maandag 13 juni 2016

Lezersvraag: (extra) aflossen, hoe doen jullie dat?

Let op: lange blog! :-)


Vorige week zondag schreef ik een blog over 'Doorslaan in besparen'. Ik schreef dat de balans - tussen optimaal genieten van ons (gezins)leven nu en zorgen voor zoveel mogelijk financiële vrijheid in de (nabije) toekomst (hét doel!) - gevoelsmatig de laatste tijd wat zoek is. Het is dan goed om even pas op de plaats te maken. Terug te kijken naar wat wij in de afgelopen jaren al bereikt hebben.

In één van de reacties vroeg Life4Moms & Moms4Life ons eens uit te leggen hoe wij zoveel hebben kunnen aflossen in een relatief korte periode. Een goede vraag, want die vraag wordt wel vaker, via reacties op onze blog of via mail, aan ons gesteld. In deze blog ga ik deze vraag proberen te beantwoorden :-)


Inkomen

Vaak is het argument dat wij zoveel (extra) kunnen aflossen doordat ons inkomen relatief hoog is. Dat ons inkomen meer dan goed is, is waar. Iets waarvoor wij elke dag zeer dankbaar zijn. Zo maar 'krijgen' doen wij het niet, er moet heel hard voor worden gewerkt. De druk is hoog en zonder vernieuwing is er geen toekomst. 
Los van de hoogte van het inkomen is er een - naar onze bescheiden mening - belangrijker uitgangspunt: het maakt namelijk niet uit wat je verdient om (extra) af te aflossen; het gaat er om hoe je met deze inkomsten omgaat. Geef je het uit of stel je jezelf bepaalde doelen? Dat hoeft trouwens niet eens zozeer alleen om (extra) aflossen te draaien, het kan net zo goed een ander doel zijn.

Terug naar het onderwerp. Ons inkomen is - netto - ongeveer € 4.600,00. De voorlopige teruggave bedraagt momenteel € 275,00. Het totale netto inkomen komt dan uit op € 4.875,00. 

Overzicht inkomsten en uitgaven

Toen wij in in de herfst van 2012 het roer omgooiden, hebben wij allereerst onze inkomsten en uitgaven heel gedetailleerd op een rijtje gezet. Dat is niets meer of minder dan alle inkomsten en uitgaven van de afgelopen maand(en) nalopen, bijvoorbeeld via internetbankieren of papieren bankafschriften, en deze noteren. Vergeet daarbij ook niet die inkomsten en/of uitgaven mee te nemen, die in een specifiek moment van het jaar in beeld komen.
Bij inkomsten kun je bijvoorbeeld denken aan vakantiegeld, eindejaarsuitkeringen of bonussen. Specifieke jaarlijkse uitgaven kunnen bestaan uit gemeentelijke belastingen (OZB), premies of contributies die op jaarbasis worden betaald, enzovoorts. 

Het resultaat van een dergelijk overzicht kan best heftig zijn. Zo ook in ons geval. Want wat bleek? Er waren vele kleine, niet meer te traceren uitgaven, die wij met pin betaalden. Wij kochten veel spullen voor in en om het huis, gingen veel uit eten en kochten geregeld de nieuwste en leuke gadgets. Al met al een flink bedrag bij elkaar, waarvan wij ons niet eens bewust waren. Dus, als jou dat óók overkomt, dan ben je echt niet de enige :-)

Het gaat wat ver om hier, weer, een overzicht te plaatsen van onze inkomsten en uitgaven. Ik verwijs je graag naar dit recente blog, waarin wij openheid van zaken geven hierover.

Tip: maak ook een noodbegroting, zodat je weet in geval (grote) terugval in inkomsten, zoals werkloosheid of ziekte, welke financiële ingrepen je kunt nemen.

Doelen

Nu de inkomsten en uitgaven inzichtelijk waren gemaakt, hebben wij ons a) afgevraagd welke realistische korte en lange termijn doelen wij ons zelf willen stellen en b) hoeveel geld hiervoor nodig is. Daarbij hebben wij - heel bewust - nog niet stil gestaan of dit binnen ons nieuwe inkomsten- en uitgavenpatroon past. De reden? Door op deze manier te werk te gaan beperk je je in het denkproces niet enkel tot wat er mogelijk is op basis van het financiële plaatje. Dat komt later wel, als je er keuzes gemaakt moeten worden. Want uiteindelijk moet het natuurlijk wel passen binnen het nieuwe financiële plaatje.

