zaterdag 18 maart 2017

Tonnair!

Om eerlijk te zijn vind ik dit toch wel een mijlpaal om met jullie te delen: wij zijn sinds deze maand 'tonnair'! 'Tonnair'? De variant van miljonair :-)

Nu de extra inleg van begin februari op de bankspaarrekening door onze bank administratief is verwerkt en de extra aflossing op onze aflossingsvrije hypotheek is overgemaakt, is onze hypotheek ruim € 104.000.00 lager dan op het moment dat wij de hypotheek aan zijn gegaan. Wie had dat ooit gedacht toen wij eind 2012 het roer omgooiden...

Extra inleg bankspaarrekening

Zoals gezegd hebben wij op 1 februari 2017 een extra storting (ook wel inleg genoemd) van € 1.500,00 gedaan op één van de twee bankspaarrekeningen, die gekoppeld zijn aan onze bankspaarhypotheek. Dit bedrag hebben wij het afgelopen jaar gespaard, door elke maand een twaalfde deel van dit bedrag apart te zetten op een reguliere spaarrekening.
De extra inleg zorgt er voor dat de geblokkeerde bankspaarrekening nu een hoger spaarsaldo heeft. Over dit spaarsaldo krijgen wij 4,75% rente.
Aangezien wij (nu nog) niet kiezen voor het verkorten van de looptijd van de bankspaarrekening, hoeft er per maand minder ingelegd (lees: gespaard) te worden om op de einddatum de hypotheek af te kunnen lossen.
De extra storting zorgt voor een daling van de inleg met € 10,09 per maand.

Extra aflossing aflossingsvrije hypotheek

Wie al langer met ons meeleest, weet dat wij sinds eind 2012 fanatiek aan het aflossen zijn op onze aflossingsvrije hypotheek. Deze bedroeg op dat moment € 105.000,00. Vorige maand bedroeg de restantschuld nog € 37.000,00.
Wij hebben deze maand besloten € 3.000,00 extra af te lossen op dit deel van de hypotheek. Wij schieten dit bedrag voor uit de buffer. Het is een constructie, die wij in de afgelopen jaren al wel vaker hebben toegepast.
Je kunt gedurende drie maanden maandelijks maximaal extra aflossen, maar je kunt er ook voor kiezen om dit bedrag voor te schieten uit de buffer. De komende drie maanden maken wij dit bedrag dan niet, zoals wij dat gewend zijn, over naar de bank als extra aflossing, maar zuiveren de buffer weer aan. Het gaat natuurlijk maar om een paar eurocent rentevoordeel, maar gevoelsmatig zetten dit soort bedragen meer zoden aan de dijk als je naar de daling van de restschuld kijkt.

Met deze extra aflossing daalt de restschuld voor dit deel verder naar € 34.000,00.
De bruto maandlast daalt daarmee met € 8,25. 

Spannend

Toch vind ik het dit keer wel spannender dan anders. Na de aanschaf van een nieuwe boxspring, de renovatie op zolder, de aanbetaling van de kampeervakantie en een tweetal investeringen in crowdfunding is de buffer flink gedaald. Wij verwachten overigens de komende twee maanden dat deze weer flink zal aangroeien, na ontvangst van het bedrag van de definitieve aanslag inkomstenbelasting 2016, vakantiegeld en mijn bonus.  Daarmee liggen wij nog steeds op koers om onze buffer te laten groeien tot € 10.000,00.

De komende anderhalve maand moeten wij dus het met een lagere buffer doen. Dat voelt wat onwennig, maar aan de andere kant verwachten wij geen grote uitgaven. Echt zorgen - rationeel gezien - hoeven wij ons dan ook niet te maken. Het is meer een gevoelskwestie.

Aankomende week zal ik weer eens bloggen over hoe ver het staat met onze jaardoelen voor 2017. Ook zal ik nog een blog wijden over de twee investeringen in crowdfunding.

De cijfers in een notendop

De totale hypotheekschuld per 1 april 2017 bedraagt € 176.500,00.
Houden wij echter rekening met de reeds opgebouwde spaarwaarde 
van € 32.653,92 op de geblokkeerde bankspaarrekeningen, dan resteert er een hypotheekschuld van € 143.846,08.
Het positieve verschil tussen de in 2010 afgesloten hypotheek en de stand per 1 april 2017 is € 104.153.92.

