij negatieve rente: wat zou jij doen?

Een negatieve spaarrente, een onderwerp dat de afgelopen periode steevast de publiciteit haalt als een of andere 'deskundige' hier een mening over heeft of er een uitspraak over doet. Ook op de diverse blogs hebben wij dit onderwerp al diverse keren voorbij zien komen.  

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft deze week een vraag gesteld aan een eigen consumentenpanel. De uitslag is gisteren gepubliceerd in het economenblad ESB. 

Met 34% gaat een ruime meerderheid zijn of haar spaargeld waarschijnlijk thuis of in een kluis bewaren als de spaarrente negatief wordt. Slechts iets meer dan een tiende van de spaarders laat zijn geld op de bank staan bij een negatieve spaarrente.
Van de ondervraagden zegt 20% van plan te zijn om te gaan beleggen. Opvallend is dat van dit percentage slechts 6% aangeeft op dit moment al te beleggen.
Het spaargeld gebruiken om de hypotheek of andere schulden (versneld) af te lossen is 18% van plan.  De AFM noemt dit laatste plan het meest verstandig. Waarop zij dit advies baseren, wordt ons dan weer niet duidelijk :-)

Hoe zou jij deze vraag beantwoorden?

Maak uw eigen enquête voor feedback van gebruikers 

De uitslag van deze enquête plaatsen wij maandag 18 april a.s..

woensdag 13 april 2016

Proeven aan minder werken

Eén van die dingen waar je in positieve zin mee geconfronteerd wordt als je - zij het noodgedwongen - een tijdje uit de running bent als gevolg van een aantal operaties, is de enorme mentale en fysieke ontspanning. Even helemaal niets aan je hoofd. Geen druk, geen deadlines. Geen stress. Niets moeten. Althans zakelijk gezien :-) Herstellen, dat is wat elke dag weer aan de orde was. Een balans zoeken tussen rust nemen en steeds meer gedoseerd belasten. En laten wij eerlijk zijn: dat kost ook energie en doorzettingsvermogen.

Van een druk zakelijk bestaan, waar veranderingen elkaar steeds sneller opvolgen en de werkdruk alsmaar hoger wordt als gevolg van steeds hoger wordende prestatieverwachtingen, was de afgelopen jaar dus geen sprake. Y. werkte in die periode, in golfbewegingen, de nodige uren waar dat verantwoord was. In de afgelopen weken is Y. weer begonnen en bouwt hij het aantal uren weer op. Naar verwachting werkt hij eind april weer fulltime.

Als je aan de zijlijn staat van deze ratrace, en de rust en ontspanning letterlijk voelt, dan zet dat je aan het denken. Waarom doen wij ons dit zelf eigenlijk aan? Wat bereik je er mee, naast plezier in het werk zelf, contact met collega's, persoonlijke ontwikkeling en - laten wij eerlijk zijn - een mooi salaris? Wil ik dit nog wel, op deze manier?

Voor diegenen die de afgelopen maanden onze blog meelezen, weten dat wij een – in onze ogen – gezonde balans nastreven tussen optimaal kunnen genieten van ons (gezins)leven nu en zo veel mogelijk voorbereid zijn op de toekomst. Hoe wij dit zien lees je ondermeer terug in ons aflosverhaal. Een van de doelstellingen is om later (over een jaar of tien) minder en minder lang door te hoeven werken. Maar hoe zou het zijn om daar nu alvast aan te proeven?

Door de altijd maar aanhoudende druk is er weinig tijd om vakantiedagen op te nemen. Y. heeft momenteel een stuwmeer van meer dan 60 vrije dagen. Verkopen levert in onze ogen te weinig op; vrije tijd daarentegen vinden wij waardevoller. Nu Y. weer langzaamaan opbouwt, is dit misschien wel het moment om deze dagen op te nemen in de rest van het jaar.