Wij stelden ons twee lange termijn doelstellingen:
 • maximaal boetevrij aflossen op het aflossingsvrije hypotheekgedeelte.
 • onderhoud woning: 
  • volledig vervangen kozijnen
  • schilderen voorgevel (betonstructuur)

Maximaal aflossen op het aflossingsvrije hypotheekgedeelte


Op onze aflossingsvrije hypotheek mogen wij maximaal 10% van de hoofdsom van dit leningdeel aflossen. Dat komt neer op € 10.550,00 per jaar. Daarbij stelden wij ons ook ten doel om maximaal gebruik te maken van de onderwaterregeling, die onze bank aanbiedt. Hoe deze regeling werkt, hebben wij in dit blog al eens uitgelegd. Kort gezegd houdt dit in dat wij, naast bovengenoemd af te lossen bedrag, een paar duizend euro extra boetevrij kunnen aflossen. Dit financieren wij door de jaarlijkse bonus van Y. hiervoor te gebruiken.


Het is onze doelstelling om bij het aflopen van onze rentevastperiode eind 2019 de aflossingsvrije hypotheek afgelost te hebben.

Onderhoud woning

In deze blog, waarin wij de balans opmaakten over 2015, is terug te lezen waarom wij gekozen hebben om onze vuren kozijnen (voor- en zijgevel) te laten vervangen door kunststof kozijnen. Vorige maand zijn ook de kozijnen aan de achtergevel volledig vervangen. Totale kosten waren € 25.500,00.

Dit doel is weliswaar nu gerealiseerd, maar daarvoor moest natuurlijk wel worden gespaard. Bij het vaststellen van ons doel zijn wij uitgegaan van een investering van € 25.000,00. Hierbij geldt dat voor de voor- en zijgevel € 16.000,00 - vóór 1 januari 2015 - nodig was. Voor de achtergevel schatten wij dit bedrag op € 9.500,00 vóór eind 2016.

Het schilderwerk aan de voorgevel (betonstructuur) hebben wij in die tijd ingeschat op € 1.000,00.

Deze twee doelstellingen wilden wij uiterlijk in 2016 gerealiseerd hebben.

De korte termijn doelstellingen bestonden en bestaan met name uit kleinere wensen, zoals het laten spuiten van onze eetkamertafel en -stoelen, het opnieuw bestraten van de voortuin, een nieuwe halkast, enzovoorts. Deze doelstellingen plannen wij tegenwoordig op jaarbasis in. Een overzicht van onze doelen voor 2016 vind je hier.

Doelen koppelen aan budgetten

Nu wij dus weten wat onze lange termijn doelen zullen worden voor de komende jaren, hebben wij bekeken hoeveel wij hiervoor maandelijks apart moeten zetten.
Voor de extra aflossing op de hypotheek is dit € 879,00 per maand (€ 10.550,00 / 12 maanden). Voor het vervangen van de kozijnen van de voor- en zijgevel is dat ruim € 533,00 (€ 16.000,00 / 30 maanden).

Om beide doelen te realiseren zouden wij in totaal € 1.412,00 per maand apart moeten zetten. 

Met dit bedrag als uitgangspunt zijn wij gaan rekenen en hebben wij onze budgetten ingedeeld, waarbij wij ook rekening hielden met de eerder genoemde jaarlijkse uitgaven. Een link naar een recent overzicht van onze inkomsten en uitgaven vind je, nogmaals, hier.

Besparen

Uiteraard hebben wij, bij het vaststellen van de budgetten, gekeken waar wij zouden kunnen besparen. En sindsdien nemen wij een paar keer jaar onze administratie door, om te kijken of wij nog verder kunnen besparen of dat wij juist andere keuzes willen maken, zoals die ten aanzien van onze voeding

Maar goed, nu even concreet BespaarBalans: waar hebben jullie op bezuinigd? Waarop niet, kan ik dan beter antwoorden :-) Onderstaand een aantal punten waar wij op bespaard hebben (en dit is vanzelfsprekend geen sluitend overzicht):