Het positieve verschil tussen het maandbedrag bij aanvang van de initiële hypotheek in 2005 en 1 april 2017 is € 402,21 (€ 1.225,82 - € 823,61) bruto per maand. Bruto, want hierin is de hypotheekrenteaftrek nog niet in meegenomen. De netto besparing is zo'n € 273,00 per maand.

Meer weten over onze hypotheek? De hypotheek-pagina is weer helemaal up-to-date!

Hoe staat het met jullie aflosdoelen van dit jaar?

maandag 6 maart 2017

Aangifte inkomstenbelasting 2016 en rentemiddeling

Vanaf vorige week woensdag, 1 maart, is het weer mogelijk om de aangifte inkomstenbelasting 2016 in te vullen. Een dag waar ik - om eerlijk te zijn - al langere tijd naar uit kijk. Noem mij wat je mij noemen wilt, maar ik hou het er op dat ik gewoon erg nieuwsgierig ben naar hoeveel wij terugkrijgen over 2016.

Hypotheekrenteaftrek en rentemiddeling

Dus zat ik gewapend met alle benodigde paperassen om op woensdagavond de aangifte inkomstenbelasting 2016 in te vullen. 

Wat mij meteen opviel was dat de voor-ingevulde hypotheekgegevens niet klopten. Er waren weliswaar drie hypotheekdelen aanwezig - één aflossingsvrije en twee bankspaardelen - maar de af te trekken hypotheekrente bleek wel erg laag. 
Het financiële jaaroverzicht van onze bank bracht uitkomst. En wat bleek?

Het leningdeel waarop wij in augustus 2016 rentemiddeling hadden toegepast is - als gevolg van rentemiddeling - omgezet van leningdeel A naar leningdeel B. Alléén leningdeel B werd vermeld in de aangifte met een bijbehorende schuldrest op 1 januari 2015 van € 0,00 en op 31 december van ruim € 40.000,00. De betaalde hypotheekrente had enkel betrekking op de periode 1 augustus tot en met 31 december 2016. 
De schuldrest en de betaalde (en dus af te trekken) hypotheekrente van leningdeel A (dus vóór rentemiddeling) heeft de bank voor het gemak maar niet doorgegeven aan de Belastingdienst. 

Voor de zekerheid heb ik alle voor-ingevulde hypotheekdelen handmatig verwijderd en weer opnieuw toegevoegd, conform het financiële jaaroverzicht van de bank. 

Tip: ook de administratiekosten voor rentemiddeling zijn aftrekbaar!

Vergeet niet, in geval je vorig jaar rentemiddeling hebt toegepast, de door de tussenpersoon of bank in rekening gebrachte administratiekosten als aftrekpost op te voeren. In ons geval een aftrekpost van € 250,00.

Een andere tip: zorg bij 'de verdeling' - zover dat van toepassing is - dat je maximaal € 45,00 moet terugbetalen. Dat zorgt voor een paar euro extra teruggaaf, terwijl deze € 45,00 niet betaald hoeft te worden. Hoe dat kan? De Belastingdienst hanteert een marge van € 45,00 voor het innen van belastinggeld. Blijf je hier binnen, dan wordt het te betalen bedrag op € 0,00 gesteld. Doe hier je voordeel mee!

Een uurtje stoeien met de aangifte resulteert in een teruggaaf van ruim € 2.350,00. En dat is ook het bedrag dat ik verwacht had terug te krijgen.

Fout in aangifte-programma inkomstenbelasting 2016

Afgelopen vrijdag las ik in een blog van een collega-blogger dat de Belastingdienst een fout heeft ontdekt in haar aangifte-programma voor wat betreft de hypotheekrente van hypotheken die vóór 2012 zijn afgesloten. Nu gebeurt dat wel vaker dat er nog fouten in zitten. Een verstandig mens wacht twee weken voordat hij zijn aangifte invult, maar zo lang kon ik niet wachten :-)

Aangezien ik de aangifte al direct op de eerste dag waarop dat mogelijk was heb ingevuld én ingediend was ik wel benieuwd welke gevolgen dat had. Helaas, want dat viel niet op te maken uit het bericht van de Belastingdienst.

