zondag 29 januari 2017

Onze WOZ-waarde stijgt explosief

In de afgelopen jaren ontvingen wij rond 24 januari van onze gemeente het nieuwe aanslagbiljet met daarop de WOZ-waarde met op peildatum 1 januari van het jaar ervoor. Dit jaar ontvingen wij deze afgelopen weekend. De WOZ-waarde wordt gebruikt als grondslag voor de vaststelling van de diverse heffingen, zoals afvalstoffen- en rioolheffing.

De laatst vastgestelde WOZ-waarde, met peildatum 1 januari 2015, bedraagt € 202.000,00.

In onze straat zijn er in het afgelopen jaar twee tussenwoningen verkocht. Eén voor € 212.500,00 en de ander voor € 220.000,00. 
Wij hebben echter een hoekwoning. Een conclusie die je dan kunt trekken, is dat de verkoopwaarde toch een stuk hoger ligt, omdat enerzijds het perceel groter is en anderzijds de staat van onze woning aanzienlijk beter is.

Het WOZ-waardeloket, dat sinds dit jaar actief is, geeft ook inzicht in de WOZ-waarde van, uiteindelijk, alle woningen in Nederland. Sindskort is de WOZ-waarde van de huizen in onze gemeente ook te raadplegen. Wat opvalt is dat de WOZ-waarde, met pijldatum 1 januari 2015, van alle hoekhuizen in onze straat - deze zijn qua bouw en oppervlakte identiek - een heel stuk lager ligt; zo rond de € 188.000,00. Het verschil tussen deze WOZ-waarde en de onze is dan zo'n € 14.000,00. De WOZ-waarde van deze huizen met peildatum 1 januari 2016 is nog niet bekend.

WOZ-waarde stijgt explosief

Waar ik zelf een verhoging van de WOZ-waarde had verwacht van een hooguit een paar duizend euro, stijgt deze explosief. De WOZ-waarde met peildatum 1 januari 2016 is vastgesteld op maar liefst € 221.000,00. Een stijging van € 19.000,00 in één jaar tijd. Dat komt neer op een stijging van bijna 10%!

De aanslag voor gemeentelijke belastingen komt precies € 30,00 hoger uit. Dat valt op zich nog mee. Ook heb ik deze nieuwe WOZ-waarde even ingevuld in de gewijzigde voorlopige teruggaaf. Naar verwachting krijgen wij nu bijna € 400,00 minder terug. Dat is natuurlijk een serieus bedrag.

Wel of geen bezwaar

Nu ik weet dat de WOZ-waarde met peildatum 1 januari 2015 van vergelijkbare hoekhuizen in onze straat aanzienlijk lager ligt - waarbij de WOZ-waarde met peildatum 1 januari 2016 fors is gestegen - overweeg ik om bezwaar aan te tekenen. Ik vind het nog al een forse stijging, die hoger is dan de gemiddelde gestegen verkoopprijs in onze regio. Aan de andere kant kun je ook aanvoeren dat de WOZ-waarde van ons huis ten opzichte van de bovengenoemde twee verkochte woningen - die tevens als referentie zijn gebruikt in het taxatierapport van de gemeente - nog relatief laag is.

Als wij ons huis zouden willen verkopen - iets dat wij niet van plan zijn - dan is een hogere WOZ-waarde juist aan te bevelen. Nu wij ons huis niet willen verkopen, is juist een lagere WOZ-waarde gunstig in verband met de gemeentelijke belastingen en de voorlopige teruggaaf.

Zouden jullie bezwaar aantekenen? En waarom wel of waarom niet?

zaterdag 21 januari 2017

Punt uit!

Naast de ambitieuze financiële doelstellingen voor het aankomende jaar, hebben wij begin dit jaar besloten bewust een aantal wensen op te nemen, die geld kosten en waar geen directe financiële besparing tegenover staat. Maar wel comfort, of het 'maken van dierbare herinneringen'. Eén van deze wensen is een bezoek aan een wedstrijd van FC Barcelona, samen met zoonlief.


Al jaren zetten wij een groot deel van ons inkomen (ruim 40%) apart voor het verlagen van de maandlast door maximaal extra af te lossen op onze aflossingsvrije hypotheek en/of in te leggen op de bankspaarhypotheek, het investeren in onderhoud en het comfortabeler maken van ons huis. Nu is het echt niet zo dat wij op een houtje bijten om dit te realiseren, want er is ook voldoende ruimte voor ontspanning en plezier. Uitgangspunt hierbij is een – in onze ogen – gezonde balans tussen optimaal kunnen genieten van ons (gezins)leven nu en zo veel mogelijk voorbereid zijn op de toekomst. 

