woensdag 30 maart 2016

Hoe staat het met onze doelen voor 2016?

Eind vorig jaar stelden wij een aantal doelen op, die wij dit jaar willen realiseren. Nu het eerste kwartaal al weer bijna achter ons ligt, maken wij de balans op. Welke doelen zijn al gerealiseerd? En welke doelen nog niet? Liggen wij op schema?


Doelen 2016


Extra aflossen op aflossingsvrije hypotheek: € 10.500,00

Hiermee liggen wij goed op schema. Op 1 januari losten wij € 50,00 af. Dit bedrag konden wij nog in 2015 boetevrij aflossen. De valutadatum is echter 1 januari 2016, waardoor wij deze extra aflossing mee tellen in dit jaar.
Hoewel wij eind januari de eerste maandelijkse extra aflossing van (€ 10.500,00 / 12 =) € 875,00 overboekten, kregen wij het in februari toch weer op onze heupen :-) De buffer bereikte al eerder het minimale niveau van € 10.000,00. Dit geld staat daar maar, tegen een steeds lager wordende rentevergoeding. Wij vroegen ons dan ook hardop af of het niet, net als vorig jaar, verstandig was om drie maandelijkse extra aflossingen uit de buffer voor te schieten. Dit scheelt ook weer een klein beetje te betalen rente. 
Lees het blog dat wij er over schreven hier terug. 
Uiteindelijk werd er op 1 maart jl. € 3.074,54 vanuit de buffer extra aflost. Tot aankomende mei zuiveren wij de buffer weer netjes aan.

Tot op heden hebben wij € 3.999,54 extra af op onze aflossingsvrije hypotheek. Resteert er nog € 6.500,45. In de acht resterende termijnen (mei tot en met december 2016) moeten wij maandelijks nog € 812,55 aflossen. Dit gaat, bij gelijkblijvende omstandigheden, zeker lukken!

Kunststof kozijnen achtergevel:  9.500,00
Vorig jaar hebben wij de vurenhouten kozijnen van onze voor- en zijgevel vervangen door kunststofkozijnen. 
Afgelopen maandag brachten wij een bezoek aan de kozijnenboer, een dorp verderop, om te overleggen over de mogelijke indeling van onze achtergevel. Hierover waren wij het nog steeds niet eens. Wij twijfelden tussen twee varianten. Met de tekensoftware van tegenwoordig kun je een realistisch beeld krijgen van de mogelijkheden en met name hoe het er uit komt te zien. Wij waren vrij snel overtuigd: het wordt de - weliswaar duurdere - variant met de twee openslaande tuindeuren. 
De vorig jaar ontvangen offerte - met de nu gekozen duurdere variant - lag op ruim  10.500,00. Daarbij wilden wij ook nog graag een ander type glas, dat beter isoleert en ook beter inbraakwerend is. Daarmee zou de totaalprijs op bijna  11.000,00 uitkomen. Dit is niet in lijn met het vooraf gestelde budget. Dat werd dus een potje onderhandelen :-)

Uiteindelijk tekenden wij de offerte voor de gewenste duurdere variant met het eveneens gewenste duurdere glas en horren voor de kiep/kantelramen voor het bedrag dat gelijk is aan ons budget! Daarbij spraken wij af dat wij de laatste termijn uiterlijk eind 2016 pas hoeven te betalen.

De kozijnen worden over een week ingemeten en naar verwachting eind mei geplaatst. Dit doel kunnen wij dan ook weer doorstrepen.

Sauzen voorgevel:   1.000,00
Dit doel staat nog steeds op de planning voor het voorjaar. 

Boxspring:   3.000,00 (vervangen door: plaatsen nieuwe schutting)
Zoals dat gaat met doelen, kunnen deze in de loop van de tijd veranderen. Niet omdat wij van gedachte zijn veranderd, maar omdat wij andere prioriteiten moeten stellen. De schutting - vervanging hiervan stond voor 2017 op de planning - is in slechtere staat dan verwacht. De schuttingdelen zijn rot en de poort is er van de week ook al uitgevallen. Deze hebben wij provisorisch weer gemaakt. 
De tuinman, die vorig jaar onze voortuin opnieuw heeft bestraat, hebben wij uitgenodigd voor advies en een offerte. Het vervangen van de schutting en poort met hardhouten panelen komt uit op zo'n  1.600,00. 
Wij hebben er nu dan ook voor gekozen de schutting dit jaar te laten vervangen. Dit houdt in dat het nieuwe bed moet wachten tot volgend jaar. 
Toch een doel bereikt, zij het een jaar eerder :-)

Nieuwe halkast:   500,00
Dit doel werd eind januari al gerealiseerd, zonder dat wij daarvoor het gebudgetteerde bedrag hoefden uit te geven. Dat is altijd fijn :-) 
Wil je weten hoe wij dit hebben opgelost? Klik dan hier.

Koperen huwelijk:   2.500,00
Dit doel is nog niet gerealiseerd. Door persoonlijke omstandigheden hebben wij de high tea, met familie en naaste vrienden, vooruitgeschoven naar begin september. Dan zijn wij 13 jaar getrouwd. En ach, ook een mooi moment toch? :-)
De vakantie naar de 'gegarandeerde'  zon is nog niet geboekt. Dit heeft alles te maken met het herstel van Y. Hoewel hij hersteld is, houden wij gezien de ervaringen in de afgelopen anderhalf jaar nog een slag om de arm. Wij willen pas de vakantie boeken als wij er zeker van zijn dat er geen recidive plaatsvindt. Wij verwachten dan ook wij deze vakantie zo rond mei of juni kunnen boeken.

Diverse sauswerkzaamheden binnen:  € 0,00
Dit staat ook nog op het to do-lijstje. Nu het weer wat beter wordt in het voorjaar, zullen wij deze werkzaamheden binnen de komende twee maanden uitvoeren.