Afgelopen weekend waren wij de hort op, waardoor ik pas vandaag weer de site van de Belastingdienst kon raadplegen. De enige 'geruststelling' die ik kreeg was dat - voor diegenen die nog aangifte moesten doen - de fout was opgelost. Wáár de fout dan uit bestond werd niet gemeld. Wél dat ik de berichtgeving in de gaten moest houden. Tsja, daar zit je dan met je goede gedrag. Dus klom ik in de Belastingtelefoon en vroeg het na.
Wat blijkt? In geval van een overgesloten hypotheek vóór 2012 bleek de vraag of de hypotheekrente aftrekbaar is standaard op 'nee' te staan. De niet oplettende lezer zou ik dat geval de hypotheekrenteaftrek mislopen.

Nu ik a) geen overgesloten hypotheek heb en b) alle hypotheekdelen handmatig had verwijderd en weer heb toegevoegd heb ik hier gelukkig geen last van. De aangifte hoef ik dus niet aan te passen. Ik kijk reikhalzend uit naar begin mei, want - zoals in voorgaande jaren dat het geval was - ontvangen wij dan de definitieve aanslag, kort daarop gevolgd door de uitbetaling.

Ben jij tegen dezelfde fout met betrekking tot rentemiddeling aangelopen? En heb jij dit jaar nog fouten ontdekt?

vrijdag 3 maart 2017

Inspiratie

De laatste weken ontbreekt het mij aan inspiratie. Aan de ene kant ligt de oorzaak in de nieuwe uitdaging, die mij aan veel energie oplevert, maar in deze beginfase ook veel energie kost. 's Avonds ben ik gewoon te moe om eens lekker een goed blog 'op papier' te zetten. Anderzijds merk ik dat ik weinig inspiratie heb om te bloggen. Ik heb er dan ook bewust voor gekozen om het bloggen de afgelopen weken dan ook even te laten voor wat het is.

Juist dat loslaten geeft ook weer nieuwe inzichten. Want, waarom heb ik geen inspiratie? De stille conclusie die ik inmiddels heb getrokken is dat het niet aan een gebrek aan energie ligt, maar dat wij - nu wij al een aantal jaren op zoek zijn naar een gezonde balans tussen genieten en besparen - ons doel bereikt hebben. Het schrijven hierover, zoals wij dat nu ruim een jaar doen, helpt bij het bereiken van dit doel. Blijft dan alleen het delen van ervaringen over? Valt er niets meer te leren van de reacties die mijn lezers achterlaten? 


Herhaling (zei ik herhaling?)

Om met dat eerste te beginnen heb ik het gevoel dat nagenoeg alle onderwerpen met betrekking tot besparen, zoals wij die voorstaan, al eens de revue zijn gepasseerd in het afgelopen ruime jaar. Niet alleen op dit blog, maar ik zie dit ook terug op de blogs van mijn collega-bloggers.
Het delen van mijn ervaringen over besparen, (extra) aflossen en/of inleggen in de bankspaarhypotheek spreekt veel nieuwe lezers aan. En dat is goed. Er zullen altijd lezers zijn die aan het begin staan van hun bespaar- en consumindercarriëre. Het is fijn om voor deze lezers een inspiratiebron te zijn. Zo heb ook ik - toen wij begonnen met het structureel aanpassen van onze levensstijl - veel inspiratie gehaald uit blogs van diverse collega-bloggers. Met name het afgelopen jaar is er naar mijn mening een aantal nieuwe, hoogstaande kwalitatieve blogs op dit vlak bijgekomen. 

Voor diegenen die al een heel stuk van dit 'carriërepad' hebben afgelegd, brengen de op vele blogs herhaalde bepaartips weinig nieuws. Het voelt als een 
herhaling van zetten. Wéér die welbekende bespaartips, wéér een eindafrekening, wéér een aflosmijlpaal bereikt (hoewel dat laatste een verslaving blijft). Begrijp mij niet verkeerd: het zijn stuk voor stuk nuttige onderwerpen om te blijven herhalen. Maar wil ik daar aan blijven bijdragen?

Waar ik zelf het meeste voldoening uit haal zijn de reacties van mijn lezers. Er zitten altijd wel weer reacties tussen waar ik van kan leren. Maar, daar zijn dan wel eerst blogs voor nodig, waarop deze reacties uit voortkomen.