Eerlijk is eerlijk, het zoeken naar de juiste balans is soms best moeilijk. Aan de ene kant ben ik apetrots op de behaalde financiële resultaten in de afgelopen jaren. Daar is inzet en vasthoudendheid voor nodig. Het wordt een bepaalde routine, waarbij het steeds lastiger wordt om geld uit te geven aan andere zaken, zoals het maken van dierbare herinneringen. 

Dat gevoel, dat kwam ook deze week weer om de hoek kijken. 

Ik had al langer een leuke voetbalwedstrijd op het oog. Zaterdag 4 februari staat namelijk de wedstrijd FC Barcelona (nummer 3) tegen Athletico Bilbao (nummer 7) op het programma. Een grote kans dat alle grote vedetten dan meespelen. Ook de datum valt gunstig, want maandag moet zoonlief natuurlijk wel gewoon weer naar school.
Vol enthousiasme ging ik op onderzoek uit en stelde een mooie reis samen, en plakte er voor twee tientjes zelfs nog een extra dag aan vast. Totaalprijs van deze reis: € 854,00.
En daar komt dat gevoel weer om de hoek kijken: wat een geld voor een trip van drie dagen (inclusief retourvlucht, twee hotelovernachtingen met ontbijt en tickets voor de wedstrijd). En dat is het ook, als ik het rationeel bekijk. Maar als ik het rationeel blijf bekijken, gun ik het mijzelf (en daarmee mijn zoon) dit niet.
Ik besloot naar mijn gevoel te luisteren: ik ga samen met mijn zoon een heerlijk lang weekend naar Barcelona, wij gaan genieten van de stad én de wedstrijd, genieten van het samen zijn als vader en zoon. Dierbare herinneringen maken, die zowel hij als ik altijd bij ons zullen dragen.

Wij gaan, punt uit!

dinsdag 17 januari 2017

Extra inleg bankspaarrekening: de stand van zaken (update)

Eind oktober van het vorige jaar schreef ik al een update over een extra inleg in onze bankspaarrekening per 1 februari 2017.

De vraag die nog open stond is of wij de inleg zouden verdelen over de twee bankspaarrekeningen of dat wij deze op één van beide bankspaarrekeningen zouden storten. Wij hebben voor deze laatste optie gekozen.

Wij namen dan ook afgelopen december weer contact op met onze bank met de vraag hoe zij deze extra inleg administratief afhandelen. Wat blijkt? Wij kunnen de extra inleg gewoon overboeken naar een IBAN-nummer van de bank onder vermelding van het term 'extra inleg bankspaarrekening' en het betreffende bankspaarrekeningnummer. Zo gezegd, zo gedaan: op 1 februari a.s. wordt er een bedrag van € 1.500,00 overgeboekt naar de bank.

Gevolgen voor de hoogte van de maandelijkse inleg 

Deze extra inleg op één van de bankspaarrekeningen heeft effect op, onder andere, de hoogte van de maandelijkse inleg. Een plaatje zegt vaak meer dan duizend woorden, reden waarom ik de gegevens van onze bankspaarhypotheek, met twee bankspaarrekeningen (van in totaal € 142.500,00), in de tool van Rentenier heb gezet (let op: er is nu ook nieuwe tool, die nog in bèta is):


Uit het overzicht blijkt dat - als gevolg van de extra inleg van € 1.500,00 - de maandelijkse inleg daalt van € 181,65 naar € 171,69. De bandbreedte ligt op 5,03, ruim binnen de van toepassing zijnde bandbreedte van 1:10, hoewel onze bank inmiddels een bandbreedte hanteert van 1:7.

Dit jaar zetten wij weer - naast de maandelijkse maximale aflossing op onze aflossingsvrije hypotheek - ook weer geld apart voor een extra inleg van € 1.500,00 per 1 februari 2018. Dit bedrag zullen wij dan tegen die tijd storten op de andere bankspaarrekening. 

Eind 2019 eindigt onze rentevastperiode. Tot die tijd rendeert de inleg tegen 4,75% rente. Altijd hoger dan de rente, die je vandaag de dag op een spaarrekening krijgt. Maar let wel: het eenmaal ingelegde bedrag in de bankspaarrekening kan hier niet meer aan worden onttrokken! Dus, je moet het geld er voor hebben gespaard danwel niet op (korte) termijn nodig hebben.

