dinsdag 7 november 2017

BespaarBalans: the end

Na een periode van bijna twee jaar bloggen heb ik onlangs besloten te stoppen met mijn blog  'BespaarBalans'.

Diegenen die al langer met mij mee lezen, was het al opgevallen: het is sinds eind augustus erg stil op mijn blog. Een aantal ongeruste lezers vroeg zich in een reactie op mijn laatste blog al af wat er aan de hand is en of het wel goed met mij gaat. Ik heb hen, en kan ook jullie, geruststellen: het gaat goed met mij; er is niets ernstigs aan de hand. Maar waarom is het dan zo stil? En waarom dit besluit?

Al langere tijd merk ik dat de inspiratie om te schrijven weg is. Het kost mij steeds moeite om te schrijven, ik zie er tegen op. En dat was wel eens anders :-) Waar zit het hem dan in? Ik merk - althans zo voelt dat - dat ik op een gegeven moment in herhaling begin te vervallen. Op een gegeven moment is er voldoende gezegd over onderwerpen op het gebied van besparen en consuminderen. En hoewel ik mij besef dat er altijd weer nieuwe lezers zullen zijn die nieuwe inspiratie opdoen uit mijn blogs, is dat voor mijzelf onvoldoende om mij gemotiveerd te houden om hier over te blijven schrijven. Been there, done that, zeg maar. Ik merk ook dat ik andere blogs om deze redenen minder actief lees. Al blijft er altijd ruimte om te blijven leren.

Het zegt denk ik ook meer iets over de weg die wij de afgelopen jaren hebben bewandeld. De zoektocht naar een balans tussen besparen en genieten voor nu en in de (nabije) toekomst, de ervaring die ik onderweg heb opgedaan - en waar ik jullie deelgenoot van heb gemaakt op dit blog - heeft geleid tot inzichten en een inrichting van ons leven waar ik nog elke dag dankbaar voor ben!

Wij blijven op dezelfde voet doorgaan, waarbij er steeds meer ruimte komt om in het hier en nu nóg meer te genieten, maar er ook voor te zorgen dat wij de keuze en het moment kunnen invullen om in de toekomst ons (werkende) leven anders in te richten.

Ik wil alle vaste en anonieme lezers uit het diepst van mijn hart bedanken voor het meelezen op mijn blog, maar meer nog voor het reageren, het delen van jullie ervaringen en niet in de laatste plaats het voeren van inhoudelijke discussies. Ook 'mijn' mede-bloggers bedank ik voor hun inspiratie, interactie en waardeer het fijne contact dat er in de afgelopen jaren is geweest.
Jullie zijn nog niet helemaal van mij af, want ik blijf jullie blogs - zij het wat minder frequent - lezen en zal vast ook nog wel eens een reactie achterlaten.

Dit blog blijft, al is het maar vanwege een archieffunctie, voorlopig nog online.

Het ga jullie goed!

donderdag 31 augustus 2017

Budget uitvaart: laat je niet kisten door de commercie

Geen advertorial!

Van de week las ik in de digitale versie van het Algemeen Dagblad een interview over een voordelige en persoonlijke uitvaart. Beter bekend als de 'budget uitvaart'. Het blijkt om een nieuw boek te gaan van bespaardeskundige Marieke Henselmans. Een (werk)boek met de titel 'Laat je niet kisten door de commercie'.

Hoewel dit boek medio september pas in de winkel ligt, trok het wel mijn aandacht. Want, in mijn twee blogs over de nieuw afgesloten overlijdensrisicoverzekering stel ik mijzelf al de vraag of wij onze uitvaartverzekeringen nog wel moeten houden. Het punt is dat ik vanaf mijn geboorte een uitvaartpolis heb met een dekking die naar de maatstaven van vandaag erg goed is. 


Al diverse keren is mij geadviseerd - door diverse verzekeraars - deze polis met een premie van een paar euro nooit te beëindigen. De aangepaste uitvaartpolis van mijn vrouw en zoon, afgesloten bij de geboorte van onze zoon, is een stuk minder riant. Maar waarom blijven betalen als de nieuw afgesloten overlijdensrisicoverzekering voldoende ruimte biedt om deze kosten te dekken?

Los van het gegeven dat de nieuwe overlijdensrisicoverzekering voldoende dekking heeft om een uitvaart te kunnen betalen, is dat geld natuurlijk niet meteen beschikbaar na overlijden. Nu zal de factuur van de uitvaartondernemer - in het geval dat wij geen uitvaartverzekering meer hebben - ook niet meteen de eerste dag op de mat liggen. Als de kosten echt beduidend lager liggen dan een reguliere uitvaart, dan is het zelfs het overwegen waard om het bedrag te sparen in plaats van een uitvaartverzekering af te sluiten.