Van de zeven doelen hebben wij er nu drie helemaal af kunnen strepen. Eén doel (extra aflossen aflossingsvrije hypotheek) loopt gewoon netjes door. Wat ons betreft een tussenstand om blij van te worden! :-)

Hoe staat het met jullie doelen? Welke doelen hebben jullie al gehaald en welke nog niet?

dinsdag 29 maart 2016

Budgetkeuze: vakantie

Deze week staat in de schijnwerpers: vakantie

Al eerder besteedden wij in het kader van het wekelijkse thema 'Budgetkeuze' aandacht aan uitstapjes. Maar hoe zit dat met de vakanties?

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: in tegenstelling tot de uitstapjes reserveren wij hier maandelijks geen bedrag voor. Wij betalen de vakantie(s) van ons vakantiegeld dat wij beiden in mei van elk jaar ontvangen. Dat is (ruim) voldoende om alle kosten van onze kampeervakantie te kunnen betalen. Het gedeelte dat wij overhouden, gaat naar de spaarrekening.

De camping werd in de afgelopen jaren al in december of januari geboekt. De aanbetaling van het 'stageld' schieten wij dan voor van de spaarrekening. De resterende kosten, zoals de reiskosten en het verblijf ter plaatse, betalen wij dan van het vakantiegeld. 

Dit jaar zijn wij van plan om - in het kader van ons 12.5-jarig huwelijk - met het vliegtuig naar de zon te gaan. Zie voor meer informatie onze doelen.
De vakantie naar de 'gegarandeerde'  zon is nog niet geboekt. Dit heeft alles te maken met het herstel van Y. Hoewel hij hersteld is, houden wij gezien de ervaringen in de afgelopen anderhalf jaar nog een slag om de arm. Wij willen pas de vakantie boeken als wij er zeker van zijn dat er geen recidive plaatsvindt. Wij verwachten dan ook wij deze vakantie zo rond mei of juni kunnen boeken.
Dat neemt natuurlijk niet weg dat wij ons alvast verlekkeren aan al die zonovergoten locaties met prachtige zwembaden. Wat ons daarbij opvalt is de prijzen die daarvoor worden gevraagd in het hoogseizoen. Bedragen vanaf  € 2.500,00 voor twee weken naar de zon met zijn drieën zijn niet uitzonderlijk.
Hoewel algemeen bekend is dat de prijzen in het hoogseizoen aan de maat zijn, is het toch even slikken. Dan gaan wij normaal gesproken toch wel iets goedkoper op vakantie :-) Wij kunnen ons voorstellen dat - als je jaarlijks zo op vakantie gaat - je er wel maandelijks voor moet sparen.

Hoe doen jullie dat? Sparen jullie maandelijks een bedrag voor de vakantie(s)? Of gebruiken jullie hiervoor je spaargeld en/of vakantiegeld?

Tot slot: welk onderwerp zouden jullie graag besproken zien, als onderdeel van het wekelijkse thema 'budgetkeuze'?

donderdag 24 maart 2016

Eerbetoon aan Johan Cruijff (1947-2016)
En Vincent zag het koren 
En Einstein het getal 
En Zeppelin de Zeppelin 
En Johan zag de bal.

Gedicht van Toon Hermans

woensdag 23 maart 2016

Extra inleggen in en verkorten van de bankspaarhypotheek

Afgelopen januari onderzochten wij de mogelijkheden met betrekking tot aanpassing van onze bankspaarhypotheek, op het moment onze aflossingsvrije hypotheek volledig is afgelost. Naar verwachting speelt dit rond 2020.
Wil je deze blog, waarin ook de fiscale gevolgen worden uitgelegd, nog eens (rustig) terug lezen? Klik dan hier. Een overzicht van de huidige stand van onze hypotheek vind je hier.

Een ander scenario, dat nog niet goed is uitgewerkt in dit blog, is dat wij de bankspaarhypotheek aanhouden. Dit scenario begint steeds meer reëlere vormen aan te nemen. De blogs van 'Rust in huis en in de portemonnee' en die van Rentenier (Geld-is-tijd) zetten ons aan het denken en inspireerden ons bij het concreter maken van het genoemde scenario.

Eenmaal onze koudwatervrees overwonnen, zochten wij alle relevante hypotheekpapieren van onze bankspaarhypotheek er bij en onderzochten wat de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn. Wat zijn de effecten als wij de komende jaren al, en niet pas na aflossing van onze aflossingsvrije hypotheek, beginnen met het aanpakken van de bankspaarhypotheek? Welke balans is voor ons financieel haalbaar? Wat levert het meeste rendement op?

De vernieuwde rekentool van Rentenier heeft ons veel inzicht gegeven. En een bedankje is hierbij ook wel op zijn plaats. Want iemand die zoveel tijd en energie steekt in het maken en verbeteren van rekentools - en die ook bereid is te delen - verdient wat ons betreft ook wel eens een pluim! :-)

De uitgangssituatie

Wij verwachten dat - als wij in hetzelfde maximale tempo onze aflossingsvrije hypotheek aflossen - onze aflossingsvrije hypotheek in de loop van 2020 volledig is afgelost. Dan resteert nog de bankspaarhypotheek. 
Deze loopt, zoals in ons hypotheekoverzicht te zien is, van 1 januari 2010 tot 1 januari 2036. Precies 26 jaar. Dit komt omdat wij onze vorige hypotheek, met een product dat wat ons betreft gelijk staat aan een woekerpolis, in 2010 (na vier jaar al) hebben overgesloten. De in de oude spaarhypotheek opgebouwde waarde, tezamen met de afkoop van een aangesmeerde arbeidsongeschiktheidsverzekering, hebben wij als eerste inleg gestort in de bankspaarhypotheek. Dat eerste jaar hebben wij ook nog extra geld ingelegd. Een totaalbedrag van € 9.654,00.

De rentevastperiode is 10 jaar en eindigt op 1 december 2019. De rente staat vast voor 5,15%. Afgelopen jaar heeft Y. via zijn werkgever een rentekorting gekregen, zowel op de aflossingsvrije als bankspaarhypotheek. Een snelle rekensom leerde dat dit voordeel met name van toepassing is op de aflossingsvrije hypotheek. Immers, het betalen van minder rente voor de bankspaarhypotheek resulteert in een hogere inleg. Per saldo levert het ons wel voordeel op. Vanaf medio 2015 - tot 1 december 2019 - is de rente dan ook 4,75%.