Hoe nu verder?

Om kort te zijn: ik ben er nog niet uit. Wat voor mij wel duidelijk is, is dat ik (van mij af) schrijven erg leuk vind. Echter, het doorwandelen op de ingeslagen weg geeft mij niet meer die voldoening, die het bij aanvang van mijn blog bracht.
Ik zou er voor kunnen kiezen de focus te verleggen van enkel besparen en consuminderen naar een blog, waarin ik deze onderwerpen combineer of aanvul met die onderwerpen die mij in het dagelijks leven bezig houden. Dat is wel een heel andere insteek van een blog dan ik bij aanvang voor ogen had. Dat is op zich niet erg. Maar wil ik dat wel? En zitten lezers daarop te wachten? 

Ik denk nog even verder, en ondertussen blog ik wanneer ik zin heb. Mijn blog aan de wilgen hangen kan altijd nog... :-)

woensdag 8 februari 2017

Fantástico

Enkele weken geleden schreef ik een blog over het vervullen van mijn wens om samen met zoonlief een voetbalwedstrijd van FC Barcelona te bezoeken. Deze wens bestond al langer en hebben wij heel bewust dit jaar - naast onze doelen - op onze wensenlijst gezet. Afgelopen weekend was het zover! Het was in één woord: fantástico! Of eigenlijk méér dan fantástico!

Wie hier een uitgebreid reisverslag verwacht, kan snel ophouden met lezen :-) Want, dat is niet de essentie die ik met dit blog wil bereiken. De essentie is wel dat ik intens, maar dan ook intens, genoten heb om met zijn tweeën deze beleving te delen.
Natuurlijk, Barcelona is een prachtige stad, met een hele fijne sfeer. De zon die schijnt, de fijne lenteachtige temperatuur. Een boeiende wedstrijd met gepassioneerde toeschouwers. Met niet in de laatste plaats spelers van wereldniveau, die het voetbalspel tot in de fijnste finesses beheersen. En lekker eten, dat kunnen ze daar ook :-)

Maar waar ik nog wel het allermeeste van heb genoten? Van de onbevangenheid van mijn zoon, van zijn oprechtheid, grote dankbaarheid en de intense vrolijkheid (en vele andere expressies) die ik dit weekend veelvuldig op het gezicht van mijn zoon heb gezien. De leuke, grappige, maar ook serieuze gesprekjes. Het samen delen. Het heeft ons beiden zoveel goeds gebracht. Dat merk ik aan alles, óók nu wij weer een paar dagen thuis zijn. Het is een gedeeld moment, een herinnering om nooit, maar dan ook nooit meer te vergeten!

En waar ik altijd heel open ben over de kosten (en ja, het is iets duurder uitgevallen), laat ik dat nu achterwege. Deze beleving was elke cent dubbel en dwars waard! Wat ik dit weekend ook heb geleerd - en dat is wat mij betreft de daadwerkelijke essentie - is dat het samen delen van een beleving, het maken van herinneringen echt onbetaalbaar is! 

donderdag 2 februari 2017

Nieuwe uitdaging!

Bijna een jaar geleden schreef ik een blog waarin ik mij afvroeg of ik mijzelf wel genoeg ontwikkel. In deze blog stond ik uitvoerig stil bij mijn persoonlijke achtergrond, gevolgde opleidingen en certificeringen en het pad dat ik de afgelopen bijna 20 jaar op werkgebied heb gelopen. Ik vroeg mij hardop af wat het volgen van een HBO-opleiding - naast mijn werk - mij brengt voor de toekomst. Het betreffende blog lees je hier nog eens rustig terug.

Eind mei schreef ik een vervolg op deze blog. Het volgen van zowel soft skill cursussen en het behalen van hard skill certificeringen, om bij te blijven op zakelijk vlak, vind ik erg belangrijk. Tegenwoordig wordt daarvoor ook wel vaak de term 'een leven lang leren' gebruikt. Dat geldt niet alleen op zakelijk, maar zeker ook op het privévlak. Zo had ik nooit gedacht dat ik duiken zo leuk zou vinden. Inmiddels ben ik drie brevetten verder en is het een serieuze hobby geworden, waarin ik veel rust en ontspanning vind.