Zo ontstond het plan, zodra Y. weer fulltime werkt begin mei, om tot het einde van het jaar één dag in de week een vrije dag op te nemen. De manager van Y. was erg te spreken over dit plan. Het is dan natuurlijk wel zaak het werk op deze vrije dag zoveel mogelijk te beperken :-)
Er blijven dan nog genoeg dagen over voor de zomer-, herfst- en kerstvakantie. En de nodige vrije dagen om de studiedagen van zoonlief op te vangen.  

Wie weet bevalt het wel zo goed dat Y. er begin volgend jaar voor kiest om permanent één dag in de week minder te gaan werken. Financieel gezien kan dat inmiddels ook makkelijk, nu wij sinds 2012 enerzijds bewuster leven en anderzijds onze maandlasten fors hebben zien dalen als gevolg van extra aflossingen op onze hypotheek. Het heeft enkel impact op het sparen van het volledige salaris van X.. Dat zal dan iets minder worden.

De tijd zal het leren... :-)

dinsdag 12 april 2016

Budgetkeuze: energie

Deze week staat in de schijnwerpers: energie

Er waren jaren - vóór 2012 - dat wij niet op of omkeken naar ons energieverbruik. Sinds onze ommezwaai in de loop 2012 zijn wij hier een heel stuk bewuster mee bezig. Het verbruik van zowel electriciteit en gas (ook gekoppeld aan het waterverbruik) is fors gedaald.

Wat hebben wij tot op heden gedaan om energie te besparen?

 • de oude cv-ketel, die al aanwezig was in het huis, hebben wij vervangen door een nieuwe hoogrendementsketel. Dit bespaart aanzienlijk op het gasverbruik, maar zeker ook op de onderhoudskosten.
  • Tip: vervang je ketel in de zomer als de mussen dood van het dak vallen, zoals wij dat gedaan hebben. Er zijn dan vaak interessante aanbiedingen, die honderden euro's kunnen schelen ten opzichte van de aanschaf van een nieuwe cv-ketel in het najaar of in de winter;
 • de verwarming hebben wij zodanig geprogrammeerd dat deze alleen aan staat als wij dat nodig vinden. En dan bij voorkeur op een wat lagere temperatuur. Zodra het kan, gaat de verwarming weer uit (rond deze periode);
 • wekelijks houden wij de meterstanden bij; dit geeft veel inzicht in het verbruik; 
 • jaarlijks stappen wij over van energiemaatschappij, altijd met een stevige bonus, die voor deze contractperiode € 230,00 per jaar is. Het voordeel is het grootst als je nog nooit bent overgestapt. En het is en blijft een administratieve handeling, die tot op heden altijd soepel is verlopen; 
 • toen wij hier kwamen wonen hebben wij overal spaarlampen gebruikt. En zodra er één kapot gaat, vervangen wij deze door een led-lamp.
  • Tip: zet een datum op de fitting van de lamp; zo weet je (als hij stuk is) hoe lang deze mee is gegaan;
 • lichten in ruimtes waar je niet bent gewoon uit doen. Datzelfde geldt natuurlijk ook voor apparaten die je niet gebruikt, al vindt onze zoon M. dan soms nog best lastig ;-)
 • wassen opsparen tot in het weekend, enkel met volle trommel!
 • wij hebben de droger verkocht. Was hangen wij nu op, op een groot droogrek dat op de voorzolder staat. Of als er geen vocht in de lucht zit lekker buiten aan de lijn. Dat ruikt ook nog eens veel lekkerder! Nu zijn wij met zijn drieën en lukt dat prima. Met een groter gezin snappen wij dat een droger de voorkeur heeft; 
 • meer verantwoord omgaan met (warm) water. Hierover schreven wij recent nog een blog.
Het is zeker geen volledig lijstje, en ja, er zitten ook genoeg open deuren in waarvan je zult zeggen: dat is geen nieuws, dat doen wij al jaren zo. Goed zo! Maar dat geldt niet voor iedereen. Dus kan het geen kwaad het te blijven herhalen :-)

En voor diegene die zich afvraagt hoe het met ons energieverbruik zit, verwijs ik jullie graag door naar onze blog, waarin wij de eindafrekening van het afgelopen jaar uitvoerig bespreken.