Maken jullie gebruik van de mogelijkheid om extra in te leggen op jouw (bank)spaarhypotheek?

zaterdag 14 januari 2017

Een zesde investering in crowdfunding

Vanmiddag hebben wij weer een nieuwe investering gedaan van € 500,00 in het crowdfunding-project van het concept Proeflokaal Bregje. 
Sinds april van het vorige jaar hebben wij - verdeeld over zes projecten - een bedrag van € 2.000,00 geïnvesteerd. Daarvan is inmiddels € 138,60 terugbetaald via annuïtaire aflossing. 

Het bijgewerkte overzicht van crowdfunding-projecten vind je hier terug.

Hoewel wij enkel defensief investeren in projecten is en blijft investeren in crowdfunding risicovol. Het wordt nu wel écht tijd om de risico's ook te spreiden over diverse crowdfundingplatformen én bedrijven. Immers, de zowel het concept 'La Cubanita' als 'Proeflokaal Bregje' worden enkel via Horeca Crowdfunding aangeboden en ook qua concept zijn beide bedrijven aan elkaar gelieerd, omdat beide bedrijven van dezelfde eigenaren zijn. Het uitbaten van de vestigingen vindt dan wel weer via een franchise-formule plaats. 
Dat is overigens een gedachtegang waarover ik al eerder blogde. Echter, beide concepten spreken mij, los van de zeer defensieve kredietbeoordelingen, zo aan dat ik er tóch voor heb gekozen om in een vijfde project te investeren. 

Overigens krijg ik regelmatig de vraag welke criteria wij nu hanteren bij het investeren in crowdfunding. Deze criteria heb ik al eens genoemd in een eerder blog, maar zal ze hier nogmaals herhalen:

Wat zijn de criteria die wij hanteren bij crowdfunding?

Het platform - waar wij nu hebben geïnvesteerd in een zestal projecten - hanteert een risicoclassificatie. Deze risicoclassificatie geeft, kort gezegd, aan hoe de aflossingscapaciteit is van de kredietnemers.

Wij kiezen heel bewust voor een wat defensieve aanpak, zover je daarvan kunt spreken als je investeert in horecabedrijven, via crowdfunding. Er zitten nu eenmaal, zoals al eerder gezegd, risico's aan, waarvan je je bewust moet zijn. Hierover schreef ik al in de onderstaande blogs.
Concreet houdt dit in dat wij enkel investeren in projecten die een vier of vijf sterren classificatie hebben. Naast deze 'harde' criteria, moeten wij ook een goed gevoel bij het concept, het bedrijfsplan en de locatie hebben, de zogenoemde 'zachte' criteria.

Overzicht met blogs over crowdfunding


Ik heb ook meteen maar van de gelegenheid gebruik gemaakt om een overzicht te maken van de reeds gepubliceerde blogs over dit onderwerp:

4 november 2016: Crowdfundinghypotheek

maandag 9 januari 2017

Eigen zonnepanelen (op een dak) in de buurt

Toen wij ons huis in 2005 kochten, waren wij nog helemaal niet bezig met hoe wij zelf duurzaam energie kunnen opwekken. 

Nu wij sinds 2012 een heel andere weg zijn ingeslagen, stellen wij ons regelmatig de vraag hoe wij enerzijds de energiekosten kunnen drukken en anderzijds energie op een meer duurzame manier zouden kunnen opwekken. 

Het grootste minpunt van ons huis dat de dakligging ongunstig is voor het plaatsen van zonnepanelen. Ik zou willen dat wij daar toen (beter) over nagedacht hadden. Maar goed, als je alles van te voren weet heb je makkelijk praten.

Nu hebben wij geen verhuisplannen. Ons hoekhuis is bijzonder comfortabel en staat op een voor ons heerlijke centrale locatie. Als wij al weg zouden willen is dat als onze zoon het huis uit is. Dan zouden wij er voor kiezen om kleiner te gaan wonen. Maar goed, dat duurt nog wel even. Wat zijn dan voor ons de alternatieven? Dat is niet alleen een vraag die wij onszelf als huiseigenaren stellen, maar dat geldt vast ook voor menig huurder.