 • wij zijn overgestapt van energiemaatschappij, en doen dit sindsdien elk jaar met een overstapbonus. Eind vorig jaar was deze € 260,00. Dat is toch al snel een besparing van ruim € 21,00 per maand.
 • wij gaan bewuster om met het gebruik van water. Lees hier welke maatregelen wij genomen hebben. 
 • wij hebben al onze (zorg)verzekeringen heel kritisch bekeken. Welke verzekeringen zijn dubbel, welke hebben wij niet meer nodig. Lees ook dit blog dat wij hierover schreven. 
 • wij hanteren nu een vast bedrag aan leefgeld voor ons beiden.
 • wij hebben onze grote gezinsauto ingeruild voor een veel kleiner model. In de afgelopen vier jaar heeft dat ons heel veel geld bespaard. Lees daar hier meer over. Inmiddels zijn wij hier weer op terug gekomen, omdat het naar onze mening onze vrijheid inperkt. Lees hier en hier meer over onze afwegingen om een andere, wat grotere auto aan te schaffen.
 • wij pakken nu vrijwel altijd de fiets als wij ergens heen willen in en om onze woonplaats. De auto laten wij zoveel mogelijk staan.
 • wij verhuren onze auto via SnappCar om enerzijds de autokosten te drukken en anderzijds omdat wij ons volledig kunnen vinden in dit deeleconomie-initiatief. Lees er hier en hier meer over.
 • abonnementen op loterijen, tijdschriften en de tv-gids hebben wij opgezegd.
 • televisie, internet, telefoon abonnement hebben wij overgesloten bij een andere, veel goedkopere aanbieder.
 • onze mobiele telefoonabonnementen zijn omgezet naar sim only abonnementen.
 • bij uitstapjes die wij maken letten wij nu actief op kortingsacties
 • wij gaan veel minder uit eten dan vroeger.
 • ´slim´boodschappen doen: wij maken gebruik van weekmenu's en doen zoveel mogelijk één keer per week boodschappen via een lokale online supermarkt. Sinds wij anders met onze voeding omgaan, halen wij ook producten elders (in de natuurwinkel, op markten en bij de boer). Ook maken wij zoveel mogelijk gebruik van aanbiedingen en geldterugacties.
 • wij maken een bewustere afweging wanneer nieuwe kleding nodig is.
 • wij denken bewuster na of wij materiële spullen (incl. gadgets) wel écht nodig hebben. 
 • wij hebben heel veel materiële spullen verkocht. De opbrengst hebben wij gebruikt om af te lossen en/of te sparen.

Het resultaat

Maximaal aflossen op het aflossingsvrije hypotheekgedeelte

Eind 2012 hebben wij onze eerste maximale boetevrije aflossing gedaan op onze aflossingsvrije hypotheek. Deze hebben wij uit de buffer betaald. Vervolgens zijn wij volgens bovenstaande uitwerking gaan sparen. In augustus 2013 hebben wij wéér een maximale boetevrije aflossing gedaan. Een snelle rekensom leert dat wij dan nog niet voldoende gespaard zouden hebben om dit te kunnen betalen. Dat klopt. Voor het 'ontbrekende' bedrag hebben wij de bonus van Y. gebruikt. Wij werden zo gegrepen door het aflosvirus dat wij begin december van datzelfde jaar nóg eens € 8.455,94 aflosten op dit hypotheekdeel. Dit is dan ook de aflossing in het kader van de onderwaterregeling. Hoe wij aan dit geld kwamen? Ook weer door gebruik te maken van onze buffer, die toen wel erg geslonken was.
In de loop van 2014 hebben wij steeds meer op maandbasis afgelost, zoals ook initieel de bedoeling was. In die gevallen dat er meer is afgelost dan het maandelijkse bedrag, is er gebruikt gemaakt van de bonus van Y. of hebben wij het bedrag voorgefinancierd uit de buffer. Hoe wij dit aanpakten, lees je hier terug.

Op het tabblad 'Onze hypotheek' vind je het volledige overzicht van extra aflossingen terug. Sinds eind 2012 tot en met 25 mei 2016 losten wij in totaal € 53.769,86 af. 
Houden wij ook rekening met de extra inleg, de maandelijkse inleg en opgebouwde rente - vanaf het begin van onze overgesloten hypotheek per 31 december 2004 tot en met 1 mei 2016 - dan hebben wij een bedrag van € 28.157,47 gespaard.

Tellen wij beide bedragen bij elkaar op, dan hebben wij in totaal € 81.927,33 bij elkaar gespaard.

Trekken wij dit bedrag weer af van de initiële hypotheekschuld van € 248.000,00, dan resteert er per 1 mei 2016 nog een hypotheekschuld van € 166.072,67.

Het bekende sneeuwbaleffect blijft hierin natuurlijk ook zijn werk doen. Sinds het moment dat wij aflossen betalen wij ruim € 300,00 bruto per maand minder aan hypotheek. Dit verschil wordt ook weer gebruikt om extra af te lossen en/of te sparen.