Ben jij bewust bezig met energie? En welke energiebesparende maatregelen hebben jullie genomen? Aanvullingen op het bovengenoemde lijstje zijn natuurlijk altijd welkom :-)

maandag 11 april 2016

De kogel is door de kerk: onze vakantieplannen!

Vorige week schreven wij dat wij - in afwachting van hoe het herstel van Y. verloopt - ons aan het oriënteren zijn op een zonvakantie in het hoogseizoen. Zoals in onze doelen voor 2016 valt te lezen, laten wij de kampeerspullen dit jaar op zolder en vieren wij ons 12,5-jarig huwelijk op een warme plek in de zon. Een vliegvakantie naar de zon blijkt in het hoogseizoen overigens qua prijs nogal flink aan de maat. 

Dat heeft ons aan het denken gezet. Willen wij wel zoveel betalen voor een relatief korte vakantie? Natuurlijk, zoals 'Mariimma' schreef is er de afgelopen jaren al zoveel bespaard, dat wij het onszelf ook moeten gunnen. Dat is waar. En toch bleef het knagen, zat het ons niet lekker.

Dat bracht Y. op een idee. Wat nu als wij voor dezelfde uitgave twee keer op vakantie zouden kunnen? Enig speurwerk leerde ons dat dezelfde all-in vliegvakantie in het najaar - in de herfstvakantie - aanzienlijk goedkoper is. Als wij de vliegreis naar de zon in het najaar maken, kunnen wij van het verschil in de zomervakantie ook nog drie weken kamperen in Nederland. Dat klinkt best aantrekkelijk, toch? Helemaal als het weer, net als de vorige keer toen wij voor het eerst in Nederland kampeerden, weer zo mee zit.

Wij gaan het gewoon zo doen!

Wij hebben er steeds meer en meer zin in, helemaal nu wij de afgelopen anderhalf jaar niet hebben kunnen kamperen als gevolg van de operaties die Y. heeft ondergaan. En dan ook nog naar de zon in het najaar. Dat voelt als luxe, en dat is het natuurlijk ook! :-)

Wij hanteren dezelfde aanpak als de vorige keer dat wij in Nederland kampeerden. Een week voor de vakantie bepalen wij of het weer voldoende mooi is en blijft (zover je dat vooruit kunt plannen). Als het droog is en het niet giet van de regen boeken wij een leuke en bij voorkeur kleinschalige camping voor een week of drie. Tegen die tijd weten wij ook of Y. helemaal hersteld is.
Waar wij vroeger bang waren dat wij achter het net visten, bleken er nog voldoende campings ruimte te hebben. Oké, je moet dan niet naar één van de meest gewilde campings van Nederland gaan, maar die laten wij sowieso links liggen... :-)

zondag 10 april 2016

Mobiele telefoon en kinderen

Al eerder schreven wij in het kader van de wekelijkse blog 'Budgetkeuze' over het onderwerp 'mobiele telefonie'. In dit blog lees je hoe wij hier mee om gaan. 

Nu hebben wij onszelf altijd voorgehouden dat onze zoon M. pas op zijn twaalfde verjaardag - een half jaar voordat hij naar het voorgezet onderwijs gaat - pas een mobiele telefoon krijgt. Dat is vroeg genoeg, vinden wij. Zo kan hij er beetje bij beetje aan wennen. 

In een artikel, waarin onderzoek gedaan is naar het bezit van mobiele telefoons onder kinderen, blijkt dat bijna 20% van de kinderen van 8 jaar al een mobiele telefoon heeft. Dit percentage loopt sterk op: als ze 10 jaar zijn is dat 36%, als ze 11 jaar zijn 61% en vanaf 12 jaar heeft vrijwel elk kind een mobiele telefoon.