Zonnepanelen (op een ander dak) in de buurt 

Waar het tot voor kort alleen mogelijk was om als particulier zonnepanelen aan te schaffen en te plaatsen op het eigen dak, hoor ik steeds vaker over initiatieven om zonnepanelen te laten plaatsen op een dak in de buurt. Je koopt dan een aantal zonnepanelen, die op een andere plaats dan het dak van jouw huis worden geplaatst. Bijvoorbeeld op een sporthal, zwembad of langs een snelweg. Een interessante ontwikkeling. Helemaal als je je bedenkt dat de overheid deze initiatieven dusdanig subsidieert dat er voor een langere periode geen energiebelasting betaald hoeft te worden als de koper in een zogenoemde 'postcoderoos' woont. Een postcoderoos houdt niets meer of minder in dan dat de koper energie afneemt in een gebied dat vlakbij zijn eigen postcodegebied ligt.

Uit nieuwsgierigheid ben ik eens gaan onderzoeken welke mogelijkheden er op dit moment zijn. Deze zijn nog beperkt, zowel voor wat betreft het aantal aanbieders als het aantal projecten. In ieder geval is er geen project dat binnen mijn postcoderoos valt. 


Aanbieders

Wat zoekopdrachten via onze bekende 'zoekvriend' (die alles schijnt te weten) levert een aantal energiecoöperaties op, die ik ondermeer ook terug vind op de site van Milieu Centraal. Naast deze coöperaties, zoals Zon op Nederland, is het ook mogelijk om via crowdfunding te investeren in gedeelde zonnepanelen. Een voorbeeld hiervan is Zonnepanelendelen

Ook een aantal commerciële bedrijven, zoals ZonneHub (Essent) en Solar Green Point, heeft zich op het delen van zonnepanelen gestort.  

En nee, ik heb geen aandelen in deze bedrijven en deze blog is al helemaal geen advertorial :-)

Vragen

Het klinkt allemaal erg interessant en bijna te mooi om waar te zijn. Er komen dan meteen wel allerlei vragen bij mij omhoog. Hoe zit dat dan bijvoorbeeld met het eigendom en verzekering van de gekochte zonnepanelen (bijvoorbeeld als het bedrijf failliet gaat of het pand afbrandt), de onderhoudskosten en wat gebeurt er als de zonnepanelen zijn afgeschreven? Ook de initiatief nemende partij, en zeker in geval van een commercieel bedrijf, zal er ook wat aan willen verdienen. Genoeg vragen om mij eens in te verdiepen de komende tijd. 

Zou jij er voor open staan om zonnepanelen aan te schaffen, die vervolgens wel van jou zijn maar op een ander dak liggen dan jouw eigen huis?

zondag 8 januari 2017

Eerste aflossing van 2017!

In onze doelen van 2017 gaan wij uit van een maximale extra aflossing van € 10.550,00 op onze aflossingsvrije hypotheek. Dat komt neer op een maandelijkse extra aflossing van € 879,16. Maar, zoals ik in dit blog al uitlegde hebben wij eind vorig jaar een familiebankhypotheek afgesloten om gebruik te kunnen maken van de extra boetevrije aflossingsruimte, die is ontstaan door het aanvragen van rentemiddeling medio vorig jaar. 
Bij het aanvragen van rentemiddeling worden namelijk de voorwaarden op leningdeelniveau weer opnieuw toegepast. En dat houdt in dat wij per afgelopen augustus weer maximaal boetevrij mogen aflossen. 

Eind november losten wij het resterende boetevrije bedrag van € 7.050,00 af op de aflossingsvrije hypotheek. Via internetbankieren waren wij van plan het resterende deel van de familiebankhypotheek - van € 2.950,00 - per 1 januari 2017 over te maken naar de bank. Nu heb ik een aardige voorliefde voor getallen en met name afgeronde getallen.
En zo maakte ik eind december een bedrag over van € 3.190,70, waardoor de restschuld van de aflossingsvrije hypotheek uitkomt op precies € 37.000,00. 

De extra aflossing wordt per 1 februari 2017 verwerkt, tegelijkertijd met het nieuwe termijnbedrag. Door deze extra aflossing daalt onze maandtermijn voor dit leningdeel van € 103,83 naar € 95,58. Een rentebesparing van € 8,25 bruto.

De totale hypotheekschuld daalt daarmee tot net onder € 150.000,00, tot € 149.959,58. Het positieve verschil tussen de in 2010 afgesloten hypotheek en de stand per 1 februari 2017 is € 99.040.42. De details vind je, zoals inmiddels gebruikelijk, weer terug in ons hypotheekoverzicht.