Over het uitstaande hypotheekbedrag betalen wij dus deze rente, maar over het opgebouwde saldo (en de daarover ontvangen rente) van de bankspaarrekening ontvangen wij deze rente ook.

Wij hebben, ten slotte, los een overlijdensrisicoverzekering afgesloten. Deze is weliswaar verpand aan de hypotheek, maar maakt geen integraal onderdeel uit van de bankspaarhypotheek. Vaak is bij een traditionele spaarhypotheek dat nog wel het geval.

De uitwerking

Wij hebben twee uitwerkingen gemaakt. Beide uitwerkingen hebben tot doel om door middel van extra stortingen (lees: inleg) a) de looptijd van de bankspaarhypotheek te verkorten naar de minimale looptijd van 20 jaar en b) de maandlasten te verlagen. En wel zodanig dat er een meest optimale balans in zit voor ons. Het verschil zit in de rente die wij verwachten te moeten betalen als de rentevastperiode afloopt. Nu is de tienjaarsrente voor banksparen bij onze bank 2,9%. Echter, wellicht is deze eind 2019 wel weer iets gestegen. Wij zijn dan ook uitgegaan van een maximaal rentepercentage van 3,9%. Dat lijkt ons een veilige, haalbare marge.

In beide gevallen moeten wij aan de fiscale regels (o.a. de bandbreedte en minimale looptijd) voldoen. De minimale looptijd is, zoals gezegd, in onze situatie 20 jaar. De bandbreedte mag niet hoger zijn dan 1:10 (zie onze bovengenoemde blog voor een uitleg).

Dus, laten we de rekentool van Rentenier er eens bij pakken.

Scenario met actuele rente van 2,9%

Wij vulden het hypotheekbedrag van de bankspaarhypotheek in, de actuele WOZ-waarde en de belastingschaal inkomstenbelasting. Daarnaast vulden wij de rente in die op onze bankspaarrekening van toepassing is: 5.15%. Ook vulden wij de eenmalige eerste inleg in van  € 9.654,00 en de looptijd van 26 jaar.
In jaar 6 (2015) vulden wij de gemiddelde rente (5.15% + 4,75% : 2) van 4,95% in. In jaar 11 (2020) zijn wij uitgegaan van de actuele tienjaarsrente van 2,9%.
Vervolgens zijn wij gaan 'spelen' met de extra inleg en het verkorten van de looptijd van de bankspaarhypotheek. En wel zodanig dat er een optimale besparing plaatsvindt. De rekentool berekent na invoer dan meteen de maandelijkse inleg (exclusief ORV), de in dat jaar opgebouwde waarde alsook de besparing met en zonder inleg/verkorten bankspaarhypotheek en de bandbreedte verhouding. In dit scenario is dat 7,47:


In deze variant kiezen wij er dus voor om, parallel aan de maximale extra aflossing op onze aflossingsvrije hypotheek, vanaf volgend jaar (2017) extra in te leggen op de bankspaarhypotheek, waarbij wij er stapsgewijs voor kiezen de looptijd te verkorten. Zodra de aflossingsvrije hypotheek is afgelost (in 2020) kunnen wij dit geld gebruiken voor een hogere extra inleg.

De bruto besparing die deze opzet ons oplevert is maar liefst € 23.682,83.

Scenario met actuele rente van 3,9%

Net als in het scenario hierboven hebben wij de gegevens ingevuld. In dit scenario zijn wij echter uitgegaan van een hogere rente bij het aflopen van de rentevastperiode in 2019: 3,9%. Hierdoor verandert de inleg ook, net als het moment waarop de looptijd wordt ingekort:


In deze variant kiezen wij er dus ook voor om, parallel aan de maximale extra aflossing op onze aflossingsvrije hypotheek, vanaf volgend jaar (2017) extra in te leggen op de bankspaarhypotheek, waarbij wij er stapsgewijs voor kiezen de looptijd te verkorten. Zodra de aflossingsvrije hypotheek is afgelost (in 2020) kunnen wij dit geld gebruiken voor een hogere extra inleg.

De bruto besparing die deze opzet ons oplevert is € 26.063,17.

Hoe nu verder?

Beide scenario's leveren een aantrekkelijke besparing op. Aan de ene kant besparen wij door extra in te leggen en aan de andere kant wordt ook nog eens de looptijd met 6 jaar verkort.  

Volgende week hebben wij - weer - een oriënterend adviesgesprek met onze bank. Y. zal met de hypotheekadviseur deze twee rekenvoorbeelden bespreken. De kans is groot, tenzij wij echt iets over het hoofd zien, dat wij voor deze aanpak gaan. Daarbij willen wij dan ook meteen weten hoe dat nu administratief in zijn werk gaat.

Heb jij ook een (bank)spaarhypotheek? En wist jij dat, binnen de fiscale grenzen, er een (forse) besparing valt te behalen door extra in te leggen en/of de looptijd in te korten?

maandag 21 maart 2016

Budgetkeuze: giften

Deze week staat in de schijnwerpers: giften

Als wij onze eigen giften onder de loep nemen, dan bestaat deze uit één vaste maandelijkse gift. Sinds 2004, het jaar dat de moeder van Y. op jonge leeftijd haar strijd tegen kanker heeft moeten staken, doneren wij maandelijks een klein bedrag aan KWF Kankerbestrijding. Door deze gift hopen wij bij te dragen aan verder wetenschappelijk onderzoek ter bestrijding van kanker.

Eens per jaar, meestal zo tegen het einde van het jaar, bepalen wij een aantal goede doelen, waar wij zelf een bedrag naar overmaken. Dat gaat dan om een paar tientjes per goed doel. Het zijn vaak, maar niet altijd, (lokale) organisaties, die op kleine schaal opereren. Op deze manier hopen wij dat een zo groot mogelijk percentage van onze gift ook daadwerkelijk op de goede plek terecht komt.