Wat sterk mee speelt is dat na een overlijden van een dierbare - en dit hebben wij helaas van heel dichtbij meegemaakt - je hoofd niet staat naar allerlei regelzaken. Het kan dan fijn zijn om dat uit handen te geven. Maar daar hangt dan wel een kostenplaatje aan. De belangrijkste tip die Marieke geeft is: bel niet direct de uitvaartondernemer. Overleg eerst met de familie en/of vrienden.
Het punt dat Marieke in dit interview maakt is dat nabestaanden andere keuzes maken als een uitvaartondernemer in het spel is, en daarbij niet zo op het financiële plaatje letten. Uitvaartondernemers hebben er ook zelf baat bij om het maximale bedrag van de uitvaartverzekering uit te nutten, en bij voorkeur nog iets meer. Hierdoor is een uitvaartverzekering een stuk duurder dan nodig is. Zij stelt dat een gemiddelde uitvaart al snel € 8.000,00 kost. Dit kan volgens haar een heel stuk goedkoper, variërend van € 1.250,00 tot € 3.750,00. Het bij het boek te bestellen werkboek bevat instrumenten om zelf uit te zoeken en te beschrijven hoe de uitvaart er uit moet komen te zien. Ik kan mij zo voorstellen dat de nabestaanden dan zelf het meeste regelen.

Het geeft in ieder geval stof tot nadenken. Het lijkt mij een interessant boek, maar de aanschafprijs van € 17,99 schrikt mij een beetje af, temeer omdat je het werkboek (€ 9,99) los van het boek moet aanschaffen. Al zal een groot deel van deze informatie - en een stappenplan - ook vast op internet te vinden zijn. Of even wachten totdat het boek in de bieb ligt, en het werkboek los aanschaffen :-) 

Heb jij jouw uitvaartwensen in kaart? En zou jij voor een budget uitvaart kiezen? 

woensdag 30 augustus 2017

Onverwachte afkoopsom overlijdensrisicoverzekering

Vorige week schreef ik al over een grote besparing die wij realiseerden door het afsluiten van een nieuwe overlijdensrisicoverzekering. 

Het opzeggen van de 'oude' overlijdensrisicoverzekering blijkt echter geen sinecure.  Zoals ik al schreef verzocht de verzekeraar ons om een aantal aanvullende stukken op te sturen, zoals identiteitsbewijzen, een recent bankafschrift, een IBAN en een afkoopverklaring. De afkoopverklaring was niet bijgevoegd. Ook was er geen voorbeeld op hun site te vinden. Dus schreef ik zelf een keurig briefje waarin ik een verklaring aflegde tot afkoop van de polis.
Maar dat was blijkbaar niet voldoende, want deze week ontvingen wij wéér een brief van de verzekeraar, waarin nogmaals werd bevestigd dat wij van plan zijn de verzekering te beëindigen. Ook werden wij fijntjes gewezen op de gevolgen hiervan. De strekking van de brief was duidelijk: weet u het wel echt, ja, heel echt zeker dat u bij ons weg wilt?

Ehm, ja! :-) 

Dit keer was er wel een afkoopverklaring bij de brief gevoegd, waarbij ook weer aanvullende stukken moeten worden bijgevoegd, waaronder de originele polis. Is die niet bijgevoegd, dan moet er ook een afstandsverklaring getekend worden, om te voorkomen dat iemand met de originele polis alsnog een verzoek indient om de opgebouwde waarde in de polis uit te laten keren.

Want, wat bleek? Een deel van de premie die wij voor de overlijdensrisicoverzekering betalen, wordt apart gezet. Hiervan waren wij ons niet bewust, en ik kan dit in de originele polis ook niet teruginden.
De verklaring die de verzekeraar geeft is dat in het begin van de verzekering teveel premie wordt betaald en tegen het einde van de verzekering te weinig. Over de gehele looptijd komt de premiebetaling wel netjes uit. Maar als je nu vroegtijdig de overlijdensrisicoverzekering opzegt, keren ze de teveel betaalde premie uit. En dat gaat toch nog om een flink bedrag: € 974,95. 