Met de eerstvolgende aflossing in maart van dit jaar - wij lossen vanaf dat moment nog tien maandelijkse termijnen af van € 735,93 - en de inleg op de bankspaarhypotheek bereiken wij een nieuwe mijlpaal: wij hebben dan een bedrag afgelost van de zes magische cijfers voor de komma.

Hoe staat het met jouw aflosdrift aan het begin van dit nieuwe jaar?

vrijdag 6 januari 2017

Wat zijn wij nu waard? (update januari 2017)

Een een half jaar geleden maakten wij voor het laatst de balans op hoeveel wij waard zijn. De voorlaatste update lees je hier terug. Hoe staan wij er nu voor?

In februari 2015 bleken wij op dat moment € 38.124,60 waard te zijn:
Februari 2015
Inboedel
€ 5.000,00
Spaargeld
€ 22.387,00
Waarde auto
€ 5.500,00
WOZ waarde
€ 199.000,00
Totaal bezittingen
€ 231.887,00
Af: resterende hypotheek
€ 186.862,40
Af: familielening kozijnen
€ 6.900,00
Wat zijn wij waard?
€ 38.124,60
  
De onderbouwing van de diverse posten, zoals het bepalen van de hoogte van de inboedel, lees je in dit blog terug.

Het is dan interessant om te zien dat de manier hoe wij met onze financiën omgaan ook echt effect heeft. Begin 2016 bleken wij al € 61.023,92 waard te zijn: 

Januari 2016
boedel
€ 5.000,00
Spaargeld
€ 29.968,00
Waarde auto
€ 5.250,00
WOZ waarde
€ 199.000,00
totaal bezittingen
€ 239.218,00
Af: resterende hypotheek
€ 172.294,08
Af: familielening kozijnen
€ 5.900,00
totaal
€ 61.023,92

Per half juni 2016 zag het plaatje er als volgt uit:
Juni 2016
boedel
€ 5.000,00
Spaargeld
€ 23.773,46
Waarde auto
€ 5.050,00
WOZ waarde
€ 202.000,00
totaal bezittingen
€ 235.823,46
Af: resterende hypotheek
€ 165.673,01
Af: familielening kozijnen
€ 5.300,00
totaal
€ 64.850,45

Wij zijn nu ten opzichte van de vorige update weer een half jaar verder.
Hoe ziet het plaatje er op dit moment uit?

Januari 2017
boedel
€ 5.000,00
Spaargeld
€ 25.217,86
Investeringen: crowdfunding
€ 1.500,00
Waarde auto
€ 4.650,00
WOZ waarde
€ 202.000,00
totaal bezittingen
€ 238.367,86
Af: resterende hypotheek
€ 149.150,28
Af: familielening kozijnen
€ 4.700,00
Af: familiehypotheek
€ 10.000,00
totaal
€ 74.517,58

Als wij dit plaatje leggen naast het plaatje uit juni van 2016, dan zijn wij per saldo € 9.667,13 méér waard geworden. Waar zit dat dan in?

In het afgelopen half jaar hebben wij weer diverse (extra) grote aflossingen gedaan, zoals ook al uit ons hypotheekoverzicht blijkt. Het effect van (extra) aflossen is hier mooi zichtbaar. Ook het spaargeld, en het investeringsbedrag in crowdfunding, is licht gestegen.
Waar ik nog geen rekening mee heb gehouden is de WOZ-waarde per peildatum 1 januari 2016. Naar verwachting ontvangen wij deze eind van de maand en ligt de WOZ-waarde iets hoger dan vorig jaar. Dat zou betekenen dat wij nog iets meer waard zijn. Ik wil hierover niet speculeren, dus is deze aanpassing pas zichtbaar in het overzicht van juni 2017.
Al met al een mooi resultaat! 

Hoeveel ben jij waard?

woensdag 4 januari 2017

Spectaculaire daling waterverbruik

Vanmorgen viel weer het verzoek in mijn digitale brievenbus om onze waterstand van het afgelopen jaar door te geven. Voordat ik vertrok naar mijn werk, dook ik de meterkast in om de stand te noteren en door te geven. 
Het waterverbruik is het afgelopen jaar spectaculair gedaald! 

In 2015 verbruikten wij nog 106 kuub water. Dat was al bijna 8% minder dan in 2014, maar het blijft veel als je bedenkt dat wij als gezin van drie personen 106.000 liter drinkwater hebben gebruikt. 
Bijna een jaar geleden schreef ik deze blog over bewuster om gaan met leidingwater. Hoe wij dat hebben aangepakt lees je ook terug het blog.