Collectes aan de deur, daar doen wij niet aan. Enerzijds omdat wij (bijna) nooit cash geld in huis hebben, en anderzijds omdat wij graag zelf bepalen welke goede doelen wij steunen. 
Saillant detail is dat wij sinds vorig jaar wel zelf collecteren voor een doel dat ons erg aanspreekt: het Nationaal Fonds Kinderhulp
Nationaal Fonds Kinderhulp vindt dat alle kinderen recht hebben op geluk. Helaas groeien 421.000 kinderen in ons land op in armoede. Zij vallen buiten de boot en kunnen niet meedoen met leeftijdsgenoten. Kinderhulp helpt hen op een hele praktische en kindgerichte manier. Kinderhulp ondersteunt kinderen met simpele dingen, zoals sport, muzieklessen, een dagje uit, opleiding of een cadeautje van Sinterklaas. Omdat ook zij geluk en een mooie toekomst verdienen! Tot zover dit ongegeneerde promotiepraatje :-)

Een gewone gift mag je - onder voorwaarden - aftrekken van de inkomstenbelasting, zover het een gift is aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI), een culturele ANBI of een steunstichting sociaal belang behartigende instelling (SBBI). Aan het drempel bedrag komen wij echter niet.

Geef jij aan goede doelen? En in welke gevallen doe je dat wel of juist niet?

donderdag 17 maart 2016

Investeren in goud?


Onze blog van zondag heeft mij verder aan het denken gezet. En niet alleen dat. Ook het boek 'Deflatie in aantocht' - dat ik momenteel 'lees' (luisterboek, via de bibliotheek) - geeft veel stof tot nadenken. 
Overigens is dit boek een echte aanrader. Kort gezegd wordt de lange conjunctuurgolf van de Kondratieffcyclus gebruikt om uit te leggen wat de beurskrach van 1929 en de grote depressie van de jaren dertig inhielden en wat deze voor onze tijd betekenen. Dit boek schetst ook een toekomstscenario tot het jaar 2020 en beschrijft in grofweg vijf stappen hoe je je eigen plan kunt trekken om veel onheil te ontlopen.

Natuurlijk, iedereen moet doen wat hem of haar goed dunkt om (financieel) goed voorbereid te zijn op de toekomst. De één spaart, de ander belegt of lost fanatiek zijn of haar hypotheek af. Of een mooie combinatie hiervan.

Maar stel (zet zijn zwartkijk-bril weer op :-)) dat de de slechtste fase van de Kondratieffwinter en de grootste economische terugval sinds de jaren dertig nog moet komen. Is het dan wel zo slim om een grote buffer met spaargeld of een beleggingsportefeuille aan te houden?
Is het niet veel verstandiger om een (klein) deel te investeren in edelmetalen, zoals goud? Let wel, ik heb het niet over de speculatieve handel in goud op papier, maar over fysiek eigendom van goud. Tegenwoordig kan dat al online tegen lage beheerkosten. Of je moet het thuis in een kluis willen bewaren.

Hoewel de goudprijs het afgelopen jaar is gedaald, zal het bij een grote economische terugval alleen maar in waarde stijgen. Daar is het mij overigens niet om te doen, wél om op dat moment middelen achter de hand te hebben om te kunnen (over)leven.

Zo, die bril kan wel weer af :-) Maar even zonder gekheid: hebben jullie hier ook over nagedacht en misschien zelfs al zelf geïnvesteerd in edelmetalen, zoals goud? En hoe heb je dat dan aangepakt?

woensdag 16 maart 2016

Associatieovereenkomst Oekraïne: ja of nee?

Op woensdag 6 april aanstaande vindt het raadgevend referendum plaats in Nederland. Dit raadgevend referendum staat in het teken van de associatieovereenkomst met de Oekraïne. Voor veel mensen, en ook voor ons, een containerbegrip. Onderzoek heeft uitgewezen dat nog veel mensen niet goed weten wat de overeenkomst inhoudt. Gedacht wordt dat het te maken heeft met de toetreding van de Oekraïne tot het Europese lidmaatschap. En daar gaat het nou net niet over :-) Ik heb mij er afgelopen week eens in verdiept, omdat ik wel een gefundeerde stem wil uitbrengen.

Maar wat is nou een associatieovereenkomst? Welke afspraken worden er in vastgelegd? Hoe werkt het? En wat is nou zo bijzonder aan de associatieovereenkomst met de Oekraïne, terwijl de EU in het verleden ook met andere landen al zo'n overeenkomst heeft afgesloten? Een antwoord op deze vragen vind je ondermeer terug op de website van de Referendumcommissie. Het lijkt mij niet zinvol dat hier integraal te herhalen :-)

Op het stembiljet staat de volgende vraag: 

Bent u voor of tegen de wet tot goedkeuring van de associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne? 


Een heldere vraag, maar het antwoord vind ik nog niet zo simpel. Ja, ik ben er voorstander van dat Nederland, als exportland, vrijere handel tussen landen nastreeft, wil bijdragen aan politieke stabiliteit en betere mensenrechten. 
Maar, is het gezien de huidige situatie wel verstandig om immense geldbedragen te investeren en afspraken te maken met een land dat feitelijk nog altijd in oorlog is (met Rusland)? Dat verre van (politiek) stabiel en corrupt is? Dit roept bij mij de vraag op of er niet al genoeg 'uitdagingen' binnen Europa zijn, die een hogere prioriteit hebben dan het sluiten van nieuwe overeenkomsten. Daarbij vraag ik mij ook af hoe serieus de politiek zal om gaan met de uitslag. Al eerder zagen wij bij een referendum in 2005, waarin de kiezers zich toen mochten uitspreken over een Europese grondwet, dat het kabinet de uitslag (61,5% was tegen; 38,5% was voor) naast zich neer heeft gelegd. Hoeveel vertrouwen geeft dat de burger? En in hoeverre bepaalt dat het minimaal benodigde opkomstpercentage?

Zonder een stemadvies te willen geven (dit mogen jullie helemaal zelf bepalen) neig ik zelf naar een 'nee', juist om de hiervoor genoemde redenen. 

Sinds deze week is er weer een Kieskompas online, die aan de hand van 30 stellingen je een handje op weg helpt.