Noem ons ouderwets, maar wij zien zagen het nut er niet van in om er nu al - onze zoon M. is 10,5 jaar - mee te beginnen. Wat ook helpt is dat hij er zelf niet naar vraagt. Natuurlijk, wij hebben het er wel eens over onder het avondeten, en dan vertelt hij dat zijn vriendjes die en die smartphone hebben. Hij vraagt dan hoe ze dit kunnen betalen, dat het veel geld is. Hmm... daar valt de appel niet ver van de boom ;-) Kortom: hij vindt het interessant, en dat is het dan ook. Mooi, vooral zo laten :-)

Maar nu, nu komt het. Aan het einde van dit voetbalseizoen stapt hij over naar een andere voetbalclub. De reden van deze overstap doet hier niet ter zake, maar deze voetbalclub ligt niet in onze wijk. Het is een heel stuk verder fietsen, overigens wel via een rustige, veilige route, die wij binnenkort met hem gaan oefenen. Maar toch, stel dat er onderweg wat gebeurt. Fiets kapot, en dan? Staat zoonlief daar. Natuurlijk heeft hij een Nederlandse mond, maar toch... Is het dan toch niet verstandig dat hij dan ons kan bellen?

Toevallig of niet, maar vandaag sprak Y. zijn zus. Ook over dit onderwerp. Zij heeft onlangs haar mobiele abonnement verlengd en heeft gekozen voor een nieuw toestel. Zij gaf aan dat M. haar oude mobiel wel mag hebben. Zo 'oud' is deze overigens nog niet, maar goed :-) Het is erg lief van haar, en op zich valt er ook vanuit veiligheidsoogpunt wel wat voor te zeggen.

Dat brengt ons - los van welke afweging wij maken - op de vraag welke keuze wij zouden maken voor wat betreft een mobiel abonnement of prepaid bellen. Er is heel veel informatie te vinden hierover. De een laat zijn kinderen liever prepaid bellen. Op is op. Anderen kiezen voor een sim only abonnement met 'bel en internet plafond'. Zodra het plafond is bereikt, kan er niet meer gebeld en/of geïnternet worden. Het kind kan dan enkel nog naar een aantal voorgeprogrammeerde telefoonnummers bellen (in geval van nood).

Uitgangspunt is dat hij in geval van nood ons moet kunnen bellen. Een prepaid variant is wat ons betreft meer dan genoeg. Eenmalig een simkaart aanschaffen voor € 5,00 (met € 7,50 beltegoed); daarmee moet hij maar uit de voeten kunnen. De maandelijkse kosten voor een sim only lopen toch al snel op, vanaf zo'n € 10,00 per maand. Dat is op jaarbasis al snel € 120,00. Dat gaat ons te ver. Het gaat er, zoals gezegd, om dat hij ons in geval van nood moet kunnen bereiken. Internetten kan hij thuis (of bij vriendjes) via wifi. Bellen tegenwoordig ook via 'Whats App'. Al vragen wij ons af of hij dat zal gebruiken. 

Ook zijn wij er ons van bewust dat wij ons op het opvoedkundige vlak rondom het gebruik mobiele telefoons ook eens moeten gaan verdiepen. Wij willen niet als 'big brother' optreden, maar hem wel zo goed mogelijk voorlichten over de positieve en minder positieve kanten ervan. Maar goed, daar waren wij al eerder mee begonnen toen hij van de tablet gebruik ging maken. Je kunt met deze voorlichting niet vroeg genoeg beginnen. En in gesprek blijven, weten wat er speelt. En dat werkt goed, in ieder geval nog op deze leeftijd :-) Ook heeft hij laatst op school zijn 'social media diploma' gehaald.  