In februari van het afgelopen jaar blogde over de eindafrekening van het waterverbruik. Daarbij gaf ik jullie óók een update over de genomen en te nemen waterbesparende maatregelen. Zo installeerden wij onder andere waterbespaarders (ik heb geen aandelen!) in de meest gebruikte kranen, douchten maximaal vijf minuten (een zandloper helpt daarbij heel goed, al denkt onze zoon daar soms heel anders over :-)) en kochten een regenton, die wij aansloten op de regenpijp.

Hebben al deze maatregelen nu effect gehad? Ja zeker! 

Het waterverbruik is gedaald van 106 kuub in 2015 naar 88 kuub in 2016. Een besparing van bijna 17%! In liters een besparing van 18.000 liter schoon drinkwater. Dat motiveert ons om actief te blijven letten op ons waterverbruik, al zal het waterverbruik procentueel gezien volgend niet zo spectaculair meer dalen. 

Wat voor financiële gevolgen deze besparing heeft voor de eindafrekening, lezen jullie zodra deze binnen is. Aangezien water spotgoedkoop is in Nederland, zal het terug te ontvangen bedrag niet hoog zijn, maar daar gaat het ook niet altijd om.
Het gaat ons voornamelijk om de verspilling van leidingwater tegen te gaan. Want, met een beetje opletten en relatief kleine investeringen kun je zelf al veel verschil maken!

Let jij actief op jouw waterverbruik? En wat doe jij er aan om verspilling tegen te gaan?

dinsdag 3 januari 2017

Zorgverzekering 2017 aangepast

Vorig weekend onderzocht ik al een aantal scenario's met betrekking tot onze zorgverzekering in het aankomende jaar.

Net voor de kerstdagen konden wij - na twee afzeggingen door de tandarts - alsnog bij hem terecht. En het oordeel was snel duidelijk: M. wordt door hem doorverwezen naar de orthodontist. Dat geeft duidelijkheid!
Ook besloten wij in overleg dat de lang verwachte kroon van Y. komend jaar geplaatst zal worden. Ten slotte bespraken wij de voor volgend jaar te verwachten zorg voor X..
Fijn, een tandarts die mee denkt! En dat gaat zelfs zover dat de terugkomafspraak eind januari nog ten laste komt van het beschikbare 'verzekeringsbudget' van dit jaar. 
Een tandarts naar mijn hart :-)

Voor degenen die het bovengenoemde blog gelezen hebben, wij moeten ons nu gaan focussen op een variant van scenario 2, waarbij enkel de tandartsverzekering van X. iets hoger uitkomt (Aanvullend Tand: 1 ster in plaats van Aanvullend Tand Basis).

Het plaatje van dit scenario ziet er als volgt uit:


Y.
X.
Totaal
Jaar *****
Totaal
maand
Basis Zeker
€ 997,61
(€ 885,00)
€ 997,61
(€ 885,00)
€ 1.995,22
€ 166,27
Aanvullend:
3 sterren
-
€ 314,13
€ 314,13
€ 26,18
Aanvullend Tand: 1 ster
-
€ 147,92
€ 147,92
€ 12,33
Aanvullend Tand: 2 sterren
€ 207,28
-
€ 207,28
€ 17,26
Totaal


€ 2.664,55
€ 222,05


Vergelijken, vergelijken en ....  

Nu duidelijk is welke zorgbehoefte er volgend jaar te verwachten valt - laat ik vooropstellen dat wij uit eigen ervaring kunnen spreken door te stellen dat dat niet volledig te voorspellen valt - heb ik op basis van deze uitgangssituatie diverse vergelijkingssites bezocht. Hierbij ben ik enerzijds uitgegaan van een 'losse' vergelijking van mijn zorgwensen en die van X. en onze zoon M.. Ook heb ik een 'gezamenlijke' vergelijking gedaan. In alle situaties - hierbij de voorwaarden en vergoedingen zoveel mogelijk gelijk houdend - komen de premies (fors) hoger uit dan de premies die ik bij mijn huidige zorgverzekeraar Zilveren Kruis ga betalen. 
Ik denk dat dat enerzijds komt door de collectieve zorgverzekering, via de werkgever van Y.. Op de basisverzekering wordt 10% korting gegeven, op de aanvullende (tandarts)verzekeringen 15%. Daarboven op wordt een korting van 3% verstrekt, omdat de werkgever van Y. de premies van alle verzekerden in één keer op jaarbasis betaalt.