Ga jij stemmen? En weet je ook al wat je gaat stemmen?

dinsdag 15 maart 2016

Budgetkeuze: de voorlopige teruggave

Deze week staat in de schijnwerpers: de voorlopige teruggave

Toen wij in 2005 ons huis kochten dienden wij bij de Belastingdienst een verzoek in om de hypotheekrenteaftrek maandelijks te laten verrekenen via de voorlopige teruggaaf. 
Ik kan mij eigenlijk niet meer goed herinneren waarom wij deze keuze maakten. Omdat het gebruikelijk was om dat te doen? Het bedrag dat wij maandelijks ontvingen werd voor een groot gedeelte apart gezet op een spaarrekening (lees: de buffer). Een ander deel - en ja, het voelt nu bijna raar om het zo op te schrijven - gebruikten wij om rond te komen. En dat terwijl wij - heel bewust - zeker geen tophypotheek hebben afgesloten. Nodig was het dus niet, maar het was wel 'makkelijk' geld.

Vanaf 2012, toen wij door het lezen van diverse blogs en boeken eenmaal het licht hadden gezien en anders in het leven kwamen te staan, gebruikten wij dit bedrag om maandelijks maximaal te kunnen aflossen op onze aflossingsvrije hypotheek. Nu zijn wij bijna vier jaar verder en hebben wij een aanzienlijk bedrag kunnen aflossen op onze hypotheek. Dat geeft een trots gevoel, dat menigeen van jullie zal herkennen :-)
De voorlopige teruggave werkt op deze manier als een katalysator.

Ook zijn er mensen die deze maandelijkse voorlopige teruggave nu nog altijd zien als 'een leuk extraatje'. Om bijvoorbeeld leuke dingen van te doen. Daarnaast zullen er ook ongetwijfeld mensen zijn die het moeten gebruiken om rond te kunnen komen, nu het inkomen bijvoorbeeld een stuk lager ligt dan toen de (top)hypotheek werd afgesloten. Let wel, dit is geen veroordeling. Er kunnen nou eenmaal gewoon dingen gebeuren waar je in meer of mindere mate, en soms helemaal niet, geen invloed op hebt.

Maak jij ook gebruik van de voorlopige teruggave? En heb je dit bedrag nodig om rond te kunnen komen? Of gebruik je het voor andere doelen, zoals het aflossen van de hypotheek?

zondag 13 maart 2016

Is de ECB de weg kwijt?

Diverse blogs besteedden afgelopen week aandacht aan het besluit van de Europese Centrale Bank (ECB) om de rente te verlagen naar 0%. Deze maatregel is onderdeel van een groot pakket maatregelen om de economie te stimuleren.

Heel bewust heb ik mij even op de vlakte gehouden. Bij het lezen van de berichtgeving ontsteekt een soort van woede, een soort verontwaardiging, die ik maar moeilijk los kan laten. Kijk, ik ben geen econoom. Ik kan dan ook niet goed bepalen of deze maatregelen nu wel effect zullen hebben. De resultaten tot op heden wijzen daar in ieder geval niet op. Want, de inflatie is naar verluid momenteel -0,2% (dus feitelijk hebben wij het over deflatie), waar een inflatiepercentage nabij de 2% de doelstelling is. 
Bij inflatie wordt het geld, heel kort door de bocht, minder waard. Schulden nemen dan ook af. Bij deflatie is dan net andersom: het geld wordt meer waard en de schulden dus ook. En aangezien de schuldenlast van overheden (en bedrijven) groot is, is ondermeer de ECB er op gebrand om het genoemde inflatiepercentage na te streven.

Het is meer een gevoel, een onderbuik gevoel, dat mij zegt dat de gevolgen van de genomen en te nemen maatregelen niet meer te overzien zijn. Wordt het beoogde doel, zover deze legitiem is, nu wel bereikt of staan wij er verder van af dan ooit? Komen wij dit nog wel ooit te boven? Is de ECB helemaal van het padje en speelt het paniekvoetbal?

Je kunt mij een zwartkijker noemen. En dat mag :-) Maar ik heb altijd geleerd dat je niet meer moet uitgeven dan dat er binnenkomt. Ik denk daar in de kern de woede vandaan komt. Daarbij speelt ook dat het geld wat dan in de markt wordt gepompt niet op de beoogde plaats terecht komt: voor het overgrote deel op de beurzen en niet in de 'echte' economie.

Hoe werkt het?

Maandelijks wordt er nu door de ECB voor 60 miljard - en op basis van de nieuwe maatregelen 80 miljard - per maand aan (staats)obligaties opgekocht, die in het bezit van banken. Het idee is dat banken dit geld weer kunnen uitlenen aan ons als wij bijvoorbeeld huizen willen kopen. En aan bedrijven die leningen nodig hebben om te kunnen innoveren en groeien.

Op die manier moeten al die miljarden dus uiteindelijk in de 'echte' economie terecht komen, zodat we daar met zijn allen de vruchten van plukken. Maar het tegenovergestelde blijkt waar: het geld blijft - zoals gezegd - veelal op de beurzen circuleren. 

Een voorbeeld om hoeveel geld het eigenlijk gaat

Sinds de ECB in maart van vorig jaar met het opkoopprogramma is gestart, heeft de centrale bank al ruim 712 miljard euro in de markt gepompt. 712.294.000.000 euro is de meest precieze tussenstand.

Als je dat bedrag in briefjes van 10 euro achter elkaar zou leggen, kun je bijna 226 keer de aarde rond over de evenaar.

En nog één voorbeeld, omdat het kan: je kunt er met speels gemak alle Nederlandse Waddeneilanden mee bedelven, bijna twee keer zelfs. De provincie Utrecht verdwijnt voor de helft onder tientjes, als je al dat geld uit een helikopter zou gooien.  Bron: RTL Nieuws


Kan het ook anders?