Een jaar geleden heb ik - na een workshop leren masseren - een opleiding tot klassiek masseur gevolgd. In mei slaagde ik voor mijn examen.
Ik liep met het idee rond om mij hierin verder te verdiepen door een allround opleiding of in ieder geval een aantal specialisaties te gaan doen. Wel met de gedachte om hier op termijn - naast mijn werk - iets mee te gaan doen. Die wens is er nog steeds, maar de praktijk is weerbarstiger. Het is een vrij beroep en het aanbod is groot. Je moet je kunnen onderscheiden. Daar heb ik wel ideeën over, maar dan nog zal het geen vetpot worden. Deze werkzaamheden zal mijn huidige baan zeker niet kunnen vervangen, als je het vanuit financieel perspectief bekijkt. Dat hoeft ook niet. Tot de ideeën wat concreter zijn geworden, blijf ik vooral veel oefenen in de privésfeer. Modellen genoeg :-)
Wat ook mee speelt is een andere nieuwe ontwikkeling.

Nieuwe uitdaging

Inmiddels werk ik al weer ruim 15 jaar in de ICT als software tester, waarvan de laatste 7 jaar op senior niveau. Een fascinerend, uitdagend en vooral leuk beroep. Maar wel een beroep dat steeds meer de technische kant op gaat (automatiseren van testen). Hiervoor is in toenemende mate kennis van programmeertalen nodig. Hoewel ik zeker de toegevoegde waarde hiervan zie, heb ik gemerkt dat dit niet de weg is die ik wil in slaan richting de toekomst. Het geeft mij te weinig energie.

Dat roept de vraag op waar ik over vijf tot tien jaar (en verder) zou willen staan. Al langer speel ik met de gedachte, naast mijn persoonlijke bovengenoemde ontwikkeling, om mij meer te richten op informatie-analyse en het ontwerpen van oplossingen, zodat klantwensen in het applicatielandschap van mijn werkgever en haar klanten geïmplementeerd kunnen worden. Feitelijk heb ik een groot deel van deze kennis ook nodig binnen mijn huidige vakgebied.

Toen er in het najaar in mijn team één van de twee collega's vertrok, die zich hiermee primair mee bezighouden, ben ik het gesprek aangegaan met mijn manager en het team. Over de voor deze functie gevraagde competenties beschik ik en heb daarnaast veel inhoudelijke kennis van de systemen. Het team was ronduit enthousiast. En mijn manager ook!

De vervolggesprekken met mijn manager over de overstap naar deze nieuwe functie van applicatie consultant verliepen erg positief. Inmiddels heb ik een voorstel voor een ontwikkelplan gemaakt, waarbij deze week de laatste puntjes op de spreekwoordelijke ´i´worden gezet, zodat het management goedkeuring kan geven. Ik verwacht hier overigens geen problemen.

Concreet houdt dit in dat ik de komende maanden twee opleidingen en in het najaar twee aanvullende modules mag volgen. Volgend jaar rond ik de resterende modules af. De kosten worden gedragen door mijn werkgever, zij het dat ik een studieovereenkomst moet tekenen. De dagen dat ik afwezig ben verdelen wij onderling; ik zal dus wel een aantal extra vakantiedagen moeten opnemen. Maar dat staat in schril contrast met de investering die de werkgever doet. Een goede deal dus :-)

Parallel is de vervanging van mijn functie in gang gezet, en hiervoor is inmiddels iemand aangenomen, zodat ik de werkzaamheden - die vanuit de nieuwe functie verwacht worden - kan gaan oppakken (feitelijk doe ik dat nu al 80% van mijn tijd, dat terzijde).
Na het afronden van de eerste twee opleidingen wordt ook de formele overstap naar de nieuwe functie gerealiseerd.

Al met al mag ik in mijn handjes knijpen met de afgesproken voorwaarden en de gemaakte afspraken. Ik blij, mijn werkgever ook. Want, op deze manier kan ik mij zelf verder ontwikkelen en raakt mijn werkgever de inmiddels opgedane kennis van zijn werknemer niet kwijt en kan deze op een ander vlak worden ingezet. Klinkt goed, nietwaar?

Totaal aantal pageviews