... toch stappen wij niet over

Wij stappen dit jaar dus wéér niet over. Bij het doorvoeren van de wijzigingen bleek dat mijn zoon bij mij op de polis is verzekerd. Aangezien mijn vrouw, door de aanvullende verzekering die nodig is voor vergoeding van orthodontie van M., ook de reisvaccinaties vergoed krijgt, dient onze zoon aan haar polis gekoppeld te worden. Ai, dat had ik moeten voorzien. Dat betekent vast de nodige administratieve rompslomp. Maar wat schetst mijn verbazing? Tijdens de chatsessie over vragen die ik nog had ten aanzien van de vergoedingen voor orthodontie kon dat meteen worden geregeld. En zo konden de aanpassingen daarna alsnog door mij online worden doorgevoerd. 

Case closed :-)

Ben jij in jouw zorgbehoefte voor dit jaar gedoken? En heb jij jouw zorgverzekeringen aangepast? Ben je overgestapt naar een andere zorgverzekeraar?

zondag 1 januari 2017

Doelen voor 2017

Vorige week keek ik samen met jullie terug op de behaalde resultaten van onze jaardoelen in 2016. Nu 2017 goed en wel begonnen is, wordt het tijd om de jaardoelen voor 2017 met jullie te delen.


Andere aanpak

Wij kiezen voor een andere aanpak dan vorig jaar, waarin wij een groot aantal doelstellingen formuleerden die niet al te ambitieus bleken te zijn (of wij zijn gewoon te fanatiek), omdat deze net na de zomer al gerealiseerd werden. Ook werden wij door de realiteit ingehaald, waardoor doelen niet meer valide bleken te zijn. Neem nou het vervangen van onze schutting, welke eigenlijk voor 2017 gepland stond. Hierdoor moesten wij schuiven met onze planning.

Wij vroegen ons dus af of er, naast het stellen van (aanvullende) doelstellingen, ook andere manieren zijn die tóch focus geven en flexibiliteit bieden. Het komend jaar pakken wij het iets anders aan. 

Er zijn 'maar' twee jaardoelen. Ja, je leest het goed :-) Deze zijn in lijn met ons 
streven om in de toekomst zoveel mogelijk financieel onafhankelijk te zijn.
  1. Het maximaal boetevrij aflossen van onze aflossingsvrije hypotheek.
  2. Het verhogen van onze buffer.
Naast deze twee jaardoelen hebben wij gekeken naar de wensen, die wij in de komende jaren graag gerealiseerd willen zien. Vervolgens hebben wij die geprioriteerd. Dit jaar beginnen wij bovenaan onze wensenlijst met het sparen voor de eerste wens. Dat geeft ons ook ruimte om na te denken hoe wij deze wens willen realiseren. Zodra deze wens financieel haalbaar is, volgt de uitvoering. Daarna pas gaan wij met de volgende wens aan de slag.
Op deze manier houden wij focus en zetten wij onze zinnen niet, zoals nu vaak gebeurt, op meerdere wensen tegelijkertijd. Eens kijken of dat voor ons werkt.   
Leuke gedachtegang, maar wat staat er dan op dat wensenlijstje van ons?


Jaardoelen 2017

  • Aflossen aflossingsvrije hypotheek: € 10.550,00
Het jaardoel bestaat, zoals gezegd, uit een maximale boetevrije aflossing op onze aflossingsvrije hypotheek. Dit is 10% van € 105.500,00, oftewel € 10.550,00 op jaarbasis. Een gedeelte van € 3.000,00 wordt gefinancierd uit de familiebanklening. Vanaf maart maken wij in tien maandelijkse termijnen het resterende bedrag over. Per maand is dat een bedrag van € 755,00. Dit bedrag hebben wij dan ook opgenomen in ons jaarbudget (lees: Excelsheet) van 2017.

  • Buffer: € 10.000,00
Het doel voor 2016 was dat de buffer uitkomt op € 6.000,00. Dat is gelukt. Dit jaar willen wij er naar streven de buffer te verhogen naar € 10.000,00.