De gevraagde afkoopverklaring en de bijbehorende stukken gaan morgen met de post mee. Met een beetje geluk staat er binnenkort een leuk bedrag op onze rekening. Dit bedrag zetten wij even apart op de spaarrekening, omdat ik binnenkort ook eens ga kijken wat wij met onze uitvaartverzekeringen gaan doen.

dinsdag 22 augustus 2017

Grote besparing met nieuwe overlijdensrisicoverzekering

Toen wij in december 2009 onze hypotheek oversloten naar onze huidige bank, stelde de Nationale Hypotheek Garantie (hierna: NHG) een overlijdensrisicoverzekering verplicht. De verzekering wordt dan verplicht gekoppeld aan de hypotheek. Dit heet ook wel 'verpanden'. Bij overlijden van één van de verzekerden wordt met het verzekerde bedrag (een deel van) de hypotheek afgelost.
De norm die NHG stelt is dat er bij overlijden niet meer aan hypotheek mag overblijven dan 80% van de waarde van de woning. Het bedrag dat daarboven wordt geleend, moet daarom verplicht afgedekt worden met een overlijdensrisicoverzekering. Dit geldt voor elke aanvrager van wie het inkomen nodig is voor de hypotheek.

Op dat moment was de hoogte van onze hypotheek € 245.000,00, en inclusief financieringskosten € 248.000,00. De marktwaarde van onze woning was op dat moment € 221.000,00. Nemen wij van dit bedrag 80%, dan moet er voor het bedrag boven € 176.800,00 (€ 68.200,00) een overlijdensrisicoverzekering afgesloten worden. Voor ons was er nóg een reden om een dergelijke verzekering te willen afsluiten. Wij wilden (en willen) elkaar graag goed achterlaten, zodat er voldoende ruimte is om in het huis te kunnen blijven wonen. Hierbij moet niet alleen gedacht worden aan het (gedeeltelijk) aflossen van de hypotheek, maar ook aan inkomensterugval in verband met, bijvoorbeeld, extra zorg en opvang van kinderen. 

Wij sloten een gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering ter hoogte van € 145.000,00 voor de duur van de looptijd van de hypotheek, zijnde 26 jaar. De premie bedroeg € 38,51 per maand.

Aflossen hypotheek

De afgelopen jaren hebben wij fors extra afgelost op onze aflossingsvrije hypotheek. Kijk voor een gedetailleerd overzicht van onze aflossingen (en extra stortingen in de bankspaarhypotheek) op onze hypotheekpagina

Inmiddels is de hoogte van onze hypotheek met bijna € 76.000,00 gedaald. Per 1 juli 2017 bedraagt deze € 172.140,65. Dat houdt in dat de verplichting om een overlijdensrisicoverzekering te koppelen aan de hypotheek mag komen te vervallen. 

Het voordeel van het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering die niet verpand is aan de hypotheek is dat je vrij bent om tussentijds een andere overlijdensrisicoverzekering af te sluiten (of stop te zetten). De uitbetaling vindt plaats aan de verzekeringnemer(s), waarmee je de hypotheek zelf (gedeeltelijk) kunt aflossen en een gedeelte van de uitkering kan gebruiken voor andere doeleinden, zoals de financiering van een begrafenis of crematie. Of om na deze heftige gebeurtenis meer financiële vrijheid te hebben om (tijdelijk) minder te werken om zo meer te zorgen te kunnen bieden aan eventuele kinderen.

Daarnaast zijn de premies van overlijdensrisicoverzekeringen de afgelopen jaren aanzienlijk gedaald. Het kan dus best lonen om zelf een nieuwe af te sluiten.


Maar hoe regel je dat?


Contact met de bank

Al voordat de hypotheek door 'de grens' van € 176.800,00 zakte, nam ik contact op met de hypothekenlijn van onze bank. De hypotheekadviseur vertelde dat, als wij aan de NHG-norm voldoen, wij een verzoek bij de bank kunnen indienen om de verpanding te laten vervallen. Dat houdt kortweg in dat de bank aan de verzekeraar toestemming geeft om de overlijdensrisicoverzekering los te koppelen van de hypotheek. 
Zo gezegd, zo gedaan. Na het overmaken van de extra aflossing op onze aflossingsvrije hypotheek van begin juli 2017 mailde ik de hypotheekadviseur rechtstreeks met het verzoek de overlijdensrisicoverzekering te laten vervallen.

De volgende dag ontving ik bericht dat hij het verzoek had doorgezet naar het hoofdkantoor. Enkele dagen later kreeg ik groen licht van de bank. Ik moest nog een formeel formulier invullen. Hiermee heb ik even gewacht totdat ik een nieuwe overlijdensrisicoverzekering had afgesloten. Daarover hieronder meer. 

