maandag 3 april 2017

Een zevende en achtste investering in crowdfunding

In maart hebben wij weer geïnvesteerd in een tweetal crowdfunding-projecten. 
Voor het eerst maakt nu ook een horecabedrijf aan de andere kant van de wereld - zij het als onderdeel van het Koninkrijk der Nederlanden - deel uit van onze portefeuille. Het andere project waarin wij geïnvesteerd hebben is een bar/café in het oosten van het land. 

Beide projecten voldoen aan criteria die wij hanteren. Over deze criteria hebben wij al meerdere keren geblogd, maar voor de volledigheid noem ik ze hier nog een keer:

  • Wij investeren alleen defensief, in projecten die een 4 of 5 sterren classificatie hebben. Het risico bij deze projecten is laag tot zeer laag. 
  • Wij investeren alleen in projecten waar wij zelf achter staan. Wij baseren ons hierop op het concept, het lezen van bedrijfsplan, beoordeling locatie bedrijf, etc.) 
  • Wij investeren alleen met geld wat we kunnen missen

In totaal hebben wij nu een bedrag van € 2.750,00 geïnvesteerd in crowdfunding-projecten. Hiervan is inmiddels € 220,72 terugbetaald. 

Wij hanteren als uitgangspunt een maximum bedrag voor onze crowfunding-portefeuille van € 3.000,00. Dat betekent dat er dit jaar nog ruimte is voor één investering van € 250,00. Daarbij geldt dat - als er een bedrag van minimaal € 250,00 is terugbetaald - dit bedrag opnieuw geïnvesteerd mag worden. 

De aflossing- en renteopbrengsten worden op een aparte spaarrekening gestort, zodat wij een goed overzicht hebben en houden. Ook houden wij op een aparte blogpagina een overzicht bij, waarop onze crowdfunding-projecten staan vermeld.

Een steuntje in de rug voor collega-blogger In10jaarFinancieelOnafhankelijk

Afgelopen zondag 26 maart schreef collega-blogger In10jaarFinancieelOnafhankelijk een blog over de negativiteit, die rondom crowdfunding hangt. Weg met deze negativiteit, is het devies! Ik kan mij wel vinden in dit standpunt. Ook wij investeren weliswaar nog maar relatief kort om op langere termijn de resultaten te kunnen beoordelen. Tot op heden lopen alle projecten goed en vindt stipt maandelijkse betaling plaats. Dat neemt niet weg dat er risico's zijn. Risico's waar je je terdege van bewust moet zijn. Dat betalingen kunnen stagneren of zelfs stoppen. Hoe wij hier mee omgaan, hebben wij hierboven, maar ook in andere blogs, al vaker toegelicht. 

Dat investeren met risico's komt en dat spreiding van risico's essentieel is onderschrijf ik volledig. Steevast wordt het argument aangevoerd dat investeren in crowdfunding risicovoller is dan beleggen. Of dat ook echt zo is, zullen de resultaten moeten uitwijzen.
Rationeel gezien kan het investeren (lees: beleggen) in bijvoorbeeld indexfondsen minder risicovol zijn dan investeren in crowfunding-projecten. De spreiding in een indexfonds is (veel) breder (lees: een grote aantallen bedrijven) dan investeringen in een aantal crowdfunding-projecten. Daarnaast geldt dat beleggingen relatief eenvoudig snel weer kunnen worden verkocht. Bij een investering in een crowdfunding-project kan dat niet zo maar. En toch denk ik dat je door een juiste spreiding ook met investeren in crowfunding-projecten aan risicomanagement kunt doen.

Gevoelsmatig staat beleggen juist verder mij af, omdat het (middel)grote bedrijven zijn die ergens op de wereld hun 'ding' doen. Investeren in bedrijven via crowdfunding staat op de een of andere manier dichter bij mijn gevoel. Maar goed, het gevoel is één, de feiten zijn twee. Ten aanzien van het tweede kan ik het bedrijfsplan beoordelen en en een goede afweging maken van de financiële risico's. En het eerste punt? Ik hecht sterke waarde aan de drijfveren en ambities van de ondernemers. Het is juist dit totaalplaatje dat maakt of ik geld wil investeren. Met beleggen zou dat dan weer niet anders moeten zijn.

Zo lang je je bewust bent van de risico's die crowdfunding met zich mee brengt, je je goed verdiept in wie en waar je in investeert en het geld kunt missen zie ik persoonlijk niet in waarom crowdfunding geen alternatief kan zijn van beleggen.
Beleggen is overigens een onderwerp waar ik mij momenteel in aan het verdiepen ben, als aanvulling op mijn crowdfunding-portefeuille. De eerste stap is genomen: ik heb een rekening geopend bij deGiro.

Overzicht met blogs over crowdfunding

Ik heb ook meteen maar van de gelegenheid gebruik gemaakt om een overzicht te maken van de tot op heden gepubliceerde blogs over het onderwerp crowdfunding:

4 november 2016: Crowdfundinghypotheek
14 januari 2017:   Een zesde investering in crowdfunding


Wat zijn jouw (onderbouwde) ervaringen met crowdfunding?

Totaal aantal pageviews