Zoals gezegd: ik ben geen econoom. In diverse artikelen - waarin forse krititek wordt geuit op QE - kom ik de term 'QE for the people' tegen. Dit principe gaat er van uit dat het geld niet naar de banken moet, maar rechtstreeks naar de mensen en bedrijven zelf. Het zou dan gaan om zo'n € 180,00 per maand per inwoner van de Europese Unie.  Dit klinkt allemaal heel leuk, maar het lijkt mij lastig uitvoerbaar.

Hoe kijk jij tegen de aanpak van de ECB aan? Heb jij het gevoel dat men 'in control' komt of dat wij (ja, weer heel zwart-wit gesteld) steeds verder het moeras in zakken?

zaterdag 12 maart 2016

Het boodschappenbudget van februari

De maand februari is al weer lang voorbij. Hoe is het deze maand gegaan met het eind vorig jaar bijgestelde boodschappenbudget


Booschappenbudget februari

Het boodschappenbudget hebben wij, op basis van onze uitgaven van vorig jaar, verlaagd van € 380,00 naar € 300,00 per maand. Een optelsom van alle bestelde boodschappen bij onze lokale online supermarkt en de boodschappen die wij elders hebben gehaald (omdat wij die vergeten waren te bestellen) leerde ons dat wij dit keer ver boven budget zijn uitgekomen. Ai...

In totaal gaven wij deze maand € 342,21 uit aan boodschappen. In januari gaven wij nog € 282,79 uit. Gemiddeld gezien komen wij dan uit op een bedrag van € 312,50 per maand. Nog altijd boven budget. Hoewel maart al bijna halverwege is, moeten wij hier echt weer even wat scherper op gaan letten.


Strakker op budget

Dat geldt overigens niet alleen voor het boodschappenbudget. Begin vorig jaar hebben wij het budget, dat wij in 2012 opstelden, wat meer losgelaten, omdat wij merkten dat het 'automatisme' er in die paar jaar goed is ingesleten. Maar wij merken steeds vaker dat wij er soms weer wat te makkelijk mee om gaan.

Wij hebben dan ook besloten om weer strakker de uitgaven bij te houden. Niet dagelijks, maar eens per week hebben wij hier nu een moment voor gereserveerd. Wij gebruiken hiervoor nu ook een andere, eenvoudiger te gebruiken budgetsheet. Onze eigen sheet vonden wij toch wel erg bewerkelijk. 

Hoe houd jij je maandelijkse budget bij? En kom je met dit maandelijkse budget goed uit?

woensdag 9 maart 2016

Hoe bepalen wij onze savings rate?

Op diverse blogs komen wij vaak de term 'savings rate' tegen. Er is veel interessant leesvoer hierover te vinden. Ik vind het met name interessant om te lezen hoe het door iedereen wordt toegepast. Iedereen heeft zo zijn eigen aanpak. 

Hoewel wij ons nu eerst focussen op het aflossen van onze aflossingsvrije hypotheek - en daarna moeten wij bekijken of en zo ja, hoe wij onze bankspaarhypotheek versneld achter ons kunnen laten - is het wel goed om hier eens zelf bij stil te staan. Want, een afgelost huis is één, een plan voor daarna is twee. En om daar nu pas mee te beginnen als het huis is afgelost lijkt ons wat aan de late kant. 

Laten wij allereerst eens kijken naar onze savings rate. Daarna kunnen wij a) (toekomstige) doelen gaan stellen en b) bepalen hoeveel inkomen wij hiervoor nodig zouden hebben. Dat is dan overigens weer voer voor een nieuwe blog :-) 

Voor de inkomsten gaan wij uit van de volgende componenten op maandbasis:

  • netto salarissen X. en Y.
  • kinderopvangtoeslag
  • voorlopige belastingteruggave (VT)
Maar wat dan te doen met de jaarlijkse inkomsten? Je kunt er voor kiezen om deze om te rekenen naar maandelijkse bedragen. Maar, ik weet niet van te voren goed in te schatten wat de jaarlijkse belastingteruggave inkomstenbelasting ons oplevert. En dat geldt ook voor de variabele beloning, die Y. krijgt als hij zijn persoonlijke ontwikkeldoelstellingen haalt. Het vakantiegeld is daarentegen wel weer goed in te schatten.
Wij zouden er voor kunnen kiezen om die inkomsten mee te nemen in de maand dat wij ze ontvangen. Maar gezien de hoogte van dit bedrag geeft dat wel een heel erg vertekend beeld.
Je kunt je daarnaast ook afvragen of deze inkomsten er ook nog zijn als je (vervroegd) met pensioen wilt. Dat geldt weliswaar niet voor het vakantiegeld en de variabele beloning, maar weer wel voor de belastingteruggave inkomstenbelasting. Hoe doen jullie dat?

Om het zuiver te houden laat ik deze inkomsten voor nu nog even buiten beschouwing, net als de verplichte inleg in het pensioenfonds. Het is voor mij niet goed te doorgronden wat er elke maand nu netto wordt ingelegd.

Voor sparen nemen wij de volgende componenten mee, wederom op maandbasis:

  • toename saldi spaarrekeningen 
  • toename spaarrekening van de bankspaarhypotheek
  • afname hypotheekschuld (ook wel: restschuld)
Als ik van deze opzet uit ga dan is onze savings rate van januari 38,20%.
Aangezien de inkomsten en uitgavencomponenten vrij constant zijn, zal deze savings rate als leidraad kunnen dienen voor de maandelijkse savings rate.

Heb jij al eens stil gestaan bij dit onderwerp? En wat is jouw savings rate? En belangrijker nog: kun je er je (toekomstige) doelen mee financieren? 

dinsdag 8 maart 2016

Budgetkeuze: sparen voor je kind(eren)

Deze week staat in de schijnwerpers: sparen voor je kind(eren)

Sinds de geboorte van onze zoon M. in 2005 sparen wij maandelijks een vast bedrag voor hem op een aparte bankrekening, die overigens op onze beider naam staat. Ook opa spaart maandelijks een klein bedrag. In de afgelopen jaren heeft hij tot twee keer toe een schenking van zijn andere opa en oma ontvangen. Zo loopt het bedrag in al die jaren aardig op. Gezien de dalende rente hebben wij het bedrag dat tot dan toe was opgebouwd begin vorig jaar op een langlopende deposito gezet. Deze loopt af op het moment dat hij bijna 16 is. De bedragen die daarna zijn binnengekomen staan op een vrij opneembare bankrekening.