Onderhoud woning

In de diepe herfst van 2014, nét geen twee jaar nadat wij ons dit doel hadden gesteld, hebben wij de kunststof kozijnen besteld. Deze zijn begin januari 2015 geplaatst. Het benodigde geld was nog niet volledig bij elkaar gespaard. Hoe zit dat dan? Een gedeelte van het geld - € 7.000,00 - hebben wij via de familiebank-constructie geleend van de ouders van X. Zij dreigden boven de grens van vermogensrendementsheffing uit te komen. Wij hebben duidelijke afspraken gemaakt over de wijze van terugbetaling, inclusief rente, waarbij de rente aan ons wordt terug geschonken. Zakelijk Bezuinigen heeft enige tijd geleden een blog hieraan gewijd, waarin deze constructie haarfijn wordt uitgelegd.

Rijker dan ooit

Door onze ommezwaai in de loop van 2012 zijn wij financieel veel bewuster gaan leven. En dat geeft een groots gevoel van rust, van vrijheid, van controle over onze financiën van nu en voor in de toekomst. Wij voelen ons rijker dan ooit, zowel letterlijk als in figuurlijke zin. Het klinkt heel cliché - en dat is het ook - maar ik zou willen dat ik dit inzicht al tien jaar eerder had gehad, toen ik noodgedwongen in de WW zat en al een stap terug moest doen. Gedane zaken nemen geen keer. Het voelt goed zoals wij het nu doen, en dat is het enige dat telt.

Hoe hebben jullie het aangepakt?

16 opmerkingen:

 1. Jullie hebben al een hoop bereikt op aflosgebied. Kunnen velen wat van leren. Ik herken veel uit jullie verhaal, ik blijf het fascinerend vinden wat een sneeuwbaleffect er kan ontstaan.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Bedankt voor het compliment! Maar ook wij kunnen nog veel leren van anderen hoor; juist deze blogs en de reacties van lezers op ons blog blijven ons inspireren! :-)

   Het sneeuwbaleffect is en blijft zeker een fascinerend fenomeen. Met deze blog hebben wij in ieder geval ook willen laten zien wat het effect er van is.

   Verwijderen
 2. wij hebben nog maar kort een hypotheek. wel een deel kosten meegefinancierd, maar de rest betaald vanuit spaargeld :) (heel trots op ;) ) ook het klussen betaald van spaargeld (alles bij elkaar koste het klussen, spullen kopen, notaris etc 15.000 ) aan extra aflossen denken we nog niet, eerst kijken hoe alles loopt. buffer houden/extra opbouwen voor kosten aan het huis.. buitenkant moet geschilderd worden en vooral de dakkapel wil/kan man zelf niet. de rest wil hij misschien wel zelf doen zelfs om kosten te besparen. tegen de tijd dat buffers op orde zijn, wil ik zeker kijken naar extra aflossen! maar sommige dingen zijn gewoon nog niet af. zoals de tuin waar ik wel een mooie fijne plek van wil maken, fijn voor ons om te zitten en fijn en veilig voor de kinderen en opvangkinderen om te spelen :D

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Daar mag je zeker trots op zijn!! Ik kan mij voorstellen dat jullie je eerst richten op de kosten rondom de aanschaf van het huis en het naar jullie zin maken van het huis en tuin. Toch denk ik dat het verstandig is wél zo snel mogelijk met aflossen te beginnen, ook al is het maar een klein bedrag per maand. Want klein bedrag groeit over de hele looptijd van de hypotheek uit tot een veelvoud ervan.

   Verwijderen
 3. Wij hadden een aflossingsvrije hypotheek van 30.000 en eentje van 162.400. Van die van 30.000 euro mochten wij 20% aflossen. Dat is 6.000 per jaar. In januari lossen wij de laatste 6.000 euro af. Dan staat er nog 1.340 euro open en dat willen wij ook aflossen mits er niet teveel boete over betaald moet worden.
  Omdat wij ook teveel geld op de rekening hadden hebben we vorig jaar ook 4.000 euro op de andere hypotheek afgelost.
  Wij zijn in 2001 begonnen met een spaardepots om de 162.400 mee af te lossen. Toen stom gekozen omdat je op een gegeven moment in de vermogensrendementsheffing valt. Toen niet aan gedacht. Afkopen is ontzettend duur, dat hebben we al geprobeerd en dus geen optie.
  De pot is vol over 14 jaar en dan zit er 123.000 euro in.
  Dat betekent dus dat wij na januari nog 35.400 moeten aflossen willen wij hypotheek vrij zijn over 14 jaar. Dit is ongeveer een 2.500 per jaar willen wij dit halen.
  Bij leven en welzijn gaat dit dus lukken. Ik denk wel eerder dan de 14 jaar.
  En alles wat wij meer aflossen blijft achter in het spaardepot en dat kunnen we dan gebruiken als spaargeld.
  Vreemde constructie maar ja. Met het ouder worden wordt men wijzer.
  Waar het om gaat is hypotheekvrij zijn over 14 jaar.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Trouwens van de 162.400 mag ik ook 20% aflossen per jaar.