Het verzoek werd snel afgehandeld door de bank. Er zou een bevestiging van de verzekeraar volgen, waarin de verzekering wordt beëindigd. Na onze vakantie lag er een brief bij de post, waarin de verzekeraar ons verzocht aanvullende stukken aan te leveren, waaronder geldige identiteitsbewijzen, ons bankrekeningnummer en een afkoopverzoek. Op zich vreemd, want bij het aangaan van de verzekering waren al identiteitsbewijzen aangeleverd. En maandelijks wordt de premie geïncasseerd van ons bankrekeningnummer. 
Over het afkoopverzoek verbaasde ik mij ook, want naar mijn weten hebben wij geen polis afgesloten waarop nog een afkoop kan plaatsvinden. En in de tussentijd was onze nieuwe overlijdensrisicoverzekering al ingegaan...

Ik stuurde begin deze week de gevraagde stukken alsnog op. Ik verwacht toch in de komende week de schriftelijke bevestiging van opzegging. Het zou dan mooi zijn als wij ook nog een afkoopbedrag ontvangen :-)


Nieuwe overlijdensrisicoverzekering

Het afsluiten van een nieuwe overlijdensrisicoverzekering is tegenwoordig heel eenvoudig online te regelen. Net als met energie kun je ook online verzekeraars vergelijken. 


Uiteindelijk kozen wij er voor, met name gezien de lagere afsluitkosten, om rechtstreeks met de verzekeraar in zee te gaan.  Het invullen van de medische verklaringen was, eveneens online, snel gebeurd. Van de stappen in het vervolgproces - de beoordeling van de medische verklaringen - werden wij keurig op de hoogte gehouden. Binnen een paar dagen werden wij goedgekeurd en werd de polis afgegeven. Een erg prettig en efficiënt proces!

Waar hebben wij nu uiteindelijk voor gekozen?

Een overlijdensrisicoverzekering van € 175.000,00, die over een periode van 30 jaar lineair daalt. De maandpremie komt uit op € 17,60. Dat is een besparing van € 20,91 per maand. Er zijn dan nog wel afsluitkosten van eenmalig € 95,00 (tegen drie termijnen van € 65,00 bij de grootste vergelijkingssite). De terugverdientijd is dus zo'n 4,5 maanden. Hierbij houd ik nog geen rekening met het feit dat wij nu - zo lang de huidige verzekeraar de polis nog niet heeft beëindigd - dubbel verzekerd zijn.

Een substantieel hogere overlijdensrisicoverzekering. Waarom? En waarom lineair dalend? De reden hiervoor is dat - door extra aflossingen op het aflossingsvrije deel van de hypotheek - dit deel van de hypotheek over een jaar of vier algeheel is afgelost. 
De waardeopbouw voor de bankspaarhypotheek wordt maandelijks hoger en wordt aan het einde van de looptijd afgelost, tenzij wij er voor kiezen om bij het einde van de rentevastperiode eind 2019 dit deel om te zetten naar een lineaire (of annuïtaire) aflosvorm.

Door de daling van de hypotheekschuld blijft er over de gehele looptijd ook nog voldoende ruimte over om - in geval van overlijden - de afwikkeling hiervan te financieren.
Een volgende stap is om de begrafenisverzekering onder de loep te nemen (lees: opzeggen). Dit vind ik nog wel een dingetje, omdat ik vanaf mijn geboorte een polis heb met zulke goede voorwaarden dat het bijna 'zonde' is om deze op te zeggen. Dat ligt anders voor mijn vrouw en zoon; die hebben pas sinds een de geboorte van onze zoon gezamenlijk een polis. Maar aan de andere kant: waarom blijven betalen als de dekking vanuit de overlijdensrisicoverzekering voldoende is. Ook speelt mee dat de overlijdensrisicoverzekering niet direct uitbetaald. Dat ga ik binnenkort maar eens uitzoeken.

Wist jij dat je de overlijdensrisicoverzekering, in geval van NHG, kan loskoppelen van de hypotheek? En zou je dat doen als het je een grote besparing oplevert?

zaterdag 19 augustus 2017

Zomervakantie 2017: de uitgaven

Vorige week vrijdag hebben wij in de loop van de middag onze tent uitgesopt en weer fris en fruitig - en vooral droog! :-) - ingepakt. Na een relatief korte autorit van twee uur, dat is het voordeel van in Nederland kamperen, waren wij thuis.