Maar is het voldoende om (een deel van) zijn eventuele studie en/of rijbewijs te betalen? Vooropgesteld, wij vinden dat hij tegen die tijd ook zelf een bijbaan moet nemen, om te ervaren hoe het is om geld te verdienen en bij te dragen in de genoemde kosten. Dat vinden wij onderdeel van de financiële opvoeding. Daarnaast willen wij hem wel graag zo veel mogelijk ondersteunen. Wij gaan er van uit dat onze maandlasten tegen die tijd een heel stuk lager zijn doordat bijna de helft van onze hypotheek is afgelost. Maar fijner is het natuurlijk als het bedrag in de loop der jaren lekker doorgroeit om de kosten zoveel mogelijk te dekken.

Stel, hij kan en wil studeren. Wat kost dan dan per jaar? Op de blog van Life4Moms & Mons4Life kwamen wij het antwoord al tegen. Zij zocht uit dat het collegegeld momenteel € 1.984,00 per jaar bedraagt. Houden wij rekening met inflatie en eventuele mogelijke andere stijgingen in het collegegeld dan zou het ons niet verbazen als het collegegeld tegen die tijd dat onze zoon gaat studeren tussen de € 2.250,00 en € 2.500,00 per jaar ligt. Bij een HBO-studie van vier jaar ben je dan al € 10.000,00 kwijt. Dan hebben wij het nog niet over een (aanvullende) master of langere universitaire studie. Of over het bijdragen in de kosten van het behalen van zijn rijbewijs.

Als wij dit zo concreet maken, dan is er nu al voldoende om een eventuele vierjarige studie te kunnen bekostigen, voor wat betreft het collegegeld. Als wij ook willen bijdragen in andere kosten, zoals het behalen van zijn rijbewijs, dan moeten wij overwegen het maandelijkse bedrag dat wij sparen te verhogen. 

Als je deze bedragen bekijkt, vind ik dat best even schrikken. En dan hebben wij één kind. Stel dat je er twee of meer hebt :-) Zou iedereen zich wel bewust zijn van de hoogte van de te verwachten kosten? Natuurlijk, om je heen horen wij vaak genoeg dat er gespaard wordt voor de toekomst van het kind en/of kinderen. Is het genoeg? Dat hangt natuurlijk ook sterk af van de vraag hoe je dit zelf wilt invullen. Het kan namelijk ook een bewuste keuze zijn dat je vindt dat jouw kind zelf de verantwoordelijkheid moet nemen op financieel gebied. 

Hoe dan ook, wij vonden het een eyeopener om hier eens concreet bij stil te staan.

Spaar jij (maandelijks) voor jouw kind(eren)? Of doe je dit op een andere manier? En weet je ook of het bedrag dat je spaart aansluit bij de te verwachten kosten van die toekomstige tijd?

zaterdag 5 maart 2016

Besparen met geld-terug-acties

In één van onze eerste blogs - in het kader van het wekelijkse thema 'Budgetkeuze' - gaven wij jullie inzicht in ons boodschappenbudget en hoe wij hier vorig jaar mee zijn omgegaan. Ook stonden wij stil bij het voor dit jaar verlaagde budget.

Eén van de mogelijkheden om te besparen is het kopen van boodschappen waar geld-terug-acties op van toepassing zijn. En dan met name die geld-terug-acties waarbij het product helemaal gratis is. Zo hebben wij vorig jaar voor € 148,32 gratis boodschappen gedaan. Een fors bedrag, voor relatief weinig moeite.

Vaak gaat het om nieuwe producten of bestaande producten met een nieuwe smaak. Je kunt natuurlijk stellen dat je deze producten niet nodig hebt of niet zou kopen als je er voor zou moeten betalen. Dat is aan de ene kant waar, maar aan de andere kant is het een goede vervanger voor een product dat wij toch al gebruiken. Je kunt net zo goed een keer ontbijtcrackers via een volledige geld-terug-actie kopen in plaats van de crackers die wij normaal gesproken zouden aanschaffen. Datzelfde geldt voor allerhande andere producten, zoals wc-papier, frisdrank, verzorgingsproducten en ga zo maar door. De besparing is er, en als je het op jaarbasis bekijkt is deze groot.

Hoe werkt dat dan zo'n geld-terug-actie?

Er is een aantal websites (zoals deze en deze), waarop producten worden vermeld die onder een geld-terug-actie vallen. Het is dan wel belangrijk om het product te kopen volgens de bij het product beschreven voorwaarden. Soms doen maar een specifiek aantal supermarkten mee, omdat zij alleen dit nieuwe product mogen verkopen. Ook kan het zijn dat het om een product gaat met specifieke inhoud of volume. 
Eenmaal het product gevonden? Je kunt dan de aankoop combineren met het doen van de reguliere boodschappen. Bewaar wel de bon, want die heb je nog nodig. Thuis vul je op de website, die het product aanbiedt, een online formulier in en voegt de kassabon digitaal bij. Enkele dagen later wordt het bedrag teruggestort op je bankrekening. 

X. houdt de sites waarop geld-terug-acties wekelijks goed in de gaten. Nu wij sinds een half jaar online boodschappen doen bij een nu nog lokale supermarkt, fietst zij op weg naar haar werk dan even om om van een geld-terug-actie gebruik te maken. Het voorgeschoten bedrag staat, zoals gezegd, meestal met een paar dagen op onze rekening. Wij hebben er inmiddels een gewoonte van gemaakt om dit bedrag dan meteen naar een spaarrekening over te maken. Een verkapte vorm van sparen :-)

Maak jij gebruik van geld-terug-acties? En hoeveel heb jij al bespaard? Of vind je het te veel gedoe?

woensdag 2 maart 2016

Aangifte Inkomstenbelasting 2015

Vanaf gisteren, 1 maart, is het mogelijk om de aangifte inkomstenbelasting voor 2015 in te vullen. Noem het een afwijking, maar hier kijk ik altijd reikhalzend naar uit. Misschien ook wel omdat er voor ons elk jaar weer wat te halen valt :-) Of beter gezegd: terug te halen valt. Want feitelijk hebben wij het afgelopen jaar meer betaald dan nodig was. Feitelijk een sigaar uit eigen doos, maar ik word er daarom niet minder vrolijk van :-) 

In gezelschap van alle inmiddels ontvangen en benodigde financiële overzichten ging ik er gisterenmorgen dan ook eens lekker voor 'zitten'.
Van de capaciteitsproblemen - waar in de media veelvuldig melding van werd gemaakt - heb ik eigenlijk niets gemerkt. 