   Verwijderen
  2. Wow, wat een uitgebreide reactie! ;-) En wat goed dat jullie al zover op weg zijn met aflossen; bijna één leningdeel al weggespeeld en al heel ver op weg om ook nummer twee af te lossen. Er ligt in ieder geval een doordacht plan aan ten grondslag.

   Tsja, soms kies je voor een bepaalde constructie, omdat je op dat moment denkt dat dat de beste oplossing is. Soms blijkt dat niet zo te zijn. Dat is balen, maar volgens mij hebben jullie een goed plan om het op te vangen om over 14 jaar (alsnog) hypotheekvrij te zijn. Heerlijke gedachte!

   Verwijderen
 4. Leuk dat je mijn vraag zo uitgebreid beantwoord.
  Heel herkenbaar zijn veel dingen. Wij kijken ook eens per jaar wat onze 'duurdere doelen' zijn dat jaar, wat we eventueel nog een jaartje op kunnen schuiven en wat we kunnen aflossen.
  Ons inkomen is zeker niet zo hoog, maar we zijn natuurlijk ook wat jonger. Onze doelen zijn dus ook wat minder ambitieus dan bij jullie ;)
  Wij hebben wel een aantal doelen in jaarplanningen gezet, dus keuken, auto, etc doen we in dit en dit jaar. En soms schuiven we daarmee, en dan zie je ook de verschillen meteen in excel.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Oh en wij lossen dit jaar ook de 'extra's' af die we bij elkaar verdienen met marktplaats of online.
   Normaal kwamen die gewoon op de berg erbij. Maar het werkt veel beter om het apart te houden en zo af te lossen. Voelt leuk en je doet er beter je best voor :)

   Verwijderen
  2. Het is veel werk, maar dan heb je ook wat; graag gedaan dus ;-) Fijn dat er veel herkenbare dingen in terugkomen. Ik denk dat onze aanpak qua 'lange termijn' doelen ook redelijk dicht bij elkaar liggen, als ik jouw blog zo al even tijdje volg.

   Ik weet niet of er een koppeling ligt tussen het inkomen, leeftijd en ambitie ;-) Het heeft, naar mijn bescheiden mening, meer te maken met de levensfase waarin je zit. Toen wij jonger waren, waren wij niet zo bezig met onze financiën, gaven prioriteit aan andere zaken. Heb je dat inzicht wel op jongere leeftijd, dan kunnen je doelen - ook met een minder hoog inkomen - best ambitieus zijn.

   Voor wat betreft jouw aanvulling: helemaal mee eens! :-)

   Verwijderen
 5. Heel interessant om een uitgebreide kijk in jullie financieen te zien!
  Jullie doen het super en ik kan er zeker iets van leren, bedankt!!🍀

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Graag gedaan, Olga! En bedankt voor het compliment! Ik ga er bijna van blozen :-) Fijn dat je er die dingen uit kan halen waar je weer mee verder kan. Dat is dan toch een mooie bijkomstigheid :-)

   Verwijderen
 6. Mooi geschreven en al een heel bedrag afgelost zeg...

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Dank je! :-) En ja, het is zeker een mooi bedrag. Iets waar wij ook trots op zijn! Maar de kunst zit hem óók in het volhouden. Ook wij hebben nog genoeg te leren...

   Verwijderen
 7. Bedankt voor het delen en de velee tips. Kunnen wij ook weer wat mee. En wat je zegt, je voelt je rijker dan ooit he.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Graag gedaan! :-) Fijn dat jullie er ook wat mee kunnen! En ja, wij voelen ons echt rijker dan ooit, en dat zit hem dan zowel in letterlijke maar meer nog in figuurlijke zin ;-)

   Verwijderen

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Totaal aantal pageviews