Onze hypotheek

Onderstaand overzicht geeft inzicht in de opbouw van onze hypotheek, de extra aflossingen die wij sinds december 2012 hebben betaald en de gerealiseerde besparingen.

Initiële hypotheek

BankspaarrekeningAflossingsvrij
€ 142.500,00€ 105.500,00
4,75%, 10 jaar vast (NHG)4,75%, 10 jaar vast (NHG)
Per 1 augustus 2016 via rentemiddeling aangepast naar: 3.10%, 10 jaar vast (NHG)
Einde rentevasteperiode loopt af op
1 december 2019
Einde rentevasteperiode loopt af op
1 augustus 2026
Hypotheek loopt af op:
1 januari 2036
Hypotheek loopt af op:
1 januari 2040
(loopt feitelijk niet af)
Totaal hypotheekbedrag: € 248.000,00
Rente per maand: € 1.225.82.

Aflossingen:
Datum
Bedrag
17 december 2012
€ 10.000,00
15 augustus 2013
€ 10.500,00
3 december 2013
€ 8.455,94
25 april 2014
€ 1.166,66
25 mei 2014
€ 875,00
1 juni 2014
€ 2.500,00
25 juni 2014
€ 875,00
25 juli 2014
€ 875,00
25 augustus 2014
€ 875,00
25 september 2014
€ 875,00
25 november 2014
€ 167,72
24 februari 2015
€ 2.625,00
24 maart 2015
€ 2.625,00
18 juni 2015
€ 3.000,00
29 juni 2015
€ 2.250,00
1 december 2015
€ 1.230,00
1 januari 2016
€ 50,00
24 januari 2016
€ 875,00
1 maart 2016
€ 3.074,54
25 mei 2016
€ 875,00
25 juni 2016
€ 875,00
6 september 2016
€ 2.625,00
25 oktober 2016
€ 875,00
28 november 2016
€ 7.050,00
1 februari 2017
€ 3.190,70
1 april 2017
€ 3.000,00
Totaal extra afgelost: € 71.385,56
  

 Huidige hypotheekschuld:  

Bankspaarrekening
€ 142.500,00
Waarde per 01-03-2017:
€ 32.653,92
Aflossingsvrij
€ 34.000,00

Hypotheekschuld en gerealiseerde besparing

De totale hypotheekschuld per 1 april 2017 bedraagt € 176.500,00.
Houden wij echter rekening met de reeds opgebouwde spaarwaarde van € 32.653,92 op de geblokkeerde bankspaarrekeningen, dan resteert er een hypotheekschuld van € 143.846,08. Het positieve verschil tussen de in 2010 afgesloten hypotheek en de stand per 1 december 2016 is € 104.153.92.

Houden wij rekening met de familiebankhypotheek, dan is dit verschil € 94.898,99 (€ 104.153,92 - € 9.255,03 (uitstaande restschuld)).

Het positieve verschil tussen het maandbedrag bij aanvang van de initiële hypotheek in 2005 en 1 april 2017 is € 
€ 402,21 (€ 1.225,82 - € 823,61) bruto per maand. Bruto, want hierin is de hypotheekrenteaftrek nog niet in meegenomen.
Deze is gedaald van ruim € 384,00 bij aanvang van de hypotheek naar € 255,00 per 1 april 2017. De netto besparing is dan ook € 273,24 (€ 841,85 - € 568,61) per maand.

Totaal aantal pageviews