De afgelopen drie weken hebben wij heerlijk genoten van alles wat Zeeland te bieden heeft. Een fantastische camping, rust, prachtige natuur, en niet in de laatste plaats het heerlijke weer! Waar ik in de nieuwsberichten, of tijdens sporadisch contact met het thuisfront, hoorde van slecht zomerweer - en zelfs van 'horrorzomerweer' - hebben wij 'slechts' een handvol dagen regen gehad. Dat is wel iets meer dan vorig jaar het geval was, toen wij ook in Zeeland verbleven. De rest van de dagen was het heerlijk vertoeven bij een graad of 20 of net er boven. In de zon, en vooral uit de wind, voelt dat al heel snel als een erg aangename temperatuur. Het voordeel met deze temperaturen is dat je ook nog iets kunt ondernemen. Dat is anders als het bijna 40 graden is. Het enige nadeel blijft, vind ik, dat je niet 's avonds tot laat lekker buiten kunt zitten. Maar ach, als dat het enige nadeel is :-)

Drie weken ontspannen, zorgeloos genieten en leuke dingen doen. Lekker eten en drinken. Wat heeft ons dat nu uiteindelijk gekost?


Camping

De camping reserveerden wij begin dit jaar. Wij stonden op een luxe camping met veel voorzieningen. En ook nog eens op comfort-kampeerplaats met onze tent. De camping is zeker niet goedkoop. Voor voorzieningen als goed sanitair, een zwembad, voldoende activiteiten voor tieners (het trekt ook deze leeftijdsgroep aan) moet ook betaald worden. De kosten van de kampeerplaats voor 21 nachten kwam uit op € 955,00. Dat komt neer op een bedrag van iets meer dan € 45,00 per nacht. Deze kosten werden al eerder betaald van het vakantiegeld.


Uitjes

Uit het overzicht komt naar voren dat wij aan uitjes veel minder hebben besteed dan in andere jaren. Wij hebben het Deltapark Neeltje Jans bezocht, waar wij overigens meer van hadden verwacht. Het park zelf is het geld naar onze mening zeker niet waard. De rondleiding van een gids door de Oosterscheldekering daarentegen was zeer interessant en leerzaam!

Ook hebben wij het pittoreske Veere, Middelburg en Gent (België) bezocht. Allemaal prachtige, sfeervolle plaatsen.

In de eerste week - toen mijn vrouw nog aan het werk was - heb ik samen met mijn zoon een dag een kajak gehuurd, om zo van het ene naar het andere eiland op het Veerse meer te peddelen. Heerlijk dobberen op het water, uitrusten op één van de eilandjes. genieten van het uitzicht. En gezellig samen kletsen en picknicken. Wat een topdag!

Ook zijn mijn vrouw en ik een dag samen op pad geweest, toen onze zoon met een vriendje en zijn gezin mee mocht naar het Veerse meer om met een rubberboot te gaan varen. Wij hebben een Geocach-wandeling van ruim 15 kilometer gemaakt. Ook ben ik er zelf veel op uitgegaan met de fiets om te geocachen en te genieten van de prachtige Zeeuwse omgeving en dorpen. Ik haal er ontspanning uit. Het is leuk en kost niets. 


De uitjes kosten al met al zo'n € 125,00.

Boodschappen

De kosten zitten hem ook niet in de categorie boodschappen. Als ik de uitgaven naast het reguliere boodschappenbudget leg dan hebben wij zelfs minder uitgegeven dan normaal. En dat terwijl wij toch wat meer lekkere gezonde producten (aardbeien) kochten, maar toch ook 'ongezonde' lekkere producten, zoals bier, wijn en snacks (nootjes en chips).


Horeca

Dit jaar hebben wij beduidend minder uitgegeven aan horeca. Wij zijn weer meer met onze gasstelletjes in de weer geweest. Ik vind dit één van de aantrekkelijke dingen van kamperen. Toch hebben wij ook geregeld gebruik gemaakt van de voortreffelijke en betaalbare brasserie bij de camping. Dagelijkse vers bereide (streek)producten 'op de plank'. Niet dat wij hier nu dagelijks 'uit eten gingen', laat dat duidelijk zijn. Slechts een paar keer :-) 
Wel hebben wij wel wat vaker geluncht of een terrasje gepikt in de steden die wij bezochten. Ook hebben wij regelmatig een lekker ijsje gekocht op de camping. Al met al hebben wij in drie weken tijd zo'n € 265,00 uitgegeven.

Als ik alle uitgaven bij elkaar optel, inclusief de benzine, parkeerkosten en tol voor de Westerscheldetunnel, komen onze uitgaven voor de zomervakantie uit op een kleine € 1.500,00. De camping werd, zoals gezegd, al eerder van het vakantiegeld betaald. De overige uitgaven van de betaalrekening. Wij hebben het resterende vakantiegeld niet aan hoeven spreken.

Hanteren jullie een vakantiebudget? En ben je daarmee uitgekomen? Of heb je 'de boel de boel' gelaten en je jezelf niet aan een budget gecommitteerd?

Totaal aantal pageviews