Wensen (geprioriteerd)

  • Boxspring: € 3.000,00
Ons bed, en met name de matrassen, is echt aan vervanging toe. Wij hadden al eerder de wens om een boxspring aan te schaffen. Uiteindelijk moesten wij in 2016, zoals gezegd, de schutting eerder vervangen dan gepland. Vandaar dat deze wens in de ijskast werd gezet. Nu was het plan om begin 2017 ons te oriënteren op een boxspring.
In december van vorig jaar en in februari van dit jaar kwam/komt er een tweetal spaardeposito's vrij, die bedoeld zijn voor de vervanging van onze auto. Onze auto hebben wij echter begin in april 2016 al vervangen. Het uit de buffer voorgeschoten bedrag vullen wij eerst aan met de uit deze spaardeposito's te ontvangen bedragen. Er blijft echter nog een leuk bedrag ´over´, dat wij voor deze wens zullen gebruiken. 
Of toeval bestaat, daar zijn de meningen over verdeeld, maar in de kerstvakantie hebben wij ons laten adviseren. Niet, zoals wél gepland, door A-merk bedrijven, maar door een beddenzaak, welke vlakbij de ouders van X. is gevestigd. Hoewel wij eerst wat bedenkingen hadden, was de ervaring met dit bedrijf meteen positief.
Na een kort bezoek in de avond, een nacht slapen (wij gaan ten slotte niet over één nacht ijs) en halve ochtend 'proef slapen' waren wij om. Ook sleepten wij er nog een leuke 'aanbieding' uit, waarbij wij het donzen dekbed, twee kussens en topperovertrek zonder bijbetaling konden meenemen. Kortom: de eerste wens is in vervulling gegaan. Nou ja, het is nog even wachten, want de boxspring wordt over zes tot acht weken thuisbezorgd en gemonteerd.

Wij zijn ruim binnen budget gebleven. Het totaalbedrag voor de boxspring, inclusief 'aanbieding', komt uit op € 1.770,00. Dit bedrag moeten wij bij levering nog betalen. 
De komende maand zullen wij ons bed op Marktplaats zetten. Bedden met een lengte van 2.20 meter zijn - blijkbaar - best gewild. Het zou zo maar eens kunnen dat wij nog € 100,00 - € 150,00 voor het bed kunnen krijgen. Dat is dan weer mooi meegenomen!

  • Zolderrenovatie: kamer M.: bedrag nog nader te bepalen door schilder
Nu onze zoon 11 jaar oud is, wordt het ook tijd om (de inrichting van) zijn kamer te laten aansluiten bij zijn leeftijd. Op de planning van 2016 stond de wens om andere meubels - een bureau, stoel en kastje - voor hem te kopen.
Die zijn uitgezocht en staan inmiddels te glimmen in zijn kamer. 
In (de eerste helft) van 2017 willen wij de muren strak en fris laten maken en de vloerbedekking vervangen door laminaat.
De 'huisschilder' is nog niet langs geweest voor een offerte. Ook zullen wij - samen met M. - ons oriënteren op een laminaat vloer. De kosten zijn dus nu nog niet bekend.

  • Zolderrenovatie: voorzolder: bedrag nog nader te bepalen door schilder
Zodra de renovatie van de kamer van onze zoon M. is afgerond, willen wij ook de wanden op de voorzolder - alsook die in het trappengat - strak en fris laten maken. Ook hiervoor zullen wij een prijsopgave aan onze 'huisschilder' vragen.

  • Dit voetbalseizoen een wedstrijd van FC Barcelona gaan bezoeken. 
Niet de 'El Classico', maar wel een leuke, betaalbare wedstrijd. De verwachte kosten bedragen € 850,00.

  • Trapopgang eerste en tweede verdieping: bedrag nog nader te bepalen
Zowel de trap van de begane grond naar de eerste verdieping als de trap van de eerste verdieping naar zolder is - toen wij in dit huis kwamen wonen - geschilderd en voorzien van zogenoemde 'halve maantjes'. De trap is inmiddels weer aan een schilderbeurt toe. Wij hebben gekeken naar een Upstairs traprenovatie, maar het is niet zo gek dat er op internet geen prijsinformatie te vinden is. Via een collega van X. hoorden wij dat dit naar verluid om ongeveer € 5.000,00 per trap gaat. No way! Het plan is nu om beide trappen te voorzien van een stevig tapijt. Ook niet goedkoop, maar een beter alternatief nu wij de trap niet opnieuw willen schilderen. Wij moeten nog wel informeren naar de kosten.

Wat zijn jou doelen, die jullie dit jaar willen realiseren?

Totaal aantal pageviews