Maar goed, wat wij vragen willen: hoe pakken jullie dit aan? Heeft jullie zoon/dochter al een mobiele telefoon, en zo ja om welke reden? Hebben jullie dan voor een sim only abonnement gekozen of voor prepaid? En wat is jullie gedachtegang hierbij?

vrijdag 8 april 2016

Overzicht van onze inkomsten en uitgaven

Begin vorig jaar hebben wij onze begroting, die wij in 2012 hebben opgesteld in Excel en in de daaropvolgende jaren steeds verder hebben verfijnd, los gelaten. De reden was dat het na een aantal jaren zó is ingesleten dat het nu vanzelf gaat. Maar ongemerkt geven wij toch meer uit. Zoals te lezen valt in deze blog hebben wij besloten de uitgaven toch weer strikter te gaan bij houden. 
Want helemaal vanzelf gaat het blijkbaar niet helemaal :-)

In de blog van 'Rust in huis en in de portemonnee' zagen wij enige tijd geleden een mooi overzicht voorbij komen. Zij zijn hierin heel open en transparant. Dat heeft ons wel aan het denken gezet.
Wij hebben er bewust voor gekozen anoniem te bloggen. Dat neemt niet weg dat wij redelijk openhartig zijn in het geven van informatie, juist als wij denken dat anderen er (nieuwe) inzichten uit kunnen halen, er van kunnen leren. Of wij van de reacties op zo'n blog. Zo gaven wij al regelmatig inzicht in specifieke onderwerpen van ons uitgavenpatroon in de wekelijkse blog met het thema 'Budgetkeuze'. 

Maar hoe verhoudt zich dat tot het publiceren van een gedetailleerder inzicht van onze inkomsten en uitgaven? Je stelt je, bij het publiceren van deze informatie, wel heel kwetsbaar op. Het gaat dan met name ook om een stuk interpretatie van deze informatie. De één kijkt er toch met andere ogen naar dan de ander. 

Wij hebben er dan ook echt even goed over moeten nadenken. Juist om verkeerde interpretaties en mogelijke afgunstige of vervelende reacties. Aan de andere kant is de kracht van bloggen nu juist ook dat wij kunnen leren van onze lezers. En als je het zo bekijkt, valt er veel voor te zeggen om juist wel tot publicatie over te gaan. Dat laatste geeft toch de doorslag.

Actueel overzicht (van maart 2016) van inkomsten en uitgaven:
  
Inkomsten
Salaris Y.
€ 2.992,00
Salaris 2
€ 1.581,00
Belastingdienst (VT)
€ 275,00
Belastingdienst (BSO)
€ 54,00
Kinderbijslag
€ 77,00
TOTAAL
€ 4.979,00


Uitgaven vaste lasten
Hypotheek (bruto)
€ 954,00
Overlijdensrisicoverzekering hypotheek
€ 38,00
Zorgverzekering
€ 218,00
Verzekeringen overig
€ 150,00
Gas en electra
€ 90,00
Water, inclusief heffingen *
€ 35,00
Gemeentelijke heffingen (OZB) *
€ 54,00
Bijdrage betaalpakket
€ 2,00
Auto: wegenbelasting en benzine
€ 70,00
OV: OV-chipkaart X. en M.
€ 10,00
OV: businesskaart Y.
€ 0,00
Internet/televisie/telefoon
€ 45,00
Tv-pakket: Eredivisie Live
€ 18,00
BSO
€ 135,00
Zakgeld X. en Y.
€ 100,00
Zakgeld M.
€ 7,00
Hobby’s (o.a. duiken Y./ ‘creabea’ X.)
€ 50,00
Contributie/abonnementen *
€ 55,00
Ouderbijdrage school *
€ 4,00
Mobiele telefoons X. en Y.
€ 39,00
Onderhoud CV *
€ 8,00
Museumjaarkaarten (3) *
€ 6,00
Glazenwasser *
€ 18,00
Gift KWF
€ 5,00
Lening familiebank woningverbetering
€ 100,00
Overige uitgaven (kleding, uitstapjes incl. theater/concert, reservering cadeautjes, kapper, uit eten/eten halen, etc.) *
€ 400,00
OVER
€ 2.368,00
Uitgaven Sparen
Lopende spaarrekening
€ 250,00
Kind
€ 50,00
Aflossen hypotheek
€ 875,00
Woningverbetering
€ 500,00
Afschrijving auto
€ 100,00
Kinderbijslag
€ 77,00
Eigen risico zorgverzekering
€ 25,00
OVER
€ 491,00
Uitgaven huishoudelijk
Boodschappen
€ 300,00
OKVlees *
€ 35,00
Onvoorzien
€ 25,00
OVER
€ 131,00