De aangifte was, net als elk jaar, heel recht-toe-recht-aan. Twee inkomens, een kind, een hypotheek (met kapitaalverzekering en) met aftrekbare rente en een voorlopige teruggaaf. Niets meer, niets minder. 
Vrijwel alle benodigde gegevens, behalve de gegevens over de kapitaalverzekering eigen woning, waren keurig vooraf ingevuld. En voor dat ik goed en wel begonnen was, was de aangifte al weer ingevuld en gecontroleerd. Al duidelijk was dat wij weer het nodige terug kunnen verwachten. Maar van het resultaat schrok ik toch wel even.
In positieve zin dan, dat wel :-)

De meeste tijd was ik overigens nog kwijt met het vinden van een meest optimale verdeling. Door Y. precies € 45,00 te laten bijbetalen (dit valt binnen de maximale marge dat niet betaald hoeft te worden), krijgt X. er wel twee hele euro's bij. En die laat je natuurlijk niet liggen.
Waar wij in de afgelopen jaren meestal rond de € 1.500,00 terug kregen, ligt dat bedrag voor 2015 op maar liefst ruim € 2.400,00. Dat is nogal een verschil!
Ik heb de aangifte dan ook voor de zekerheid nog maar een keer gecontroleerd, en alle gegevens kloppen. 

Een oorzaak kan zijn dat ik het afgelopen jaar fors meer ben gaan verdienen en dat de diverse heffings-, arbeid- en combinatiekortingen zijn aangepast. Het fijne weet ik er nog niet van. Juist toen ik een vergelijking wilde maken met de aangifte van 2014, om te zien waar dit positieve verschil nu door veroorzaakt wordt, kreeg ik wel de melding dat ik niet meer kon inloggen. Daar gaan wij dan binnenkort nog eens voor zitten.

Nu is het wachten tot begin mei, want de ervaring leert dat dan de Belastingdienst de voorlopige beschikking af geeft en uitbetaalt. Dan kunnen we met dit bedrag de buffer weer mooi aanvullen.

Heb jij de aangifte inkomstenbelasting al ingevuld? En viel het terug te ontvangen en/of te betalen bedrag mee of tegen?

dinsdag 1 maart 2016

Budgetkeuze: mobiele telefoon

Deze week staat in de schijnwerpers: mobiele telefoon

Tegenwoordig heeft bijna iedereen een mobiele telefoon. Alhoewel het nu heel vanzelfsprekend lijkt, wordt mobiele telefonie pas sinds begin de jaren negentig van de vorige eeuw op steeds groter wordende schaal door consumenten gebruikt. Een smartphone is vandaag de dag bijna niet meer uit het straatbeeld weg te denken. 

Er wordt in deze branche veel geld verdiend. Een recent, topmodel smartphone kost tegenwoordig al snel minimaal € 600,00. En vaak meer. De productiekosten zijn substantieel lager. Winstmarges van 70% zijn niet uitzonderlijk.
Natuurlijk is er ook een goedkoper segment, maar desondanks nemen die topmodellen gretig aftrek, en dan met name in combinatie met abonnementen. Want ja, € 600,00 heeft niet iedereen op de plank liggen. Het is veel geld om ineens uit te geven. Een abonnement - inclusief topmodel smartphone, belminuten, sms en databundel - van minimaal € 40,00 of € 50,00 per maand is dan toch een stuk meer behapbaar en aantrekkelijk. Of toch niet?
Een abonnement voor twee jaar van € 50,00 per maand levert een kostenpost op van maar liefst € 1.200,00. Conclusie is dan ook dat je je telefoon dus gewoon zelf betaald, en vaak meer dan dat. Dat geldt natuurlijk ook voor een telefoon uit een goedkoper segment. Oók als je de gebruikskosten verrekend. 
Daarnaast wordt een 'gratis' mobiele telefoon van meer dan € 250,00 gezien als een lening, aldus een uitspraak van de Hoge Raad.

Het is een keuze. En gelukkig maakt iedereen die helemaal zelf. Wil je rondlopen met het nieuwste model? Prima! Of kun je ook met een minder geavanceerd exemplaar uit een ander segment toe? Of gebruik je je 'oude' telefoon, die het nog steeds goed doet, gebruiken in combinatie met een sim only abonnement van ongeveer € 10,00 per maand?

Juist van de keuze om steeds met het nieuwste model smartphone rond te willen lopen maakten wij in het verleden dankbaar gebruik. De een zijn dood, de ander zijn brood, zullen wij maar zeggen :-) De door het nieuwste model uit de gratie geraakte voorganger wordt in grote aantallen aangeboden op Marktplaats. Wel goed zoeken naar eentje die er nog tiptop uitziet, en bij voorkeur met garantiebon. En zelf ophalen natuurlijk :-) 

Toen de telefoon van X. echt op was, hebben wij voor haar via deze bovengenoemde manier een goedkope smartphone (Iphone 5c) gekocht. Ze gebruikt de smartphone nu in combinatie met een sim only abonnement van € 10,00 per maand. Y. heeft daarentegen nog wel een toestel met abonnement. Zodra deze is afgelopen (dit jaar) gaat hij over op een sim only abonnement.

Wil jij ook steeds een nieuwe smartphone? Gewoon omdat je gek bent op de nieuwste gadgets? Of neem je genoegen met een wat ouder model?
En wat voor een abonnement hebben jullie? En wat ben je hiervoor kwijt?

Totaal aantal pageviews