-

 • Bedragen zijn afgerond, naar beneden; 
 • Jaarlijkse- en kwartaaluitgaven en inkomsten zijn allemaal omgerekend naar uitgaven of inkomsten per maand (*); 
 • Vakantiegeld (8%) en variabele beloning Y. (6,5%) zijn niet meegenomen. Hiervan betalen wij de (zomer)vakantie en/of weekendjes weg. Het resterende gedeelte gebruiken wij om de lopende spaarrekening/buffer te versterken, extra woningverbeteringen door te voeren of om extra-extra af te lossen op onze aflossingsvrije hypotheek / extra storting bankspaarhypotheek;
 • Hetgeen wij terugkrijgen naar aanleiding van de aangifte Inkomstenbelasting gebruiken wij om de lopende spaarrekening/buffer te versterken; 
 • Onze zoon maakt in april 2016 voor het laatst gebruik van de BSO. De kosten hiervan, alsook de te ontvangen, toeslag vervalt per mei 2016;
 • De post verzekeringen betreft: de woonhuisverzekering (inboedel en opstal), wettelijke aansprakelijkheidsverzekering, autoverzekering (WA All risk), reisverzekering, rechtsbijstandverzekering, begrafenisverzekering, duikverzekering, pechhulp. Zie voor een uitgebreidere uitwerking van onze verzekeringen deze blog
 • Gas en electra: dit is het bedrag zonder welkomstbonus van € 230,00;
 • OV-businesskaart Y.: deze kaart wordt door de werkgever van Y. ter beschikking gesteld;
 • Extra tv-pakket: dit is een cadeautje voor de vader van X. gedurende 6 maanden. Normaal gesproken delen wij de kosten van een pakket 50/50 over een periode van 10 maanden; 
 • Zakgeld: M. krijgt € 7,00 per maand. Hiervan krijgt hij € 0,50 per week handje contantje; het overige bedrag (€ 5,00) storten wij op zijn jongerengroeirekening; 
 • Contributies en abonnementen: contributie voetbalvereniging, contributie voetbalkamp, contributie ANWB-lidmaatschap, abonnement voor onze zoon op een voetbalblad, abonnement bibliotheek, abonnement aansluiting alarmsysteem. 
 • Overige uitgaven: deze bedragen raken echt niet elke maand op; het is een gemiddelde over het jaar;
 • Boodschappen: het budget is naar beneden bijgesteld, van € 380,00 naar € 300,00 per maand, exclusief vlees via OKVlees.  Dit bestellen wij één tot twee keer per jaar een grotere voorraad. Voor een uitwerking van ons boodschappenbudget zie deze blog en deze blog
 • OVER: het bedrag dat wij gemiddeld overhouden ligt rond de € 100,00 tot € 150,00. Waar wij voorheen er voor kozen om tot nagenoeg € 0,00 te begroten, houden wij nu een marge aan van minimaal € 100,00. Het bedrag, dat een dag voordat onze salarissen gestort worden over is, gaat alsnog naar de lopende spaarrekening / buffer. 

Hoe ziet jouw maandelijkse financiële plaatje er uit?

Totaal aantal pageviews